Almiqui zoogdier

De Almiqui  zoogdier is bijna uitgestorven. Terwijl de solenodon op het eiland van Haïti leven. Maar die lijken op grote muizen of op de  paradoxale solenodon. Die nog in enkele dierentuinen leeft.  Maar dit is niet het geval voor zijn Cubaanse neef.

De almiqui de Latijns naam is  Atopogale cubanus  van de almiqui. En er is niet  veel bekend over het dier. Men had nog nooit een levende dier gevangen om verder onderzoek te doen. En deze soort was alleen bekend dank zij enkele opgezette exealmiqui zoogdiermplaren in musea te zien. Vanwege de uitbreiding van de landbouw op het eiland Cuba is het bijna uitgestorven.

 

Voedsel van de almiqui Solenodon cubanus

De almiqui solenodons het menu is zeer gevarieerd van voedsel. In de nachts gaat die op  scharrelen tocht naar eten. Terwijl het dier op de bosgrond tussen
afgevallen bladeren en dergelijke planten resten zoekt naar voedsel. Op zoek naar insecten maar ook  andere ongewervelden dieren, zoals paddenstoelen en plantenwortels behoren ook tot het voedsel menu.

almiqui zoogdierHet almiqui zoogdier zijn ook goede klimmers. Omdat ze voeden zich ook met vruchten en bessen maar ook knoppen van planten. Maar jagen af en toe ook op levende prooi. Met het gif dat uit omgevormde speekselklierenkomt. In de onderkaak kan de almiqui hagedissen en  kikkers maar ook kleine vogeltjes verdoven.  En zelfs knaagdieren doden. De Solenodons schijnen niet immuun te zijn voor hun eigen gif. Eveneens zijn er gevallen bekend van dieren die samen in een kooi gehouden werden en die na een gevecht stierven.

Biogeografie van almiqui zoogdier

De almiqui is het dier uitgestoven dit zoogdiertje. De endemisch is een geïsoleerde eilanden in de oceaan zoals Cuba eiland. Men vreesde zelfs dat de almiqui uitgestorven was op de Cuba eiland. Vroeger bestonden er nog andere solenodons op de Antillen zoals bijvoorbeeld de Nesophonten die momenteel geheel uitgestorven zijn.

Onderzoek op het eiland de almiqui

De Cubaanse dierkundigen wilden echter niet geloven dat hun almiqui echt verdwenen was uit het boswouden. Daarom ging  Silva directeur van het dierkundig instituut van Havana in 1964 op zoek naar dit raadselachtige diertje. Hij liet niets on gedaan om de almiqui weer te ontdekken. In ditzelfde jaar vond hij inderdaad geheimzinnige sporen van het dier. In tropenwoud op de vochtige bodem van de Monte lberia in de Taco Baai.

Ook vond men uitwerpselen die beslist van het zoogdiertje afkomstig moesten zijn. Toch moest men nog elf jaar wachten tot dat op 17 april 1975 de dierkundige A. Suarez en zijn collega kon berichten. Dat de bewoners van het dorp Baracoa in de provincie Oriente een levende almiqui gevangen hadden. Dit was de eerste herontdekking van zoogdier sinds het jaar 1956. Men is er dus zeker van dat dit vreemde diertje nog bestaat!

Voortplanting

De Solenodon cubanus werpen per nest 1-3 jongen. In gevangenschap kunnen ze zo 6,5 jaar oude worden.

ORDE INSECTIVORA  INSECTENETERS

Deze orde telt ca. 344 diersoorten. Die verspreid zijn over de hele wereld. Maar uitgezonderd Australië en de zuidelijke helft van Zuid-Amerika. De meeste soorten zijn grond bewoners. Of zijn gravende dieren die van insecten en andere ongewervelden leven.

Familie Solenodontidae  Solenodons

Tegenwoordig leven er nog maar 2 soorten van de solenodons. Zoals de almiqui (Solenodon cubanus)  die op Cuba leven en de agouta (S. paradoxus) op Hispaniola leven. Het zijn tamelijk onelegante dieren met zijn ruiken haren.
Die zich onhandig voortbewegen voor de bodem. Terwijl die net zo groot zijn als een rat. Met hun onderzoekende spitse snuit meer op een spitsmuis lijken. Ze hebben kleine waterige oogjes die niet zo goed zijn in de nacht. En het zijn lang niet zulke uitgesproken nachtdieren als de ratten met hun grote ogen.

De komen voor in Continent Noord Amerika.

Het  almqui dier leven gebied is op het  eiland Cuba. En komt enkel voor almiqui leef continentkomen op  het eiland Cuba. Zijn neo tropisch gebieden die in Centraal en Zuid-Amerika liggen. Maar ook van Mexico tot Vuurland en inclusief de Antillen behoort tot het gebied. De kenmerkende zones zijn de reusachtige Cordillera de los Andes is de bergketen van zuid Amerika.

 

Eveneens met hun vulkanen maar ook de diepe bergengten en hooggelegen almiqui continent Centraal en Zuid-Amerikaplateaus. En het onmetelijke bekken van de Orinoco rivier die daar stroomt. En het Amazone gebied met de talloze reptielen zoals de reusachtige  en prachtige vlindersoorten. Eveneens de  kolibries en de papegaaien die daar voor komen. En ook de bontgekleurde vissenvertegenwoordiger er een bijzonder merkwaardige fauna

 

Taxonomische indeling almigui zoogdier

Stam: Gewervelde dieren
Klasse: Zoogdieren
Orde: Inseketers
Familie: Solenodens
Geslacht: Atopogaie cubana
Soort: (almiqui)

Eigenschappen Kenmerken almigui zoogdier

  • Lichaamslengte: 28 tot 32 cm
  • Staartlengte : 7 tot 26 cm
  • Biologie en voortplantingswijze geheel onbekend
  • Jongen: 1 tot 3 per worp
  • leeftijd: 6 tot 7 jaar
  • voeding: vruchten, hagedissen, insecten
  • Leefmilieu in de bergwouden
  • Verspreiding Cuba

BOS MILIEUS almigui zoogdier

Het leefgebied is het tropenwoud van Cuba. Maar dit is het dichte oerwoud in de evenaars gebieden. Want door de samen werkende in vloed van vochtigheid en warmte ontstaat hier een bijzonder weelderige warmte.

Maar almiqui tropenwoud woongebieddoor een gestrengelde planten vegetatie in het woud. De grote bomen zijn er meer dan 50 m hoog. Lianen zijn hechtwortels of klimplanten en woeker planten groeien overvloedig het hele jaar door. Zonder enige  winter periode groeien deze planten door. Het massale blader dak vormt een dus danige afscherming tegen het zon licht. Dat het lage hout voort durend in het schemer donker blijft.

 

Het lot van de solenodons almiqui

Van de orde van de  almiqui insecteneters horen drie zeer zeldzame dieren. Die op de door het Wereld Natuur Fonds gepubliceerde lijst van bedreigde diersoorten staan. Twee van deze dien zijn de Cubaanse solenodon en de Latijnse naam is de  Solenodon cubanus. Het andere dier is de Haïtiaanse solenodon en de Latijnse naam is de Solenodon paradoxus.

Dit zijn de twee enige over levende leden van de familie van de  Solenodontidae. Die nu uitsluitend nog voorkomen in de afgelegen kreupelhout wouden.  En eveneens in  bosgebieden van hun inheemse West-Indische eilanden. De dieren lijken op reusachtige maar dikke ratten van ongeveer 30 cm lengte.

Beide soorten zijn doorgaans donkerbruin van kleur. Maar de vacht van de Haïtiaanse soort is ruwer dan die van de Cubaanse  soort. En wordt er van onderscheiden door een witte plek op de achterhals van de kop. Ze hebben slurf lange snuiten. Die bezet zijn met snorharen van af de ogen tot half wegen de snuit. De poten hebben lange klauwen die zoals gebruikt worden om rottend hout uit elkaar te scheuren op zoek naar voedsel.

Op zoek naar insecten tussen het kreupelhout. het dier waggelen op hun tenen rond op  als of ze dronken zijn. Op die manier zijn zó onhandig met het lopen in het bosgebied. Dat ze vaak over hun eigen voeten struikelen als zij nagezeten worden of moeten vluchten.

De familie van de EUTHERIA soort insecteneters in deze klasse bevat ook.

solenodonSolenoden is een uitgestorven insecteneter.

 

 

 

 

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen of de platenwormen, die hebben een platte lichaam. Die leven in het water of in de bodem zoals de zuigworm en of als parasiet. Eveneens zijn er ook rondeworm en mijnworm.
Van sponsen tot kwallen  zijn waterdieren zonder hersens. En ze worden beschouwd als de primitiefste van alle meercellige dieren. Het lichaam is niets anders dan een verzameling cellen. Zonder hersens en toch zijn deze wezens in staat allerlei activiteiten te ontplooien.
Deze vogels soorten  hebben enorme borstspieren die nodig zijn om de vleugels te bewegen en de weerstand van de lucht te overwinnen. De hoge stofwisseling die de vogels hebben, Die samenhangt met de spierkracht welke nodig is bij het
vliegen.
De eencelligen dieren zijn minuscule diertjes, die zelfs in staat zijn zichzelf voort te planten. Is in één woord fascinerend. En toch vindt hun gehele levensproces plaats binnenin één enkele cel.

Op webjvm dieren informatie heeft ook een  dierenkaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn. Die zijn verdeeld in stam en klasse maar in orde en familie. En ook het soort dier en eveneens de Latijnse namen in een overzicht van dieren. Die op website van webjvm voor komen en worden behandeld per web pagina. Als je bijvoorbeeld zoekt over vogelbekdieren is op genomen onder de zoogdieren.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succes vol over dieren informatie? Wil je ook een succes vol werkstuk maken?  Hier op de website vind je allerlei informatie over zoogdieren voor je werkstuk te maken plus tips om te helpen.


vogelsoortenVogel soorten de klasse van zangvogels en roofvogels komt men gemakkelijk tot een totaal van 32.000 gevleugelde vormen!