Amoebe zijn microscopische organismen die in het water leven

Amoebe zijn primitiefste dieren van de eencellige wezen kan gevaarlijke ziektes voortbrengen.

Amoebe is amoebeeen eencellig dieren de amoeba zodanig maakt het deel uit van de Protozoa. De groep die meest eenvoudig gebouwde dieren op aarde. Op dit niveau zijn de grenzen tussen planten en dieren erg vaag. Maar er bestaan vele soorten amoeben. Die vallen onder het geslacht Amoebe. Deze dieren  leven alle in zoet of zout water. Maar vochtige bodems en binnen in het lichaam van hoger ontwikkelde organismen. Van de meest bekende amoeben leven er een zestal als parasieten in het spijs verteringsstelsel van de mens. Een van die amoeben is bijzonder gevaarlijk.

Amoebe leeft in plassen en meren

Het is de Entamoeba Dysenteriae die de drager is de van Amoebische Dysenterie is. Een van de grootste amoeben is Amoeha proteus die  0,5 mm in doorsnede is. Te meet is met het blote oog zichtbaar is als die een langzaam bewegend maakt in het water. In vijvers kruipt hij over planten en stenen en vangt bacteriën met behulp van schijnvoetjes of pseudopodiën. Hij leeft in plassen en meren. De amoeben voeden zich voornamelijk met andere Protozoa.

Omdat de amoebe geen kleur heeft word dit dier tegen een donkere achtergrond gefotografeerd. Vandaar dat het korrelig protoplasma te zien is. De planten cellen waarmee de amoebe zich voedt zijn in het omringende water te zien

Ook zij vangen door ze met hun schijnvoetjes te omgeven. Deze schijnvoetjes zijn uitstulpingen van het lichaam waarmee zij zich kunnen verplaatsen. Nadat de prooi helemaal door het lichaam van de amoebe is om geven wordt hij opgeslokt en verteerd.

Rhizopoda Sarcodina de klasse

Deze klasse der Protozoa omvat de orden van de Amoebina de   amoeben. Maar ook de Heliozoa het zonnediertjes. De Foraminifera is de gaatjes dragers en Radiolaria is het radiolariën dier. Zij hebben geen flagellen. Maar bewegen zich voort door middel van schijnvoetjes of pseudopodiën. Terwijl zich nieuwe schijnvoetjes vormen.

 

Eveneens vloeien de oude als het ware in het cel lichaam terug. Deze pseudopodiën dienen niet uitsluitend voor de voortbeweging. Maar zorgen ook voor het voedsel. Zij hullen zich om voedsel deeltjes heen die met
een druppeltje water dat later als voedingsvacuole dienst doet. Op die manier worden opgenomen.

Sommige amoeben leven in zoet en stilstaand water en zijn moeilijk te zien
omdat ze vrijwel doorzichtig zijn. Vooral opmerkelijk is de vermenigvuldiging geschiedt door zich in tweeën te delen. Zonnediertjes en radiolariën hebben kiezels keletjes met straalsgewijs uitstekende puntjes.

Het skelet van de amoebe zijn primitiefste dieren

Zodat ze er uit zien als bolletjes met naalddunnen stekels op het lichaam. Het diertje bevindt zich binnen in het tralie achtige skelet. En zo op die manier perst de pseudopodiën door de gaatjes naar buiten. De vermenigvuldiging vindt plaats in het skelet de helft van het protoplasma vloeit naar buiten. En van daar dus de dochter cel scheidt een nieuw skelet af.

Voor planten van de amoebe zijn primitiefste dieren

Amoebe primitiefste dierenDe overblijf delen worden daarna uitgeworpen. Amoeben planten zich op verschillende manieren voort. Door het meeste vermenigvuldigen zich door enkelvoudige deling van de moeder cel in twee dochters cellen. Maar er zijn ook andere manieren zoals het uitvallen van de primaire kern in enkele honderden secundaire kernen. Deze omgeven zich vervolgens met cytoplasma en een harde membraan. Waardoor zij in de vorm van Cysten kunnen overleven als het omgevende milieu uitdroogt.

Amoebe leef continent GEMATIGD WARME ZEEËN

Voorbeeld van zeeën en plassen en in meren.

 

 

De temperatuur van het oppervlaktewater onder gaat een zeer sterke variaties van 12amoebe leef continent  tot 25° C.  Wordt vooral veroorzaakt door interpenetratie van stromingen die tegelijk bij elkaar komen. Onder de invloed van de tropische passaat winden maar ook door het indringen in de diepte van koude water. Komt uit het noorden of het zuiden komende water lagen ontstaan.

Sommige gebieden vertonen een gestabiliseerd tropisch regime dat koraal ontwikkeling mogelijk maakt. Als gevolg langs de noordoostelijke kusten van Australië bijvoorbeeld. Waar dus het Groot Barrière Rif de omvangrijkste koraalformatie vormt 2400 km lang. Die op de aarde voorkomt.

Uit de samenvloeiing van de hoofd stromingen ontstaan uitgestrekte draai kolkzones zoals de Sargassozee. En de oostelijk van Florida en beroemd om haar drijvende zeezwiervelden.

Een oceaan in een theelepel

amoebe microscopische organismen Zowel in het planten als in het dierenrijk komt men microscopische organismen tegen . Als men een theelepel water uit de bovenlaag van de zee of een vijver schept. En men bekijkt één enkele druppel onder een microscoop bekijkt kijkt.  Kan men dus talloze plantjes en diertjes ontdekken in het water.
Deze organismen worden het plankton genoemd.

 

Amoebina amoebenDe diertjes vormen gezamenlijk het zoöplankton en bestaan uit protozoën.  Zoals kuit en de larven van vissen en ook weekdieren. En eveneens ook zeesterren en kwallen maar ook krabben die in de oceanen leven. De drijvende plantjes heten fytoplankton en zijn ééncellige diatomeeën. Het grootste deel van het zoöplankton voedt zich met de minuscule plantjes in het water.

Maar het plankton als geheel vormt voedsel voor zeer veel dieren die in het water leven. Zoals de vissen en walvissen die in de oceanen voor komen. Plankton speelt dan ook een zeer belangrijke rol in de voedselketens van talrijke dieren. Het vormt de basis voor alle voedsel in de zee.

 

Taxonomische indeling

Hoofdafdeling: Protozoa
Klasse: wortelpotigen
Orde: naakte amoeben
Familie: Amoebiden
Geslacht: Amoeba
Soort: sp.

Eigenschappen en Kenmerken van de Amoeba

  • Van enkele tienden van mm tot 3mm
  • Wijze van voorplanting:door eenvoudige celdeling of door uit een vallen van de kern.
  • Voor komen in zoet en zout water
  • Vochtige bodems
  • Als parasiet in dieren en in de mens
  • Leeft gedurende enkele maanden in verschillende water stadia

Zijn het planten of dier?

Planten en dieren hebben veel kenmerken gemeen. Dat ze dus beide hebben is dat ze voedsel nodig hebben om beschadigde weefsels te genezen. Om nieuwe weefsels voor de groei op te bouwen. En vooral om stoffen te verschaffen waaruit een chemische veranderingen door gaat is noodzakelijke.

De opbouw amoebe zijn primitiefste dieren

Om de noodzakelijke energie vrij komt om te leven bij de amoebe. Zowel planten als dieren hebben dezelfde chemische samenstellingen om te leven. Omdat ze zijn opgebouwd uit water en anorganische zouten maar ook uit koolhydraten. En bovendien uit vetten en eiwitten.

Het licht

Een belangrijk onderscheid is echter dat de dieren geen chlorofyl hebben en de planten wel. De dieren maken hiermee zelf hun eigen voedsel uit koolzuur uit de lucht en water en ook mineralen. Onder invloed van het licht vindt fotosynthese plaats. Dat betekend lichtenergie word gebruikt om koolstofdioxide om te zetten naar koolhydraten.

Voedsel van de amoebe zijn primitiefste dieren

De dieren moeten hun voedsel op een directere manier bekomen. Zoals door het eten van planten of andere dieren. Vandaar dat ook de vormen geheel verschillend zijn. Dieren moeten immers bewegen om hun eterij te krijgen in het water. Terwijl de planten een zo groot mogelijke oppervlakte bloot moeten stellen aan het zon licht. Bij de primitieve dieren is dit onderscheid wel eens vaag zoals bij algen en zwammen en ook bacteriën.

ZOETWATERMILIEUS

STILSTamoebeAANDE WATEREN. Het oppervlaktewater van plassen. Ook in vijvers en andere waterpartijen ondergaat sterke temperatuurwisselingen. Het lijdt geen tot de groei van een overvloedige en zeer verscheiden flora. Bosjes grasachtige vegetaties en drijvende waterplanten als bedekking. Vormen perfecte schuilplaatsen voor een groot aantal insecten. Zo als Kikvorsachtige en vogels. Jammer genoeg wordt het bestaan van deze zo geschikte natuurlijke milieus meer en meer door droog leggings werken bedreigd.

Het leven in de oppervlaktewateren van vooral warme zeeën . Zij zijn verwant aan de amoebe maar ze bezitten skeletjes met de prachtigste vormen en patronen. Door de gaatjes steken talloze draden van protoplasma naar buiten. Waarmee ze voedseldeeltjes uit het omringende water wordt gehaald

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen of de platenwormen, die hebben een platte lichaam. Die leven in het water of in de bodem zoals de zuigworm dat zijn parasiet. Eveneens zijn er ook rondeworm en mijnworm. De snoerworm worden aangetroffen in de ondiepe zeeën  en langs de  kustwateren. Terwijl er ook wormen zijn die hersens hebben dat is de zeepier.
Van sponsen tot kwallen  zijn waterdieren zonder hersens. En ze worden beschouwd als de primitiefste van alle meercellige dieren. Het lichaam is niets anders dan een verzameling cellen. Zonder hersens en toch zijn deze wezens in staat allerlei activiteiten te ontplooien.
  • sponsen
  • kwallen
  • zeesterren
  • koralen
Deze vogels soorten  hebben enorme borstspieren die nodig zijn om de vleugels te bewegen en de weerstand van de lucht te overwinnen. De hoge stofwisseling die de vogels hebben. Die samenhangt met de spierkracht welke nodig is bij het
vliegen.
Onder de zoogdieren worden verstaan dat dieren de jongen levend worden geboren en met melk groot gebracht. Terwijl de zoogdieren ook belangrijke bloedsomloop hebben  met een hart en eveneens tanden. Het skelet van de zoogdieren zijn eveneens een bepaalde kenmerken.

 

Op webjvm dieren informatie heeft ook een  dierenkaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn. Die zijn verdeeld in stam en klasse maar in orde en familie. En ook het soort dier en eveneens de Latijnse namen in een overzicht van dieren. Die op website staan van webjvm die eveneens worden behandeld per web pagina. Als je bijvoorbeeld zoekt over vogelbekdieren is op genomen onder de zoogdieren.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succes vol over dieren informatie? Wil je ook een succes vol werkstuk maken?  Hier op de website vind je allerlei informatie over zoogdieren dieje  kan gebruiken. Zo wel voor je werkstuk maar ook spreekbeurt te maken maar ook tips om te helpen.

Onder de zoogdieren worden verstaan dat dieren de jongen levend worden geboren en met melk groot gebracht. Terwijl de zoogdieren ook belangrijke bloedsomloop hebben  met een hart en eveneens tanden. Het skelet van de zoogdieren zijn eveneens een bepaalde kenmerken.