barbastella

Maar de Barbastella vliegt vroeg in de avond.

Barbastella soorten

Er bestaan twee soorten vleermuizen de  Barbastella in Europese en de Aziatische soort. Welke laatste tot in het Verre Oosten voor komt. Sommige dier kundigen er kennen ook nog een derde soort. Maar laten we ons houden bij de bekendbarbastellae Europese Barbastella. Want dit is een van de meest voor komen de vleermuizen. We kunnen hem bovendien gemakkelijk her kennen. Aan zijn mopssnuit of wel gladneus vleermuis barbastella.

 

 

 

Vlieg gedrag van de vleermuis

Zijn vlucht is hoog en snel en on regelmatig. Bestaan ook uit allerlei hoeken. Duik vluchten en arabesken. Betekenis van arabesken is het vlieg patroon van de vleermuizen. En hij vliegt reeds vroeg in de avond. Als deze vleermuizen in een groot aan tal voor komen. Beginnen hun acrobatieën sterk te lijken op die van de zwaluwen of gierzwaluwen.

Voedsel en sonar

De Barbastelia is een meester in het vangen van nacht vlinders en andere insecten. Wie aanwezigheid hij op spoort met behulp van een zeer gevoelige sonar. Door de terug kerende echo van zijn eigen kreten kan de vleermuis zijn prooien precies lokaliseren. Het bijzondere is dat sommige nachtvlinders bijzonder gevoelig zijn voor de kreten van hun aartsvijand.

Waar de barbastella slaapt

De Barbastella slaapt onder de dak pannen en in allerlei gaten en spleten in onze woningen. Slechts zelden zoekt hij een holle boom op. Want men vindt van tijd tot tijd een kolonie Barbastella’s in een grot. Deze vleermuis is niet kouwelijk. Maar hij over wintert zelfs zonder bezwaren op winderige plaatsen. Hij slaapt maar kort en zijn winter slaap wordt zelfs vaak onder broken voor een korte jachtpartij. Wanneer het weer zich hiertoe leent. In de bergen leeft de deze vleermuizen tot op 2000 meter hoogte.

Ze komen voor in Continent Europa.

barbastella-leef-continent

 

 

 

Taxonomische indeling

Stam: Gewervelde dieren
Klasse: Zoogdieren
Orde: Vleermuizen
Familie: kleine Vleermuizen
Geslacht: Barbastella barbastellus
Soort: Europese barbastella

Eigenschappen en Kenmerken

  • Lichaamslengte: 3,5 tol 4,5 cm
  • Staart lengte : 4,5 cm
  • Vleugel wijdte:  25cm
  • Geslachtsrijp:  2 jaar
  • Jongen:          1 tot 2
  • gewicht:           6 tot 13,5 gram

GRAS MILIEUS  AANPLANTINGEN is het leefgebied van de barbastella.

Boomgaarden en aan plantingen hebben eveneens hun parasieten en roofdieren. In de grote aan plantingen bewegen barbastella-leef-gebiedzich talloze dieren die er zich voeden. Om ter plaatse te geraken leggen zij ’s nachts soms aanzienlijke afstanden af. Veel fruitboom parasieten worden weliswaar bedwongen door de massieve toepassing van insecticiden. Maar daarbij rijzen dan weer andere moeilijk op te lossen problemen. Dan verdwijnen sommige vogels. Maar ook de knaagdieren verschijnen in overvloed enz.