Bulvleermuis

Bulvleermuis slechts één soort in Europa

bulvleermuis

De Molossidae of Fluweelvleermuizen omvatten ongeveer tachtig dier  soorten. Voor het meren deel van deze dieren levend in de tropische en subtropische landen. Van de tien geslachten in deze familie bekijken we dit maal het geslacht Tadarida. Dat 35 soorten omvat. De bulvleermuis Ta darida teniotis  leeft in Europa. We vinden hem in de streken rond de Middellandse Zee. Waar hij zelfs betrekkelijk veel voor komt. Hij leeft ook iets noordelijker tot aan de Alpen. De bulvleermuizen zijn goede vliegers. Maar hun vlucht is sterk hoorbaar. Te meer omdat het diertje zeer typerende hoge kreten uitstoot.

 

 

De bulvleermuis zit overdag verborgen in rots holten en spleten in gebouwen langs rotswanden of steen groeven. Hij houdt van steen en vermijdt hout en bomen. Deze vleermuis doet een winterslaap. Maar op zachte avonden wordt hij wakker en kan hij zich even vertonen. Hij jaagt op grote hoogten. Zodra de avond valt komt deze vleermuis in actie soms vliegt hij samen met de gierzwaluwen rond. Zijn vlucht is veel sneller dan die van de andere Europese vleermuizen. Bovendien is hij rechtlijnig zonder de rare bochten en haperingen die de vlucht van de andere vleermuizen kenmerken.

bulvleermuis leef continent komt voor in de alpen

bulvleermuis-leef-continent

 

Taxonomische indeling

Stam: Gewervelden
Klasse: Zoogdieren
Onder Orde: Vleermuizen
Orde: Kleine Vleermuizen
Familie: Fluweel Vleermuizen
Geslacht:  Tadarlda tenlotls
Soort: Zuideuropese bulvleermuis

Eigenschappen Kenmerken

 • Voort planting onbekend Dracht: 77 tot 84 dagen
 • Het jong wordt na een enkel jong 7 weken zelfstandig
 • De oogjes gaan na 8 dagen open
 • Geslachtelijke rijpheid op een jarige leeftijd
 • Lichaamslengte : 8 tot 9 cm
 • Staartlengte : 4.5 tot 5.5 cm
 • Volwassen gewicht : 20 tot 50 g
 • Levensduur : 10 jaar

 

 

 

GRASMILIEUS

Bulvleermuis leef gebied LANDS MAQUIS.

Deze relatief al beperkte streken in de gematigde gebieden bezitten allerlei lokale benamingen. De zo als de warme droge zomers. De nabijheid van de zee maar ook het in grijpen van de mens hebben ebulvleermuis-leef-gebiedr het bos oppervlak verdrongen. Zo dat een soort steppe met struik gewas en heesters ontstond. Dus de bodem wordt door hevige herfstregens ver armd.  Dit door afspoeling van de rots gesteenten komen vaak voor aan het grond oppervlak.

 

 

De familie van de MICROCHIROPTERA vleermuizen kleine soort vaak  insecteneters in deze klasse bevat ook.

vampierVampier zij zuigen het bloed van hun slachtoffer terwijl deze slaapt.

 

 

 

 

 

grootoorvleermuisGrootoorvleermuis heeft zijn naam terecht gekregen want zijn oren zijn groot.

 

 

 

 

 

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

 • platworm
 • snoerworm
 •  rondeworm

Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zoals de.

 • sponsen
 • kwallen
 •  zeesterren
 • koralen

De vogels soorten talrijke zijn de zangvogels er zijn ook onder soorten zoals.

 • pinguïns
 • struisvogels
 • pelikanen

De eencelligen dieren leven vormen beginnen met organismen zoals.

 • plankton
 • klokdiertjes
 • stenor

Ook op Web JVM dieren informatie heeft  dieren kaarten map waar je alle dieren te zien zijn.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succesvol werkstuk?