Broodspons sponsen tot kwallen

Broodspons sponsen tot kwallen is een stap naar de ontwikkeling van het zenuwstelsel

Broodspons-sponsen-tot-kwallen

Dit is een van de meest voor komende hoorn kiezelsponzen in de gedijd en zone.  Die samen met zijn verwante familie lid Hymeniacidon sanguinea. Hun inwendige organisatie sterk ontwikkeld zijn. Om vat een groot aan tal zweep haar cellen die zo 100 miljoen in 1 cm  zijn. Want die zorgen voor de water en voedsel circulatie van de spons. De gele kleur van de Halichondria wordt soms dus verborgen door een groene tint. Als gevolg van een chemische stof die door de buitenste delen van het dier af gescheiden. Maar de stof wordt de groene stof van Priestley genoemd wordt.

 

 

Cel typen

De studie van de verschillende cel type is uit gevoerd op de afgebeelde spons. Die toon de duidelijk het bestaan van zenuw cellen van het klassieke type. Die ook aan sluiten op spier vezels voor het samen trekken. Dit bewijst dat ook de meest primitieve veel cellige van de Broodspons sponsen tot kwallen.  Die reeds een eerste stap zetten op de weg naar een gestructureerd zenuwstelsel. Wanneer men een spons zo danig uit een spreidt dat geen twee cellen meer aan elkaar vast zitten. Maar men constateert vervolgens een hergroepering en de reorganisatie van de vrije cellen. Die zo van uit een egaal uit gestreken laag op de bodem. Die dus op nieuw kleine stukjes Broodspons sponsen tot kwallen vormen.

Die kunnen groeien en al snel weer nieuwe individuen voort brengen. Dit vermogen tot regeneratie van uit een toestand van maximale dissociatie geeft de sponzen een unieke plaats in de dierenwereld. In het aller eerste begin van de veel cellige organisatie. Kunnen de verbindingen tussen de cellen dus nog gemakkelijk gemaakt en verbroken worden.

Broodspons sponsen tot kwallen leven gebied

broodspons-sponsen-tot-kwallen-leven-gebied

 

 

 

Taxonomische indeling

Stam: Sponzen
Klasse: Gewone sponzen
Orde: Monaxonida
Familie: Hallchondriidae
Soort: Halichondria panicea
Geslacht: broodspons

Eigenschappen Kenmerken

 • Vele verschillende vormen zijn de meestal in dikke korsten
 • In korsten van gemiddeld 10 cm door snede
 • zelfs tot 20 cm
 • Dik te 1 tot 2 cm
 • Voort planting  juni en juli

 

woongebied

Broodspons sponsen tot kwallen woon gebied ROTSACHTIGE KUSTEN.

De fauna op rotsachtige kusten verschilt met die van de vlakke zee oevers. De kracht van de branding en het steeds afwisselen onder spoelen conditioneert de aanpassing van de soorten. Elk niveau heeft zijn ecologische alkoven. De zeevogels bezeilen de hoge rotswanden. De weekdieren leven in de zone waar getijden en branding inwerken en talrijke vissen wonen in onder water holten.


Wil je nog meer van dieren weten? Zie ook deze dieren.

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

 • platworm
 • snoerworm
 •  rondeworm

De klasse der zoogdieren soorten vormt ook meeste groepen aantal soorten zo onder andere de.

 • vogelbekdieren
 • kangoeroes
 • vleermuizen

Deze vogels soorten  zijn tal rijke er zijn zang vogels en roof vogels er zijn ook onder soorten zoals.

 • pinguïns
 • struisvogels
 • pelikanen
De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling.
 • plankton
 • klokdiertje

Web JVM dieren informatie heeft  dieren kaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Informatie voor een goed werkstuk succesvol te maken.Wil je ook een succesvol werkstuk?

Bloedspons sponsen tot kwallen

De bloedspons sponsen tot kwallen dankt zijn naam aan zijn fraaie kleur

 

Bloedspons sponsen tot kwallen

De Bloedspons sponsen tot kwallen zijn samen met  ver want met de broodspons. De Latijns soort is Haliehondria panieea. Bloedspons sponsen tot kwallen wordt deze spons zeer dikwijls langs onze rots kusten gevonden. Beide hoorn kiezel sponzen zijn het best tegen uit droging bestand. En ze  kunnen daar door hoog op de kust zones verblijven. We vinden deze bloedspons sponsen tot kwallen op vele substraten. Onder langs stenen en in rotsspleten. Langs het plafond van onder zee ze grotten. In de zee grasvelden en zelfs zo maar in het zand. Hij vertoont ook zich ver in de zee armen want hij verdraagt goed het brakke water.

Ook ontwikkelt hij zich goed op een gewone slijkbodem. Het dier wordt dan praktisch geheel over dekt door de sedimentlaag. Behalve de uit steelseks die de poriën en oscula dragen. De Bloedspons sponsen tot kwallen is bovendien weinig gevoelig voor sterk licht. Als mede voor de variaties in de troebelheid van het water. Ook heeft deze bloedspons sponsen tot kwallen een geweldig aan passing vermogen.

 

Voort plating van de bloedspons

Behalve de geslachtelijke voort planting. Die ook normaal via twee afzonderlijke spons dieren plaats vindt. Want bestaat er ook een  ongeslachtelijke voort planting die is kleine bolvormige deeltjes. Zo als de gemmula’s die vormen zich op de wanden van de inwendige spons holte. Dit zijn dus een soort vliezige zakjes zonder enig skelet. Zij bevatten weinig gedifferentieerde ernbryonnaire cellen. Die in staat zijn om alle andere cel typen van de bloedspons sponsen tot kwallen  voort te brengen. Deze gemmula s maken zich tenslotte los en gaan zich elders vast zetten om een geheel nieuwe spons te vormen. Bloedspons sponsen tot kwallen typisch voor deze dieren is hun urnen vorm.

Bloedspons sponsen tot kwallen leef gebied

In de kust strook van Portugal tot Gibraltar en zo naar Maroko kust.

bloedspons-sponsen-tot-kwallen-leef-gebied

 

 

 

Taxonomische indeling

Stam: Sponzen
Klasse: Gewone sponzen
Orde: Monaxonida
Familie: Hymenlacldonldae
Soort: Hymenlacldon sanguine
Geslacht: bloedspons

Eigenschappen Kenmerken

 • Gescheiden geslachten
 • Geslachtelijke voortplanting is in juli en augustus
 • Ongeslachtelijke voortplanting via gemmula’s
 • Grootte tot 2 cm dik en 15 cm middellijn
 • Dikke korst met on effen oppervlak
 • In onregelmatige plakken
 • Naalden netvormig gerangschikt
 • Levensduur 2 jaar
 • Mediolittoraal en dieper

 

Bloedspons- sponsen-tot-kwallen-woongebied

Bloedspons sponsen tot kwallen leef gebied is de ROTSACHTIGE KUSTEN.

De fauna op rotsachtige kusten verschilt met die van de vlakke zee oevers. De kracht van de branding en het steeds af wisselend onder spoelen. Conditioneert de aan passing van de soorten. Ook elk niveau heeft zijn ecologische alkoven. De zee vogels bezeilen dus de hoge rots wanden. De week dieren leven in de zone waar getijden. Waar dus  branding in werken en tal rijke vissen wonen in onder water holten.

 

Wil je nog meer van dieren weten? Zie ook deze dieren.

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

 • platworm
 • snoerworm
 •  rondeworm

De klasse der zoogdieren soorten vormt ook meeste groepen aantal soorten zo onder andere de.

 • vogelbekdieren
 • kangoeroes
 • vleermuizen

Deze vogels soorten  zijn tal rijke er zijn zang vogels en roof vogels er zijn ook onder soorten zoals.

 • pinguïns
 • struisvogels
 • pelikanen
De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling.
 • plankton
 • klokdiertje

Web JVM dieren informatie heeft  dieren kaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Informatie voor een goed werkstuk succesvol te maken.Wil je ook een succesvol werkstuk?

Oxycordyla sponsen tot kwallen

Oxycordyla  sponsen tot kwallen een zeldzame spons

 

Oxycordyla sponsen tot kwallen

Oxycordyla sponsen tot kwallen deze is merkwaardige spons is sinds het jaar 1897. Die slechts driemaal door de schepen van de oceanografische diensten opgevist.  Dus één maal bij de Azoren en een maal in de Middellandse Zee.  En een maal langs de kust van Galicië noordwesten van Spanje. De oxycordyla sponsen tot kwallen heeft de vorm van een ronde bal. Die zo smal naar boven uit lopend en op een lange steel zit. Die ook via een brede voet op een steen vast gehecht zit.De kleur is blauw of crèmeachtige wit. De kop bezit een opening osculum aan de boven zijde. Deze spons kwam altijd te voor schijn uit diepten van 200 tot 500 meter. Op de continentale glooiing en in rustig water. Dit verklaart ook zijn regelmatige vorm. Want de sponzen uit woelig water hebben meestal vreemde en onregelmatige vormen.

 

 

Wanneer we de kop van de spons door snijden.  Dan vinden we onder een rosse huid een regelmatig weefsel met kleine holten voor de circulatie van het water. Maar gesteund door zogenaamde skeletnaalden die vanuit het midden naar alle kanten uitstralen. We zien dat de steel zich ook in deze ronde kop voort zet. Het geslacht van de  Oxycordyla sponsen tot kwallen is zo wel uitwendig als inwendig nauw verwant met de Stylocordyla.  Maar ook een spons soort uit onze kuststreken. Die veel beter bekend is. Het enige verschil ligt in de verschillende vormen van de skeletnaalden. Bij de ontwikkeling van de Stylocordyla constateert men het verschijnsel van alleometrie in de groei. De steel groeit namelijk veel sneller dan de kop. En bereikt zijn definitieve lengte wanneer de kop nog in het beginstadium verkeert.

Oxycordyla sponsen tot kwallen leef gebied

Oxycordyla-sponsen-tot-kwallen-leef-gebied

 

 

 

Taxonomische indeling

Stam: Sponzen
Klasse: Gewone sponzen
Orde: Monaxonida
Familie: Stylocordyl
Geslacht: Oxycordyla pelilla

Eigenschappen Kenmerken

 • Totale hoogte: 2,5 tot 4 cm
 • Kop door snede  is 1 cm
 • Biologie onbekend.

 

Oxycordyla-sponsen-tot-kwallen-woon-gebied

Oxycordyla sponsen tot kwallen woon gebied DIEPZEE.

De oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere. Zogeheten pelagische diersoorten die ver van de kusten in volle zee leven. Is volgens nauwkeurige natuur wetten verbreid temperatuur afhankelijk is. Van de breedtegraad of van stromingen zoals de Golfstroom. Verticale niveaus waar het daglicht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen speciaal aan geposte fauna.

 

Wil je nog meer van dieren weten? Zie ook deze dieren.

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

 • platworm
 • snoerworm
 •  rondeworm

De klasse der zoogdieren soorten vormt ook meeste groepen aantal soorten zo onder andere de.

 • vogelbekdieren
 • kangoeroes
 • vleermuizen

Deze vogels soorten  zijn tal rijke er zijn zang vogels en roof vogels er zijn ook onder soorten zoals.

 • pinguïns
 • struisvogels
 • pelikanen
De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling.
 • plankton
 • klokdiertje

Web JVM dieren informatie heeft  dieren kaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Informatie voor een goed werkstuk succesvol te maken.Wil je ook een succesvol werkstuk?

axinella

De larf keert zich binnenstebuiten de axinella

axinella

Deze hoorn kiezelspons is een typische recht op staande soort. Hij is wijd vertakt.  Met een soort stam die hem aan het sub straat bevestigt. Overal op het oranje spons lichaam zitten gaatjes. De zogen naam de oscula. Sommige individuen kunnen een wat massiever vorm aan nemen door dat de takken samen groeien. De axinella komt veel voor op de harde bodem van de kust zone. Ze zijn gevormd door rotsen of grind tot op 100 meter diep. De Axmella dissimilis vormt een dierlijke associatie die typerend is voor het bodem.  Die type van de Kanaal kusten op meer dan 30 meter diep.

 

 

De larf van deze spons is extra goed bestudeerd is. Hij vormt een uniek geval onder de meercellige dieren.  Want in de loop van zijn ontwikkeling keert hij zich volledig binnenstebuiten. De cellen die oorspronkelijk de huid vormden. Ook die gaan naar binnen de wand van het spijsverteringsorgaan verplaatst zich naar buiten. In de Middellandse Zee leeft een kleine zeeanemoon van het geslacht Zoanthus. Want komt vaak op twee soorten van de axinella die met de dissimilis verwant zijn. Maar nooit zet zij zich op de oranje axinella die wij hier afbeelden. De vier soorten axinella’s die in de Middellandse Zee leven. Maar die  hebben elk hun eigen woon gebied maar afhankelijk van de beweging van het water.

Axinella sponsen tot kwallen leef gebied

axinella-leef-continent

 

 

 

Taxonomische indeling

Stam: Sponzen
Klasse: Gewone sponzen
Orde: monaxonida
Familie: Axineilldae
Geslacht: Axinella disslmills
Soort: axlnella

Eigenschappen Kenmerken

 • Ovi paar. Voort planting in de zomer
 • Volwassen lengte : 10 tot 20 cm
 • Maar ook wel 50 cm
 • Op harde bodem op meer dan 30 m diep.
 • Vertakte vorm Geel-oranje Skelet : veer vormige kiezel naaJden

 

axinella-woongebied-zeeen

Axinella komt voor in ZEEMILIEUS  zeg maar DIEPZEE.

De oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere dieren. De zogeheten pelagische dier soorten die ver van de kusten in volle zee leven.  maar ook is volgens nauwkeurige natuurwetten verbreid van temperatuur afhankelijk van de breedte graad of van stromingen zo als de Golfstroom.  Want de verticale niveaus waar het daglicht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen speciaal aan gepaste fauna de abyssale  soorten.

 

Wil je nog meer van dieren weten? Zie ook deze dieren.

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

 • platworm
 • snoerworm
 •  rondeworm

De klasse der zoogdieren soorten vormt ook meeste groepen aantal soorten zo onder andere de.

 • vogelbekdieren
 • kangoeroes
 • vleermuizen

Deze vogels soorten  zijn tal rijke er zijn zang vogels en roof vogels er zijn ook onder soorten zoals.

 • pinguïns
 • struisvogels
 • pelikanen
De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling.
 • plankton
 • klokdiertje

Web JVM dieren informatie heeft  dieren kaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Informatie voor een goed werkstuk succesvol te maken.Wil je ook een succesvol werkstuk?

Ribkwal

Ribkwal zijn tentakels kunnen uitgestrekt of ingetrokken zijn.

ribkwal

Dit kleine zee diertje is verwant aan de zeeanemonen en de koralen. De ribkwal komt in alle wereldzeeën voor zo wel in koude pool zeeën als in tropische oceanen. Er zijn meer dan 80 verschillende soorten van deze kam dragers waar genomen. De meesten hebben een bolvormig lichaam. Maar dat er uit ziet als door zicht  en  kleurloze gelei. Ribkwallen hebben net als kwallen. Niet meer dan één interne spijsverterings-hoIte. Maar de Ribkwallen zijn vrij slechte zwemmers. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat er zo vaak grote hoeveelheden van aan getroffen worden. Op het strand of in stilstaand water na het afnemen van de vloed. Hele scholen van deze diertjes worden soms naar de oever gespoeld. De ribkwal beweegt zich bij het zwemmen voort door het heen en weer bewegen van de trilhaarplaatjes.

 

 

Die er als kammen uit zien. Bij na alle ribkwallen zijn licht gevend. Maar het licht van de acht rijen plaatjes schijnt met korte tussen pozen en heeft dus een groenachtige kleur. Een groot deel van de lichteffecten in zee water wordt veroorzaakt door deze kleine diertjes.  Maar die reusachtige scholen vlak onder het wateroppervlak leven. Het effect van de lichtschijnsels kan zeer indruk wekkend zijn. Maar ook is ribkwal een vleesetend en voedt zich met microscopisch kleine diertjes.  Als de ribkwal de prooi wordt gegrepen met zijn twee tentakels. Die te voor schijn schieten uit scheden. Maar die ziiten aan weerszijden van het lichaam bevinden. Deze tentakels trekken zich vervolgens samen om het voedsel naar de mondopening te brengen. De wijze van voort planten is bij de ribkwallen zeer primitief.

Ribkwal leef continent Noordelijke Atlantische Oceaan

ribkwal-leef-continent

 

Taxonomische indeling

Stam: Kamdragers
Klasse: Tentaculata
Orde: Cydlppldae
Familie:  Pleurobrachlldae
Soort: Zeeduif
Geslacht: Pleurobrachia pileus

Eigenschappen Kenmerken

 • Eierleggend een doorsnede van 2 cm
 • Over gedragspatroon is niet veel bekend

 

 ribkwal-woongebied-diepzeeRibkwallen komen voor in ZEEMILIEUS van de DIEPZEE.

De oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere zogeheten pelagische dier soorten.  Want die zijn ver van de kusten in de volle zee leven. Is volgens nauwkeurige natuurwetten verbreid.  Zo als de temperatuur afhankelijk van de breedte graad of van stromingen zoals de Golfstroom. Maar ook de verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen speciaal aan gepaste fauna abyssale soorten.

 

Wil je nog meer van dieren weten? Zie ook deze dieren.

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

 • platworm
 • snoerworm
 •  rondeworm

De klasse der zoogdieren soorten vormt ook meeste groepen aantal soorten zo onder andere de.

 • vogelbekdieren
 • kangoeroes
 • vleermuizen

Deze vogels soorten  zijn tal rijke er zijn zang vogels en roof vogels er zijn ook onder soorten zoals.

 • pinguïns
 • struisvogels
 • pelikanen
De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling.
 • plankton
 • klokdiertje

Web JVM dieren informatie heeft  dieren kaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Informatie voor een goed werkstuk succesvol te maken.Wil je ook een succesvol werkstuk?

Veerpoliep

Veerpoliep De kolonie verdedigt zich met netel draden.

veerpoliep

Deze onderzeese veren velden bestaan in feite uit kleine poliepen kolonies.  Want die veer vorming vertakt zijn. Elk diertje zit een vervat in een kleine beschermende de cel. De theca genaamd.
We vinden deze kolonies in grote aan tallen langs de kusten. Zij zitten dikwijls op wieren of in kuilen tussen de zee gras velden. Maar ook hangen zij langs het plafond van grotten of onder over hangende rotsen. Zij kunnen zich zelfs op sponzen vast hechten. Binnen in deze kolonies zijn de individuen onderling verbonden door een soort bruggetjes. Maar die zijn echter niet identiek zijn.

Het voedsel

De hydranthen  voor zien van tentakels vangen de microscopische voedseldeeltjes die de kolonie nodig heeft. De vingervormige poliepen dus zonder tentakels maar met een mond opening en een maag holte. Maar die zitten rond om de hydranten gegroepeerd. Zij kunnen schijn voetjes met netel cellen uit steken. Zo zorgen zij waarschijnlijk voor verdediging van de kolonie. In tegen stelling tot de andere poliepen kolonies. Want die produceert de Aglaophenia maar geen medusen. Maar de eitjes ontwikkelen zich in broed zakjes. De gonotheken. De trilhaarlarven zetten zich al spoedig op de zeebodem vast om nieuwe individuen te vormen. Dus uit elk van deze individuen ontstaat weer een nieuwe kolonie.

veerpoliep leef continent Middellandse Zee

veerpoliep-leef-continent

Taxonomische indeling

Stam: Neteldieren
Klasse: Poliepstokken
Orde: Thecaforen
Familie: Aglaophenidae
Soort: veerpohep
Geslacht: Aglaophenia pluma

Eigenschappen Kenmerken

 • Korte steel (7 cm)
 • Veer Vormige vertakking
 • Aanwezig op 0 tot 500 meter diepte
 • Zet zich ook vast op de schelpen

 

veerpoliep-woongebied-onderzeese-parairies

Veerpoliep komen voor ONDERZEESE PRAIRIES. Worden ook wel eens onderzeese gras banken genoemd. Het zijn vegetaal gebieden die voor komen in al de zeeën waar het licht nog krachtig door dringt. Want namelijk tot op zo wat 20 meter diepte. De zee planten vormen er dikke massa’s waar in grote aan tallen dier soorten zich vermenigvuldigen. Die er dus een veilig onder komen en voedsel in over vloed vinden. De meest representatieve planten zijn zee grassen en Laminaria is bruin wieren. Maar zijn te vinden bij riffen bij lage tij op de Filippijnen Orion.

 

Wil je nog meer van dieren weten? Zie ook deze dieren.

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

 • platworm
 • snoerworm
 •  rondeworm

De klasse der zoogdieren soorten vormt ook meeste groepen aantal soorten zo onder andere de.

 • vogelbekdieren
 • kangoeroes
 • vleermuizen

Deze vogels soorten  zijn tal rijke er zijn zang vogels en roof vogels er zijn ook onder soorten zoals.

 • pinguïns
 • struisvogels
 • pelikanen
De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling.
 • plankton
 • klokdiertje
Web JVM dieren informatie heeft  dieren kaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn.
Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Informatie voor een goed werkstuk succesvol te maken.Wil je ook een succesvol werkstuk?

Portugees oorlogsschip

Portugees oorlogsschip dit drijvend zeewezen en is erg giftig.

portugees oorlogsschipPortugees oorlogsschip de gevreesde kwal in de wereld. Wie zou nou vermoeden dat deze met lucht gevulde blaas zo gevaarlijke is.  Maar in werkelijk alle kleuren van de regen boog bevat. En bovendien zich met de zeestromingen laat meedrijven en zo gevaarlijk is.  En toch is het zo dat de Portugese oorlogsschip is één van de giftigste dieren op aarde.

De tentakels van de Portugees oorlogsschip

De tentakels heeft een lengte van 15m tot een max van 50m lang. En zijn lichaam heeft een lengte van 9cm tot 35cm lang.  De lange tentakels die onder het drijvende gedeelte hangen. Bevatten duizenden netel cellen waarin een gif zit. Maar dat minstens zo veel uitwerking heeft als dat van een cobra. Er bestaan verschillende soorten Portugese oorlogsschepen. waarbij sommige tentakels hebben van meer dan 12 m lengte.

De Oceanen waar het dier leeft

Men vindt deze vreemdsoortige dieren in de warme en gematigde zeeën. In de Atlantische Oceaan leeft een soort. Want die zich helemaal naar het noorden laat mee drijven door de Golfstroom. Het blijkt niet helemaal waar te zijn. Maar om te geloven dat het Portugese oorlogsschip ziet op goed geluk door winden en zeestromen overal naartoe laat voeren. Als er bijvoorbeeld een storm begint op te steken kan het Portugees oorlogsschip.

Het gas van de Portugees oorlogsschip

Waarin zijn met een speciaal gas gevulde blaas laten leeg lopen zo’ n blaas wordt pneumat op hoor genoemd. Door dat hij nu zwaarder geworden is zakt hij enkele meters onder het wateroppervlak. Waar door hij buiten bereik blijft van de vernietigende golven. Als de storm na een tijdje weer geluwd is. Laat hij zijn blaas binnen het tijdsbestek van enkele minuten weer vollopen met gas. Waar door hij weer ook aan het water oppervlak komt te drijven. Dat gas wordt aan gemaakt door een bepaalde klier en bestaat uit zo als

 • stikstof
 • zuurstof
 • koolzuur
 • argon
 • xenon

Voedt zich met zeedieren

Het Portugese oorlogsschip voedt zich bovendien met vis en andere zeedieren.  Die binnen zijn bereik komen en als ze de pech hebben om door één van de tentakels te worden gegrepen. Er bestaat echter een klein visje. Die bijvoorbeeld de Nomeus gronovii en heet Oorlogsschipvisje is een klein visje die leeft tussen zijn tentakels. Die bovendien ongevoelig is voor zijn gif en hem daar door de helft van zijn voedsel afhandig maakt.

Portugees oorlogsschip

De Siphonophora kunnen verdeeld worden in twee subgroepen. De Calycophora met zwemmende drijf klokken waaronder zich het lichaam bevindt met afhangende tentakels.  Maar ook de Physophorida die óf een met gas gevulde drijfblaas hebben óf een combinatie van drijfklok en  blaas.

Physalia het Portugees oorlogsschip is het bekendst of wellicht het opvallendst van deze kwallen. Hij geeft de voorkeur aan warme wateren. Maar soms komt hij in de Golfstroom. Kan ook zelfs zij het in sporadisch in de Noordzee terecht.

Portugees oorlogsschip leef continent.

portugeesoorlogsschip leef continentKomt bijvoorbeeld voor in de Atlantische Oceaan. En bovendien laat de Portugeesoorlogsschip in de golfstroom mee drijven.

 

 

Taxonomische indeling

Hoofdafdeling: Holtedieren
Klasse: Kwalpoliepen
Orde: Bulskwallen
Familie: Physailldae
Soort: Portugese oorlogsschip
Geslacht: Physalla sp.

Eigenschappen Kenmerken

 • lichaam 9 – 35 cm
 • tentakels 15 m (max. 50 m)
 • Voortplanting door uit botten of door eieren
 • Grootte wisselt sterk van soort
 • Tentakels: 1.50 tot 12 m
 • Levensduur: enkale maanden
 • Pneumatophoor: max. 30 cm lang en 15 cm hoog

ZEEMILIEUS DIEPZEE.

De oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere portugeesoorlogsschip-woongebied-diepzeezogeheten Pelagische is de term van diepzee diersoorten. Maar die ver van de kusten in volle zee leven. Is bovendien volgens de nauwkeurige natuur wetten. Bijvoorbeeld verbreid van temperatuur afhankelijk van de breedtegraad. Of van de  stromingen zo als de Golfstroom. Die ook verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen speciaal aangepaste fauna abyssale soorten. En is de term zee vlakte van de zeebodem.

De habitat zijn de bewoners of woongebied van sommige soorten is zeer nauwkeurig begrensd. Bijvoorbeeld koralen kunnen slechts leven in zeewater met een geschikte warmte graad. Maar ook met zeer geringe seizoenschommelingen in de temperatuur en met een stabiel gehalte aan minerale zouten.

 

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen zijn de eerste zogenoemde triploblast waarbij het enbryon drie belangrijke cel bladen ontwikkelt.  De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling. Van sponsen tot kwallen de uit talrijke cellen gevormde dieren. de stammen die hier samenbrengen.  De Vogels behoren tot de klasse Aves. Maar er zijn ook niet vliegende vogels klasse. Web JVM van dieren informatie heeft ook een dieren kaarten map en ook voor spreekbeurt of werkstuk tips.

 

zoetwaterpoliep

Zoetwaterpoliep hij kan eindeloos regenereren.

Zoetwaterpoliep soorten

Van de zoezoetwaterpolieptwaterpoliep komen drie soorten voor in Europa. Het is een waterdiertje dat in ondiepe plassen en meren leeft. Waar het zich veel al vast     zet op kroos en andere water planten. Hij kan zich verplaatsen met beweeglijke tentakels.  Wat hij veel doet als hij nog met zo oud is.

Onderzoek Zoetwaterpoliep wetenschap

De zoetwaterpoliep is het studie onderwerp bij uit stek voor jonge zoölogie studenten. Die ook een groot aantal biologische onderzoekingen aan dit diertje kunnen verrichten. De weten schappelijke naam voor zoetwaterpoliep is hydra.

Zoetwaterpoliep met zijn tentakels

De hydra heeft verschillende tentakels waar aan netel cellen zitten. Als een ander water diertje binnen zijn bereik komt. Kan bovendien de hydra daar mee bliksemsnel toe slaan. Hij verplaatst zich op zijn steun plant door zijn voel al glijdend te verplaatsen. Als hij haast heeft  kan hij zich verplaatsen door enkele kop rollen te maken. De geleerden hebben nog steeds niet kunnen verklaren.
Waar om de hydra zich om de vijf minuten volledig samen trekt.  Dus tot een bolvormig hoopje om zich meteen daar na weer te ontspannen. Naar zijn vroegere houding in te nemen.

Zoetwaterpoliep het voedsel

Het voedsel van de zoetwaterpoliep om vat een uit gebreid aan tal soorten insecten larven. Dus dat zijn onder andere microscopisch kleine diertjes die deel uit maken van de plankton. Hij eet verder water vlooien en jonge visjes en kikkervisjes. Die net uit het ei gekomen zijn. De hydra verdooft zijn prooi met het vergif. Die komen van zijn netel cellen en brengt het vervolgens naar zijn mond.  Maar die zich in het centrum van de tentakels aanhechtingen bevindt. Zo wordt de prooi daar na langzaam op genomen.

De lichaam van de zoetwaterpoliep

Het diertje heeft  dus een eenvoudig lichaamsbouw. Bovendien bestaat het lichaam uit een binnen laag en ook een buiten laag. Maar ook de vangarmen zijn ook zo opgebouwd. De binnen laag van het lichaam zit de maag van het diertje. Die vooral door de klieren van de maag sappen scheiden voor de stof wisseling.

De voortplanting zoetwaterpoliep

Het diertje plant zich zo wel ongeslachtelijk voort.  Door knopvorming als geslachtelijk maar ook door eieren. Voor al ook door aan de zijkanten  door gevormden de uitstulpingen. Die bijvoorbeeld uiteindelijke ook en tentakel krans hebben met een mondopening. Als zo groter groeien en nog vast zitten aan de moeder zoetwaterpoliep om zelf te voeden. Als  zich zelf voeden  blijven ze dus niet lang meer bij de moeder zoetwaterpoliep  vastzitten.  Het meeste opmerkelijke is dat het leven zelfstandige  voort zet. Vooral de knopvormingen is te vergelijken met vermeerderen van de zoetwaterpoliep  dor stekjes. De hydra kan zich het best regenereren van alle dieren op aarde.

 Zoetwaterpoliep komt voor in het continent Europa

zoetwaterpoliep leef continent EuropaIn Europa komen de rivieren voor zo als de Wolga. De rivier ontstaat met smettend ijs. Bovendien stroomt rivier uit eindelijke uit in Kaspische zee. Maar ook de Rijn die start in Alpenrhein. Het stroom gebied van de Rijn is Zwitserland en Duitsland en Frankrijk  maar ook in Nederland. De Rijn komt uit in de Noordzee. De Rijn heeft ook rivier vertakkingen maar komt ook weer bij elkaar in de Noordzee. De Zoetwaterpoliep in meren. Maar er zijn ook meren in Europa. Bovendien zijn er vijf grootte meren in Europa de  watervlakte zijn omringt door land.  De Ladogameer is de grootste van Europa.

 

Taxonomische indeling

Hoofdafdeling Holtedieren
Klasse: Kwalpoliepen
Orde: Hydra
Familie: Hydridae
Soort: Hydra fusee
Geslacht: bruine zoetwaterpoliep

Eigenschappen Kenmerken

 • Voortplanting door knoppenvorming
 • en door eieren
 • Ontwikkelingstijd 3 tot 10 weken
 • Aantal tentakels 5 of 6
 • Lichaamslengte: 1 tot 2.5 cm
 • Lengte van tentakels 2 tot 3 cm

 

zoetwaterpoliep woongebiedZOETWATERMILIEUS MEREN het leefgebied van de zoetwaterpoliep

De meren hebben de mogelijkheid geschapen dat binnen de continenten een aan tal dieren. In het water leven de soorten tot ontwikkeling konden komen. In hun onmiddellijke omgeving komen ook een hele reeks vogels voor die elders niet zouden kunnen leven. Sommige grote meren hebben hun specifieke fauna. Men vindt er tevens de gedifferentieerde niveaus die ook in de zee bestaan. Dus voedsel milieu en de diepte milieu en ook  kuststroken. Het zoet water plankton dient als voedingsbodem voor een intens  larven leven.

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen zijn de eerste zogenoemde triploblast waarbij het enbryon drie belangrijke cel bladen ontwikkelt.  De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling. Van sponsen tot kwallen de uit talrijke cellen gevormde dieren. de stammen die hier samenbrengen.  De Vogels behoren tot de klasse Aves. Maar er zijn ook niet vliegende vogels klasse. Web JVM van dieren informatie heeft ook een dieren kaarten map en ook voor spreekbeurt of werkstuk tips.

 

Glasspons

Glasspons leeft sinds een miljard jaren!

glassponsDe vorm van de glasspons

Zij heeft de vorm van een kom met een dikke wand en een opening aan de bovenzijde. Rondom deze opening en langs de flanken van dit diertje steken vele kalk naalden naar buiten. Deze spons hecht zich met lange stekels in de slijkbodem vast.

Hoe oude is de glasspons

De glasspons wordt zeer dikwijls op gevist door de laboratoriumschepen. Die de zee bodem op 1 500 meter diepte onder zoeken doen. Het geslacht Pheronema wordt in alle grote oceanen aangetroffen. Het bestaat al sinds het Eoceen 65 miljoen jaar geleden. Maar de groep van de glassponzen is verreweg de oudste van alle sponzen. We kennen fossiele glassponzen uit het Precambrium een miljard jaar geleden.

De zeeën  van de glasspons

Hun wieg schijnt de zone van de Europese zeeën te zijn. Van hier uit hebben zij zich naar alle wereldzeeën verspreid.  Dus tijdens hun grote bloei periode aan het einde van het secundaire tijdperk  zo 80 miljoen jaar geleden. Tot in die tijd leefden zij in ondiepe zones en gedijden zij uitstekend. Maar sinds het Eoceen. Als gevolg van de concurrentie van andere sponzen of veranderingen in de ecologische factoren.  Zo kwam deze groep wat in de verdrukking en trok hij zich terug naar diepere zones. Tegenwoordig leven de glassponzen in de bathyale zone van 300 tot 2000 meter diep. Maar soms ook nog dieper.

De glassponzen van zeldzame

De naam Hexactinellida danken zij aan het feit dat hun lichaam verstevigd wordt. Want door een net van kleine kalk stekels de spicuIa. Elk bestaande uit zes naalden die loodrecht van uit een zelfde punt vertrekken (hexa is zes  actinella naald . Pheronema grayi is een van de zeldzame glassponzen in de Middellandse Zee.

Glasspons leef continent rond de Middellandse Zee

glasspons-leef-continent

 

Taxonomische indeling

Stam: Sponzen
Klasse: Hexactinellida
Orde: Amphidischophora
Familie: Hyalanematidae
Geslacht: Pheronema grayi
Soort: Glasspons

Eigenschappen Kenmerken

 • Om vang zo20 tot 50 cm hoog
 • Dikwandige urn vastgehecht op de slijkbodem
 • Op diepe slijkbodems zo 1000 tot 2000 meter diep
 • De geografilche spreiding geldt voor het geslacht Pheronema Biologie nog weinig bekend

glasspons-woongebied-zeeenGlasspons komen voor in de  ZEEMILIEUS DIEPZEE. De oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere zogeheten pelagische diersoorten. Want die ver van de kusten in volle zee leven.  Maar is volgens nauw keurige natuur wetten verbreid temperatuur afhankelijk. Maar die zijn van de breedtegraad of van stromingen zo als de Golfstroom. verticale niveaus waar het daglicht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen. Speciaal aan gepaste fauna abyssale soorten.

Wil je nog meer van dieren weten? Zie ook deze dieren.

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

De klasse der zoogdieren soorten vormt ook meeste groepen aantal soorten zo onder andere de.

Deze vogels soorten  zijn tal rijke er zijn zang vogels en roof vogels er zijn ook onder soorten zoals.

De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling.

Web JVM dieren informatie heeft ook een dieren kaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Informatie voor een goed werkstuk succesvol te maken.Wil je ook een succesvol werkstuk?

 

kwal

Kwal is het  gevaarlijke dier dat een drijvende schijf is.

De vormen en structuur

De kwal is een vreemd dier. Dat op geen enkel ander levend wezen lijkt. Hij drijft vrij rond in zee en omdat hij geen eigen middelen heeft om zich voort te bewegen.  De kwal verplaatsingen betreft afhankelijk kwal holtedierenvan zeestromen.

Hij behoort tot de familie Pelagidae. Waar ook de zeeanemoon toe behoort. Door zijn anatomische structuur en uiterlijke vorm lijkt hij op een omgekeerde poliep. Waarvan de voet als drijver dienst doet en de tentakels omlaag hangen. Er bestaat een grote verscheidenheid aan kwallen.

Maar die zowel qua vorm als qua grootte onderling sterk kunnen verschillen. De mond zit in het midden van de onderkant van het scherm. De tentakels kunnen bij de grootste kwallen wel enige meters lang worden. Zij dienen om de prooi te vangen. Maar dat vooral meestal bestaande uit vis.

En deze vervolgens in de buurt van de mondopening te krijgen. De samen stelling van de kwal is bepaald opvallend. Want zijn lichaam bestaat maar liefst voor 95 % uit water. De organische stof draagt maar 5% bij aan het totale lichaamsgewicht.

De tentakels van de kwal

Als een grote kwal op het strand geworpen is. Dan blijft er na verloop van tijd niets meer van hem over dan een vochtige plekje . Hij smelt als het ware op het strand. Dat kan hij echter niet verhinderen en dat is een feit. Dat de kwal soms erg giftig is. Op de tentakels van de kwal zitten netel batterijen deze bestaan. Uit groepjes blaasvormige cellen. Waarin zich spiraalvormige hole draadjes bevinden die bij aanraking van de cel naar buiten geslingerd worden.

Het gif van kwallen

Maar in die draadjes zit het gif. Dat bijvoorbeeld de prooi verlamt. In de koude zeeën van de koude en gematigde streken zijn de kwallen vrijwel ongevaarlijk. Maar hoewel ze een flink gestoken zwemmer door het vergif zijn bewustzijn kan verliezen. In de tropische zeeën leven echter soorten waarvan het vergif voor een mens de dood tot gevolg kan hebben.

Kwallen komen voor in continent

kwal-leef-continentDe kwallen leven in de grote oceaan. De temperatuur die vooral van het oppervlakte water varieert nog al. De temperaturen van het poolgebied zijn zo  0 °C tot de evenaar ongeveer 29 °C. Maar het water van de grote oceaan stroom richting loopt met de klok mee. Maar omdat kwallen niet zwemmen gaan ze met de richting stroom mee.  Als gevolg van de stroom richting kan het zo gebeuren dat kwallen op het stand op hopen.

 

Kwallen leven in ZEEMILIEUS DIEPZEE.

De oceanen beslaan meer dan twee derde van het aarde kwal-woongebied-diepzeeoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere. Maar vooral de zogeheten zone van diersoorten. Die vooral ver van de kusten in volle zee leven. Is dus ook volgens nauwkeurige natuurwetten.  Die verbreid temperatuur afhankelijk van de breedtegraad of van stromingen zoals de Golfstroom.  Die ook verticale niveaus waar het daglicht geleidelijk verdwijnt in het zee water. Ook de grootste diepten zeeën hebben. Ook hun eigen speciaal aan gepaste fauna. Het zijn vooral diepere  vlakke gebieden van de bodem  soorten van de zee.

 

Taxonomische indeling

Hoofdafdeling: Holtedieren
Klasse: Schijfkwallen
Orde: Semeostomae
Familie: Pelagildea
Soort: Pelagia noctulica
Geslacht: Lichtende kwal

Eigenschappen Kenmerken

 • Voortplanting door eieren
 • De eieren ontwikkelen zich onder de lip armen
 • Larven hebben bij de geboorte· al tril haren
 • Zij zetten zich op algen vast als zij nog maar 5 lot 10 mm lang zijn
 • Diameter: 25 tot 35 cm
 • Tentakels: lengte 45 tot 80 cm

 

Wil je nog meer van dieren weten? Zie ook deze dieren.

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

De klasse der zoogdieren soorten vormt ook meeste groepen aantal soorten zo onder andere de.

Deze vogels soorten  zijn tal rijke er zijn zang vogels en roof vogels er zijn ook onder soorten zoals.

De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling.

Web JVM dieren informatie heeft  dieren kaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Informatie voor een goed werkstuk succesvol te maken.Wil je ook een succesvol werkstuk?