Wrattenanemoon

Wrattenanemoon Krimpt in een bij gevaar.

WrattenanemoonDeze anemoon van 3 cm hoog onder scheidt zich door de vers ring van haar voetstuk. Dit is bezaaid met een soort wratten. Waar aan zij trouwens haar naam dankt hebt. We vinden deze anemoon dikwijls bij laag tij in de diepe rots holten. Hoe wel zij gewoonlijk met een hecht schijf vast zit. Kan zij zich langzaam voort bewegen door bepaalde spieren samen te trekken. Maar in de  rusttoestand zijn de ongeveer veertig tentakels met hun tere kleuren wijd uitgespreid. Maar zo dra zij plotseling geraakt wordt krimpt de anemoon haastig in elkaar. Zij vouwt haar tentakels over haar mond opening en trekt haar voet in.

Wrattenanemoon heeft geen skelet

Want tot dat zij alleen nog een hard bolletje vormt. We herinneren er aan dat de anemonen dus geen skelet bezitten. De tentakels van de wrattenanemoon is aan de binnen kant. Want de voet of maagholte zijn bedekt met fijne haartjes. Maar ook de wier voort durende trillingen voor een voldoende water stroom zorgen.  Dus voor de noodzakelijk voor de ademhaling. Even als alle andere anemonen is dit diertje bovendien een vleeseter. Zij maakt zich meester zo als van de wormen.  Maar ook schaal dieren en andere kleine zee bewoners.

Voortplanting van de Wrattenanemoon

Want er bestaan mannetjes en vrouwtjesanemonen. De bevruchting geschiedt in de lichaamsholte van de anemoon. Het eitje word een microscopisch klein trilhaarlarfje. De actinula dat in de moederholte blijft. Wat zich hier bijna volledig ontwikkelt.

Wrattenanemoon leef continent

wrattenanemoon leef continent HOLARCTISCH GEBIED. Deze uitgestrekte zone omvat
Noord-Amerika en ook Europa met het Middellandse zeebekken. En een gedeelte van Noord-Afrika alsmede geheel gematigd Azië. Maar ook inclusief het noorden van China en Japan, volgens een lijn die lichtjes boven de Kreeftskeerkring loopt . De noordelijke grens wordt gevormd door de toen draggordel die langs de noordpoolcirkel loopt, namelijk het eerste vegetatiegebied direct beneden de pool.

 

Taxonomische indeling

Stam: Holtedieren
Klasse: Bloemdieren
Orde: Zeeanemonen
Familie: Bunodactidae
Soort: wrattenanemoon
Geslacht: Bunodactis verrucosa

Eigenschappen Kenmerken

 • Dikke voet met rijen kleine wratjes.
 • Afgewisseld met rijen grotere wratten
 • Voet is 3 cm hoog
 • Dia meter van de tentakel schijf van 3 cm
 • Verschillende kleuren
 • De tentakels hebben vaak donkere dwarse vlekken

Wrattenanemoon komt voor in ROTSACHTIGE KUSTEN.

De faunawrattenanemoon-woongebied-rotsactige kusten op rotsachtige kusten verschilt met die van de vlakke zeeoevers. De kracht van de branding en het steeds afwisselend onder spoelen van zee water. Want die conditioneert de aanpassing van de soorten die kust lijn. Elk niveau heeft zijn ecologische alkoven. De zeevogels bezeilen de hoge rotswanden. De weekdieren leven in de zone waar getijden en branding bij elkaar komen. Maar zee water komt talrijke voor waar de vissen wonen in onder water holten.

Wil je nog meer van dieren weten? Zie ook deze dieren.

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

 • platworm
 • snoerworm
 •  rondeworm

De klasse der zoogdieren soorten vormt ook meeste groepen aantal soorten zo onder andere de.

 • vogelbekdieren
 • kangoeroes
 • vleermuizen

Deze vogels soorten  zijn tal rijke er zijn zang vogels en roof vogels er zijn ook onder soorten zoals.

De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling.
 • plankton
 • klokdiertje
Web JVM dieren informatie heeft  dieren kaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn.
Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Informatie voor een goed werkstuk succesvol te maken.Wil je ook een succesvol werkstuk?

grantia

Grantia een bijzondere wijze van voort planting.

Deze klegrantiaine kalkspons bezit een skelet van vele staafjes zo als spicula van calciumcarbonaat. Sommige van hen steken iets uit. Zo dat het huidje van de spons er fluwelig uit ziet en wat ruw aan voelt. Het is een van de bekendste kalksponzen op onze kusten. Maar gemakkelijk herkenbaar aan zijn kleine zak vorm maar ook aan zijn vuil witte kleur. We vinden deze spons op rots kusten van af de vloedlijn. Want de spons  kan rustig enkele uren droog staan.

Zij zit vast op de wieren van de Fucus en Ascophyllurn of  Caldophora. En rechtstreeks op de stenen onder de rotsen. Maar ook aan het plafond van de grotten en in de zee gras velden. En in de kleine plasjes die de zee in de rotsen achter laat. Samen met de kleine rode kalkwieren de  Corallina. We vinden de het gehele jaar door. Maar zij is toch tal rijker in de winter en het voor jaar. We vinden haar eerder in troebel water. Waar de rond zwevende organische deeltjes haar tot voedsel dienen. Want in helder en snel stromend water.

De geslachtelijke voort planting van vele sponzen kon op deze soort goed bestudeerd worden. De spermatozoïde sluit zich niet rechtstreeks aan bij het eitje in het lichaam van de Grantia. Maar wordt gegrepen door een cel van de inwendige wand  de choanocyt. Maar tegelijk met een voedsel deeltje. Hij hecht zich hier vast aan de wand cel. Want die gaat nu de spermatozoïde verder dragen. En zo naar het te bevruchten eitje gelegen in de slijmlaag die in  de opperhuid van de inwendige wand scheidt.

Grantia komt voor in het continent

In de vloedlijn van de Ierse Zee tussen Ierland en Verenigd Koninkrijk.

grantia-leef-continent

 

 

 

Taxonomische indeling

Stam: Sponzen
Klasse: Klaksponzen
Orde: Heterocoela
Familie: Grantildae
Soort: Grantia compressa
Geslacht: Grantia

Eigenschappen Kenmerken

 • Vorm van een platte zak
 • aan de onderkant vast gehecht
 • Grijswit
 • Driestralige kalkstaffjes (spicula)
 • Gemiddeld 2 lol 4 cm lang
 • Langs de kust tot 20 meter diep
 • 1 cm3 spons filtreert 10 cm3 water per uur

 

Grantia komt voor in ROTSACHTIGE KUSTEN. De fauna op rotsachtige kusten verschilt met die van de vlakke zeeoevers.  Want de kracht van de brandigrantia-woongebiedng kan het steeds afwisselend onder spoelen. Van de conditioneert de aan passing van de soorten in het zeewater. Elk niveau heeft zijn ecologische alkoven dat zijn de lagen in de zee.. Zo als diep maar ook de breedte en de trek van de zee.  De zee vogels bezeilen de hoge rots wanden. De week dieren leven in de zone van de zee. Waar getijden en branding in werken op dus een tal rijke vissen die wonen onderin het water holten.

 

Wil je nog meer van dieren weten? Zie ook deze dieren.

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

 • platworm
 • snoerworm
 •  rondeworm

De klasse der zoogdieren soorten vormt ook meeste groepen aantal soorten zo onder andere de.

 • vogelbekdieren
 • kangoeroes
 • vleermuizen

Deze vogels soorten  zijn tal rijke er zijn zang vogels en roof vogels er zijn ook onder soorten zoals.

 • pinguïns
 • struisvogels
 • pelikanen
De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling.
 • plankton
 • klokdiertje

Web JVM dieren informatie heeft  dieren kaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Informatie voor een goed werkstuk succesvol te maken.Wil je ook een succesvol werkstuk?

Zeesinaasappel

Zeesinaasappel heeft de vorm van een sinaasappel. En de kleur en zelfs de binnenkant als een sinaasappel.

Tethya aurantium of de zeesinaasappel

 Tethya-aurantiumDeze behoort tot de spons soort. Eveneens de indeling de gewone sponzen, is de Latijnse naam Demospongiae. En bovendien in de orde van Monaxondia behoort ook zoals de Broodspons en Oxycordyla maar ook de Bloedspons. Deze spons behoort tot de familie van de Tethyidae Deze spons bestaat het lichaam uit kiezelnaalden en ook sponginevezels. De zeesinaasappel kan heel veel water opnemen.

Door zijn opvallende vorm en kleur blijft de zeesinaasappel nooit onopgemerkt in het zeewater. Bovendien is deze hoorn kiezelspons tamelijk frekwent in ondiepe zeeën tot op 250 meter diepte. Niet alleen van de buiten lijkt deze grappige spons op een sinaasappel.

Binnen zijde van zeesinaasappel

Maar als we hem opensnijden vinden we eerst een bleek gekleurde schil. En de kern met zijn uitstralende lijnen doet weer sterk denken aan de verdeling van de sinaasappel. De gele kleur is trouwens te danken aan dezelfde pigmenten als die van de sinaasappel. De uitstralende lijnen aan de binnen zijde worden gevormd door kiezelnaalden.

Voortplanting

De kiezelnaalden door lopen tot buiten de spons. Hier en daar zien we op de stekels langs de buitenkant kleine bolletjes zitten die verschillende grootte heeft. Dit zijn knoppen voor het geslacht. Maar het geslacht van  de Tethya plant zich voort door knopvorming. Deze knoppen vormen zich in de schors van de spons.

Door vereniging van weinig gedifferentieerde cellen in een knobbeltje op de huid van de zee sinaasappel. Deze cellen gaan zich differentiëren en worden tenslotte een klein bolletje wordt dat zich van de spons los maken.

En zich via een uitstekende kiezelnaald verwijderen wordt. Tenslotte breekt de kiezelnaald af en komt het kleine sponzen vrij. Het gaat zich dan op een geschikte plaats vastzetten met zijn pas gevormde kiezelnaaldjes. Ook bestaat er een geslachtelijke voortplanting door larven Die larven oplevert jonge larven op. De larven vormen dan weer nieuwe sponzen.

Eigenschappen Kenmerken

 • Ongeslachtelijke voortplanting door knopvorming.
 • Geslachtelijke voortplanting van juni tot september, naar gelang de plaatsen.
 • Bol vorming met platte en veelhoekige uitsteeksels, gescheiden door vliezige groeven.
 • Zit met kleine worteltjes vast op hel substraat meestal een jong e schelp
 • Megascleren staafjes van 1,5 tot 2 mm hoog
 • Microscleren in stervorm
 • Grootte tot 6 cm middellijn

Taxonomische indeling

Stam: Sponzen
Klasse: Gewone sponzen
Orde: Monaxonida
Familie: Tethyidae
Soort: Tethya aurantium
Geslacht: zeesinaasappel)

GEMATIGD WARME ZEEËN CONTINENT

zeesinaasappel-leef-continentDe temperatuur van het oppervlaktewater ondergaat er zeer sterke variaties van 12 tot 25° C. Zelfs wordt veroorzaakt door internetpenetratie van stromingen die in het zeewater tegelijk tijd bij elkaar komen. Dus onder de invloed van de tropische passaatwinden. Maar ook door het indringen in de diepte van koude zeewater.  Uit het noorden of het zuiden komende waterlagen ontstaan in het zee stroming.

Sommige gebieden vertonen een gestabiliseerd tropisch regime. Dat koraalontwikkeling mogelijk maakt langs de noordoostelijke kusten van Australië bijvoorbeeld. En ook waar het Groot Barrière Rif de omvangrijkste koraalformatie vormt. Die is 2400 km lang. Die op de aarde voor komt. Uit de samen vloeiing van de hoofd stromingen ontstaan uitgestrekte draai kolkzones.  Vooral bij de Sargassozee en ook bij oostelijk deel van Florida.  Is beroemd om haar drijvende zee wier velden. Waar de palingen gaan paaien. Is er een van.

Voedsel

De sponzen zijn typisch dieren die in hun urnenvorm leven. Terwijl de cellen van de ectoderm. Dat betekend het aansturen van cellen en vormen de buitwand die talrijke gaatjes vertoont zoals poriën. De binnenste wand is voorzien van cellen waar op de flagellen voorkomen die een waterstroom door de poriën verwekken.   Terwijl het water door de opening word uitgestoten in de urne. Maar tijdens de door gang word de zich in suspensie bevinden de  bestandsdeeltjes door de choanocyta  vast gegrepen.

Terwijl het gehele lichaam van de spons wordt geschraagd door een skelet. Dat gevormd is uit skeletnaalden van kalk of uit kiezelzuur van spongine. Dat bestaat uit een hoornachtige stof. Deze vaste elementen worden voort gebracht door in het mesogloea  die verspreide zwerf cellen die als skleroblasten optreden. De mesogloea bestaat uit een door schijnende gelei achtige substantie. Dat vooral tussen de  twee cel lagen zit in het lichaam. Dit schema komt overeen met het eenvoudigste sponstype. Andere vormen bezitten talrijke ruimten zoals een trilkamers die verbonden zijn met een aantal oscula.

Het  leefgebied is oppervlaktewateren

zeesinaasappel-woongebiedTerwijl het lichtjes glooiende zee kusten zijn onder worpen aan de invloed van de getijden. Die dag na dag een groot gedeelte van de zee oevers met zee water onder lopen. De zandige of modderstranden bedekken met zee water. Dat daarbij aansluitende zee bodems bezitten eveneens uitgestrekte oppervlaktewateren. Waar het zon licht sterk door dringt op het zee water. En die een zachte temperatuur bezitten.

 

Zeemilieus

De dieren leven niet zomaar op  onverschilligen leefgebieden op het aardoppervlakte. Hun verspreiding berust  niet op toeval. Integendeel vooral elke soort heeft in een bepaald milieu gaan koloniseren. Waar buiten ze niet zou kunnen overleven. Door dat ze elders niet zou vinden wat ze nodig heeft om te bestaan zoals zee water om in te leven.

Maar ook de klimaat factoren spelen er ook in mee. En beschikbaarheid van voedsel in het zee water. Daarom is het dus belang het even wicht van de dieren gemeenschap in het zee water. Zo zijn de woongebieden van sommige soorten zeer nauwkeurig begrensd. Bijvoorbeeld leven de zeesinaasappel in zeewater met een geschikte warmtegraad. Maar wat ook belangrijk is de zee stroming van het zee water. En ook een stabiel gehalte  aan minerale aan zouten in het zee water.

 

Wil je nog meer van dieren weten? Zie ook deze dieren.
De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.
 • platworm
 • snoerworm
 •  rondeworm
De klasse der zoogdieren soorten vormt ook meeste groepen aantal soorten zo onder andere de.
 • vogelbekdieren
 • kangoeroes
 • vleermuizen
Deze vogels soorten  zijn tal rijke er zijn zang vogels en roof vogels er zijn ook onder soorten zoals.
 • pinguïns
 • struisvogels
 • pelikanen
De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling.
 • plankton
 • klokdiertje

Web JVM dieren informatie heeft  dieren kaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Informatie voor een goed werkstuk succesvol te maken.Wil je ook een succesvol werkstuk?