opossummuizen

Allereerst gaat het om de Amerikaanse opossumuizen of wel de buideldier.Het gaat om de familie Caenolestidae Opossummuizen en de Microbiotheriidae: Colocolo’s maar de Didelphidae: Buidelratten. Eveneens in deze familie is ook de Yapok en de Wolhaarbuidelrat  maar ook Aeneasrat.

ORDE MARSUPIALIA: BUIDELDIEREN

In de gebieden van Noord en Zuid-Amerika en in de Australaziatische regio ten oosten van de lijn van Wallace is een denkbeeldige grens tussen Kalimantan en Sulawesi en tussen Bali en Lombok.
Allereerste komen ca. 250 soorten buideldieren voor in due gebieden. Zij hebben zich ongeveer tegelijkertijd met de echte zoogdieren of placentadieren ontwikkeld. Maar op de zelfde manier werden ze in een groot deel van hun verspreidingsgebied door deze laatste dieren verdrongen. Alleen in Australië is dat van het zuidelijke vasteland van Gondwanaland geïsoleerd raakte nadat het door enkele vroege buideldiersoorten bevolkt was.

Maar vóórdat de enig placentadier zich er had kunnen vestigen.  Dus vandaar heeft deze orde zich volledig kunnen ontplooien. Daar hebben de buideldieren zich aan een hele reeks ui teen lopende ecologische nissen aan gepast en alle mogelijke en beschikbare milieus benut. Het voornaamste kenmerk van buideldieren is de manier waar op zij zich voortplanten. De jongen blijven niet zoals bij de placentadieren in de baarmoeder.  Maar tot dat zij volledig ontwikkeld zijn maar ten slotte worden na een zeer korte draagtijd  slechts 11 dagen worden de jongen geboren. op die manier zij aan hun ontwikkeling voltooien in een buidel aan de buikzijde van de moeder.

Familie Didelphidae: Buidelratten

De familie buidelratten telt meer dan 70 diersoorten die  hun verspreidingsgebied strekt zich uit van het zuidelijkste puntje van Zuid Amerika tot in Zuidoost-Canada. Het zijn in principe allemaal ratachtige dieren soorten Met een zeker geschubde staart lengte. Die toch vrijwel kale staart heeft en een tamelijk slordige vacht. Sommige soorten hebben een echte buidel. Terwijl andere hun jongen tussen twee huid plooien aan de buikzijde dragen.

De meeste buidelratten zijn bos bewoners hoewel er een bijzondere soort voor komt die zich heeft aangepast aan het leven in het water. De Buidelratten leven van bladeren en ook jonge spruiten en knoppen en zaden. Maar ook wel van insecten.


ZUIDAMERIKAANSE DWERGBUIDELRAT

De geslachts naam Marmosa mitis. Het verspreiding gebied loopt van Belize tot noord westen van Zuid Amerika en Trinidad en ook Tobago en Grenada. het dier leeft in milieu zo als  bos en dichte struikvegetaties. De Zuidamerikaanse dwergbuidelrat heeft kopromplengte van 16,5 tot 18,5 cm en ook een  staartlengte van 26 tot 28 cm

ZUIDAMERIKAANSE DWERGBUIDELRATMet zijn lange spitse snuit en grote ogen die erop wijzen dat het een nachtdier is. Het lijkt de Zuidamerikaanse dwergbuidelrat meer op een spitsmuis dan op een rat. Hij heeft geen vaste verblijfplaats in het bos. Maar bouwt iedere dag een tijdelijk nest in boom holten of oude vogel nesten. Het is een behendige klimmer. Die zijn lange grijp staart als vijfde poot gebruikt.

Voortplanting

Buidelratten brengen twee of drie nesten jongen per jaar ter wereld; de jongen (tot 10 per nest) worden na een draagtijd van 17 dagen geboren. Ze moeten zich aan hun moeders pels vasthouden, omdat dwergbuidelratten geen echte buidel hebben.

 

VIRGINIAANSE OPOSSUM

kenmerken

Het  geslacht van het dier Didelphis marsupialis ssp. virginiana of wel de Latijnse naam. De verspreiding: van  het dier is Zuid en oost Canada en  loopt door tot de VS tot in Midden Amerika en Nicaragua. De  virginiaanse opossum zij te vinden bos maar ook struikvegetaties. De lengte van het dier kopromplengte is 32,50 tot 50 cm en de staartlengte van 25,5 tot 53,5 cm

VIRGINIAANSE OPOSSUMDe Virginiaanse opossum die wel 5,5 kg kan wegen. Is het enige buideldier dat ten noorden van Mexico voor komt en tevens de grootste buidelrat. Het is een soort die zich met veel succes heeft weten aan te passen aan de moderne wereld en zijn kostje opscharrelt op vuilnisbelten en in afvalbakken. Wordt hij bedreigd door een hond en de rode lynx maar ook arend of mink. Eveneens  houdt zich dood en meestal verliest de aanvaller dan zijn belangstelling.

De bekendste is de Virginiaanse opossum (Didelphis virginiana). Hij is ongveer zo groot als een huiskat. Deze opossum heeft een grijze of zwarte vacht en een witte maar puntige snuit en een
lange grijpstaart. Die zeker uitmuntende diensten bewijst als het dier door het geboomte klimt. Hoewel hij de voorkeur geeft aan het leven in bomen. Komt hij toch ook voor in open gebieden
waar hij holen in de grond graaft.

Voortplanting

In Canada brengen opossums eens per jaar, in de lente, jongen ter wereld, maar in het zuidelijke deel van hun verspreidingsgebied werpen zij per jaar twee- of zelfs wel driemaal 8-18 jongen. Gewoonlijk overleven slechts 7 jongen van iedere worp het verblijf in de buidel. In het zuiden van de Verenigde Staten wordt op opossums gejaagd vanwege de huiden en het vlees.

 

WATEROPOSSUM

Kenmereken

Het geslacht van het dier is Chironectes minimus. Eveneens is  het verspreiding gebied Mexico en  zuidwaarts door Midden en Zuid Amerika tot in Argentinië.  het leef milieu in zoetwatermeren en riviertjes. De wateroposum kop romp lengte is 27 tot 32,50 cm en de staartlengte 36 tot 40cm.

WATEROPOSSUM Chironectes minimusDe wateropossum of yapok is het enige buideldier dat zich volledig heeft aangepast aan het leven in het water. Hij leeft in holen in de oever en komt tegen donker te voorschijn om te zwemmen en op zoek te gaan naar vis enkreeftachtigen en andere ongewervelde dieren. De vangst wordt op de oever verorberd. De lange staart van de wateropossum heeft wel een functie bij het zwemmen.  Opmerkelijke zijn de achterpoten die zijn voorziene  van zwemvliezen en de brede achter poten zorgen voor de eigenlijke stuw kracht.

 

Voortplanting

In december vindt de paring plaats en ca. 2 weken later worden zo’n 5 jongen geboren. De buidel is waterdicht dank zij een sterke kringspier en de jongen blijven volkomen droog, zelfs als hun moeder helemaal onder water duikt. Het is niet bekend hoe de jongen aan voldoende zuurstof komen in de hermetisch afgesloten buidel.

 

KORTSTAARTBUIDELSPITSMUIS

Kenmerken

De latins naam van het dier Monodelphis brevicaudata. En is Verspreiding over Suriname tot Noord Argentinië. Het leefgebied bos. De kortstaartbuidelspitsmuis kop romp lengte is 11 tot 14 cm en ook k de staartlemgte is 4, tot6,5 cm.

KORTSTAARTBUIDELSPITSMUIS Monodelphis brevicaudataHoewel de kortstaartbuidelspitsmuis bosrijke gebieden bewoont. is het dier een slechte klimmer en blijft hij bij voor keur op de grond. Over dag houdt hij zich schuil in een nest van bladeren dat hij in een holle stam of tussen boom wortels bouwt.  En ‘s Avonds gaat hij op zoek naar zaden maar ook naar jonge spruiten en vruchten. Ook zoekt hij insekten en aas en ook op  kleine knaagdier soorten. Die hij doodt met een beet in hun nek.

 

Voortplanting

De voortplanting is niet aan een bepaalde tijd van het jaar gebonden en de jongen  maximaal zo’n 14 moeten zich vastklemmen aan de tepels van hun moeder en aan de vacht daar om heen. Want zij heeft geen echte buidel. Als de jongen ouder zijn, worden zij op de rug mee gedragen.


Familie Microbiotheriidae: Colocolo’s

Deze familie telt slechts 1 soort die nauw verwant is aan de buidelratten.


COLOCOLO

Kenmerken

Het geslacht van het dier Dromiciops australis. Het verspreiding gebied Chili en West Argentinië. Het leef milieu bos. De kop romp lengte is 11 tot 12,5 cm en de staartlengte is van 9 tot 10 cm.

COLOCOLO Dromiciops australisDe colocolo is een dier met een groot aanpassingsvermogen in het bos. Hij leeft zo wel in berg wouden als in laag land bossen. Hij voedt zich voornamelijk met bladeren en jonge spruiten van inheemse bamboe soorten. Maar vangt ook wel insecten en wormen. In de koudere delen van hun verspreidingsgebied houden de colocolo’s een winterslaap. Maar in gematigder gebieden blijven zij het hele jaar actief.

In de lente planten colocolo’s zich voort, waarbij nooit meer dan 5 jongen worden geboren. Ze hebben geen echte buidel en de jongen moeten zich vasthouden aan de pels van hun moeder.


Familie Caenolestidae: Opossummuizen

Van de opossummuizen zijn slechts 7 soorten bekend, die alle in ontoegankelijke bossen en grassteppen van de Hoge Andes leven. Geen enkele soort is algemeen en over de familie is weinig bekend. Opossummuizen zijn kleine, spitsmuisachtige dieren met dunne pootjes, een lange spitse snuit en een dunne, behaarde staart. De ogen zijn klein en de dieren schijnen het grootste deel van hun leven door te brengen in ondergrondse holen; bij het foerageren volgen zij vaste routes. Waarschijnlijk zullen er nog wel meer soorten worden ontdekt.

 

OPOSSUMMUIS

Kenmerken

De latijnse naam van het dier Caenolestes obscurus.   De verspreiding in de bossen van  Colombia en ook Venezuela. Het leefmilieu in het  berg wouden. De Lengte van het dier de kop romp lengte 9 tot 13 cm en de staartlengte is 9 tot 12 cm.

OPOSSUMMUIS Caenolestes obscurusDe opossummuis leeft op de bos grond en houdt zich overdag schuil in holle boom stammen of ondergrondse holletjes. Tegen de schemering komt hij te voorschijn om tussen het materiaal dat de bodem bedekt naar kleine ongewervelde dieren en vruchten te zoeken. Opossummuizen zijn waarschijnlijk algemener dan men gewoonlijk aan neemt. Maar de onherbergzaamheid van hun milieu maakt het bestuderen en verzamelen van deze dieren bijzonder moeilijk. Van hun voortplanting gewoonten is niet zo veel bekend.

Opossummuizen

opossummuizenDe opossummuis deze diertjes die zeker zich ophouden tussen de dikke onder groei van de wouden van het Andes gebergte. Vooral zijn noch opossummuizen zijn noch ratten. Maar dan met een buideldier. Ze zijn onder gebracht in de familie Caenolestidae en men onderscheidt 3 geslachten: Caenolestes (Bolivia en Ecuador) en de  Rhyncholestes (Chili) en Lestoros (Peru). Ze hebben lang gerekte koppen met ronde oren en lange staarten. Het zijn nacht dieren die zich voeden met een gemengd menu van vogels en eieren maar ook  kleine zoogdieren en ook spinnen en insekten.

De Amerikaanse opossummuizen is geheel verschillend van de Australische.  Hoe wel beide buideldieren soort zijn. De Amerikaanse dieren behoren tot de familie Didelphidae (buidelratten). Het zijn vlees en insekteneters. Hun tanden zijn geschikt voor dit dieet. De opossummuizen zijn nacht dieren en tevens alleseters. Als deze opossummuizen bedreigd worden houden zij zich dood.

ZIE OOK

De wormen zijn de eerste zogenoemde triploblast waarbij het enbryon drie belangrijke cel bladen ontwikkelt.  De eenelligen dieren vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling. Van sponsen tot kwallen de uit talrijke cellen gevormde dieren. de stammen die hier samenbrengen.  De Vogels behoren tot de klasse Aves. Maar er zijn ook niet vliegende vogels klasse. Web JVM van dieren informatie heeft ook een dieren kaarten map en ook voor spreekbeurt of werkstuk tip

mierenegel-zoogdier

Grote hoefijzerneus

Grote hoefijzerneus de functie van het neusblad is niet helemaal duidelijk is.

 

grote hoefijzerneus

De grote hoefijzerneus is een vleermuis. Die in de Oude Wereld veel voor komt. Het is een van de vele soorten van de grote hoefijzerneus. Maar die over al over de wereld verspreid te vinden zijn. De soort op onze foto leeft vooral op de Japanse eilanden.

Het dier heeft een kenmerk op zijn neus

Het meest opvallende kenmerk van de grote hoefijzerneus is het eigenaardige neusblad. Dat de vorm van een hoefijzer heeft. Van daar de naam van het dier.

De Grote hoefijzerneus komt voor

In Europa komen de grote en de kleine hoefijzerneus voor. De meeste vleermuis soorten geven.

De wat eten het dier en waar vinden ze hun voedsel

De Grote hoefijzerneus geeft de voor keur aan om bij het vallen van de schemering op jacht te gaan. Grote Hoefijzerneus trekken er daar in tegen pas op uit als het helemaal donker geworden is. Ze maken verschillende korte tochten.  En zo keren elke keer naar hun schuilplaats terug om even uit te rusten. Deze soort vliegt vrij laag boven de grond. Maar op een hoogte van 1 meter tot 5 meters. De grote Hoefijzerneus maken uitsluitend jacht op insecten. Maar voor namelijk kevers en nachtvlinders.

Waar blijven ze?

Overdag blijven de dieren op een rustige en verborgen plek. Waar hij ze onderste boven aan hun achter poten hangen. Als het tegen het einde van de herfst kouder begin te worden. Beginnen de hoefijzerneus aan hun winterslaap. Ze zinken weg in een soort slaap toestand. Waar bij al hun lichaamsfuncties zeer vertraagd werken.  En zo brengen ze het winter seizoen door zonder last te hebben van honger.

Het vangen van de prooi

Als het lente wordt. worden ze wakker en dan zijn er weer voldoende insecten te vinden. Net als de andere vleermuizen sporen de grote  hoefijzerneus. Bijvoorbeeld hun prooi of eventuele hindernissen door hoge geluiden uit te stoten. De echo van deze ultrasone geluiden vangt het dier op. En zo op die manier kan het de juiste plaats van een voor werp bepalen

Grote hoefijzerneus leef continent

grote-hoefijzerneus-leef-continent

Gedurende de winter of droogte periodes ligt de groei in het grote delen van de wereld stil. Maar de zones van de bossen met verschillende  seizoensgebonden cycli vinden hier in hun oorsprong. Maar het ene bos is het andere niet. Er is een opmerkelijk verschil in aantal soorten van bossen. Maar de  individuen  tussen de montane en boreale naaldbossen en de loofbossen van de mildere klimaten.

 

Taxonomische indeling

Stam: Gewervelden dier
Klasse: Zoogdieren
Orde: Vleermuizen
Onder orde: Microchiroptera
Familie: Hoefijzerneuzen
Geslacht: Rhinolophus fenumequinum
Soort: Grote hoefijzerneus

Eigenschappen Kenmerken

 • Draagtijd 60 tot 75 dagen
 • aantal jongen: 1 of 2
 • Volwassen gewicht: 16 tot 28 g
 • Vliegsnelheid: 8,4 km/u
 • Leeftijd : 25 jaar
 • Spanwijdte: 35 tot 40 cm

 

grote-hoefijzerneus-woongebied

Grote hoefijzerneus leef gebied DUN BEGROEID WOUD.

Dit zijn overgangszones waar het woud van wegen het klimaat of de kwaliteit van de bodem. Die bijvoorbeeld niet in staat is zijn dichtheid te handhaven. In de gematigde streken hebben ook de bossen talrijke veranderingen onder gaan. Bijvoorbeeld door dat grote oppervlakten werden verbrokkeld om tot leefgebieden. Bovendien voor de mens te worden omgezet in bouw grond. Van de primitieve woud bedekking blijven al dus nog slechts nog. Maar bossen en kreupelhout of oeverbegroeiingen bij waterlopen over.

 

De familie van de Vleermuizen soort in deze klasse bevat ook.

vale-vleermuisVale vleernuis

Is ook wel grote vleermuis genoemd. Komen voor in bergachtige gebieden. En houd ook een winter slaap.

 

 

bladneusvleermuisBladneus  vleermuis

Deze vleermuis heeft grootte ogen. De snuit is bijzonder van de vliegende zoogdiertje. Is ook een vruchten etende vleermuizen.

 

 

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

 • platworm
 • snoerworm
 • rondeworm

Van sponsen tot kwallen zijn typisch dieren zoals de.

 • sponsen
 • kwallen
 • zeesterren
 • koralen

De eencelligen dieren leven vormen beginnen met organismen zoals.

 • plankton
 • klokdiertjes
 • stenor

Web JVM dieren informatie heeft dieren kaarten map waar je ook tips alle dieren te zien zijn.

Ik kan je helpen met spreekbeurt of werkstuk met 20 tips. Wil je ook een succesvol over dieren informatie?

monotremata zijn zoogdieren

Monotremata zijn slechts twee kleine families van eierlegende zoogdieren die hebben zich weten te hand haven in Australie. Zij hebben beide domicilie in Australië continent. En leveren verdere bewijzen van de fascinerende onafhankelijke evolutie van de in dit geïsoleerde gebied levende dieren.

Voortplanting van de  monotremata

zoogdieren vogelbekdier of snaveldierenDe eierleggende zoogdieren zijn de primitiefste van alle en zijn nauw verwant aan de reptielen. Zij komen uitsluitend voor in Australië en op Tasmanië en Nieuw-Guinea. De gebieden die vele miljoenen jaren van de rest van de wereld zijn afgesneden geweest als gevolg van het af drijven der continenten. Deze eierleggende zoogdieren zijn de monotremata of cloacadieren. Deze naam danken ze aan het feit dat zij één enkele buik opening hebben een cloaca. Zowel voor de afvoer van afval stoffen van het lichaam als voor de geslachtelijke gemeenschap. Wat dit betreft komen ze over een met de vogels en de reptielen. Terwijl de andere zoogdieren twee openingen hebben.

Slechts twee families

De monotremata vormen de enige orde in de subklasse van de prototheria van de zoogdieren de Latijnse naam is mammalia. Tegenwoordig bestaan er nog maar twee families. Het vogelbekdier de  Latijnse naam Ornithorhynchus anatinus en de mierenegels. De gewone mierenegel  de Latijnse naam is Tachyglossus aculeatus  en de vachtegel  Latijnse naam is Zaglossus bruijni.

Uit de fossiele

mierenegel-zoogdierEr zijn fossiele skeletten gevonden die dateren uit het pleistoceen tijd. Dat Slechts 2 miljoen jaar geleden in vergelijking met de 70 miljoen jaar geleden.  Dat de zoogdieren op aarde bekend zijn uit die tijd.  De geleerden zijn van mening dat de cloacadieren van de ‘hoofdstroom’ der zoogdieren zijn. En eveneens zoogdieren-ontwikkeling zijn afgescheiden al spoedig nadat de eerste zoogdieren evolueerden. Een studie van de hersenen en de skeletten der monotremata wijst tevens uit. Dat zij in vroegere stadia verwant geweest moeten zijn aan de buideldieren  is de Latijnse naam marsupialia. De vrouwelijke mierenegel ontwikkelt tijdens het broedseizoen een rudimentaire
broedbuidel.

Hoewel er veel verschillen bestaan tussen mierenegels en vogelbekdieren. Zijn er toch nog meer punten van overeenkomst. Beide hebben rib systemen en ledematen in het lichaam. Die wat samenstelling betreft veel overeenkomst
vertonen met die van reptielen. Ook leggen ze eieren net als de meeste reptielen die ook eieren leggen. De mierenegel broedt ze uit in haar buidel. Terwijl het vogelbekdier een nest maakt.

De jonge dieren van de monotremata

vachtegel-zoogdierWanneer de jongen uit de eieren zijn gekomen. Worden ze gezoogd op de manier van zoogdieren. Maar de melk klieren hebben geen tepels en zien er uit als veranderde zweet klieren. De volwassen dieren van de  cloaca dieren hebben geen tanden. Zo heeft het jonge vogelbekdier in het begin melk tanden. Die echter nadat ze zijn uit gevallen niet vervangen worden. Beide soorten hebben snavels. Die van het vogelbekdier lijkt op de snavel van een eend. Die van de mierenegel is puntiger en geschikter om er mieren mee te zoeken. De pas geboren jongen hebben een zeer korte snavel. Die ze in staat stelt de melk van de moeder te drinken .

Het vogelbekdier heeft domicilie in Zuidoost Australië continent. De gewone mierenegel leeft in Australië en ook in Nieuw-Guinea. Terwijl de vachtegel alleen op Nieuw-Guinea voorkomt.

Geslachten monotremata

Tachyglossus met twee soorten rechtsnavelige mierenegels.
T. aculeatus of Australische mierenegel die leeft ook op Nieuw-Guinen en
T. setosus of Tasmaanse mierenegel. Zaglossus met drie soorten kromsnavelige mierenegels, iets groter (max. lengte 75 tot 80 cm)

Ook wel vachtegels genoemd worden. Z. bartoni of zwartharige vachtegel.
Z. bubuensis, witstekelige vachtegel. Alle drie woonachtig op Nieuw-Gujnea en enkele omliggende eilanden.

De Australische mierenegel. Ta chyglossus aculeatus. Die woont in lichte bossen maar ook in struik savannen en rots savannen. Waar veel mieren en termieten Ie vinden zijn. Deze stevige diertjes schijnen tot vijftig jaar oud te worden.

monotremata zoogdieren of snaveldieren

Ornithorhynchidae 1 soorten ook 1 geslacht van hert dier De wetenschappelijke naam van dit dier is de  Ornithorhynchus anatinus. En dat betekent  met een snavel als een eend. Dit is inderdaad de beste beschrijving als we de kop van het vogelbekdier zien. De brede en platte maar ook iets gekromde bek die langs de rand voorzien van schuine groeven. Vooral  vormt een zeer praktisch hulpmiddel wanneer dit dier op zoek is naar zijn voedsel. Zoals worme maar ook kleine water diertjes. Die op de modder bodem van vijvers en rustige rivieren.

Beroe

Beroe Een elegante verschijning maar het is een gulzig eter

De beroe behoort tot de groep rib kwallen zonder tentakels. De orde van de Beroldea omvat slechts één geslacht dus maar de Beroe. Maar de ongeveer 50 soorteberoen bewonen bijna alle wereldzeeën en vormen vaak even dichte velden als het plankton. De Beroe ovata wordt gevonden bij Engeland met name langs de westelijke kusten. En ook in de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan. De exemplaren uit het noordelijke deel van hun woon gebied zijn rosé kleurig. Terwijl de zuidelijke bevolking melkwit is. Alle beroes moeten profiteren van de zeestromingen voor hun verre reizen.

Beweging en licht van de beroe

Maar ook kunnen zij zich over hun hele lichaams lengte uit strekken. Wanneer deze kwallen zich bewegen vertonen zij een prachtige irisering. die de eerste biologen enthousiast maakte.  Nachts verspreidt de beroe haar eigen blauwe of groen blauwe licht. Maar een uitwendige licht bron kan dit proces ernstig verstoren. Pas na een half uur rust in het veilige duister begint de beroe op nieuw licht te verspreiden. De beroe kan zijn lichaam aan zienlijk in krimpen. Maar zwemt met volledig ontplooide ribben. De mond is enorm maar ook even als de keel holte. Die ook achter in voor zien is van binnenwaarts gekeerde haakjes en van klieren met een verlammend gif. De beroe schijnt zich bijna uit sluitend te voeden met andere rib kwallen. Hij is ook sterk en gulzig genoeg om grotere dieren te over meesteren en naar binnen te werken.

Beroe leeft en komt voor in het continent van Florida tot Marokko die zee lijn.

beroe-leef-continent

 

Taxonomische indeling

Stam: Ribkwallen
Klasse: Naakte ribkwallen
Orde: Baroïdea
Familie: Baroïdea
Soort: Baroe ovata
Geslacht: Beroe

Eigenschappen Kenmerken

 • Volwassen lengte 9 cm
 • Breedte is plus en min 6 cm
 • andere beroes bereiken de 20 cm
 • Biologie nog slecht bekend
 • De beroe is de enige ribkwal die gemakkelijk in een aquarium gehouden kan worden

 

Beroe komen in ZEEMILIEUS zo als de DIEPZEE. De oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere dberoe-woongebied-diepzeee zogeheten pelagische dier soorten. Maar die ver van de kusten in volle zee leven. Is volgens nauw keurige natuur wetten verbreid. Maar is temperatuur afhankelijk van de breedte graad of van stromingen zo als de Golfstroom. Maar ook verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen speciaal aan gepaste fauna zo als de abyssale soorten.

 

De familie van de ribkwallen in deze klasse bevat ook.

André dier soort in deze zijn nog  1 soorten van de is ook om te bekijken waard is.

ribkwalRibkwallen  Dit is kleine zeediertje met tentakels die kunnen uitgestrekt of ingetrokken zijn.

 

 

 

Wil je nog meer van dieren weten? Zie ook deze dieren.

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

 • platworm
 • snoerworm
 •  rondeworm

De klasse der zoogdieren soorten vormt ook meeste groepen aantal soorten zo onder andere de.

 • vogelbekdieren
 • kangoeroes
 • vleermuizen

Deze vogels soorten  zijn tal rijke er zijn zang vogels en roof vogels er zijn ook onder soorten zoals.

 • pinguïns
 • struisvogels
 • pelikanen
De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling.
 • plankton
 • klokdiertje
Web JVM dieren informatie heeft  dieren kaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn.
Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Informatie voor een goed werkstuk succesvol te maken.Wil je ook een succesvol werkstuk?

Vliegende kat

Vliegende kat Een levende parachute

vliegende kat

De naam van de vliegende kat

De vliegende kat is ook wel.

 • galeopithecus
 • colugo

Wetenschappelijke maar genaamd en bekend als vliegende kat. Is een bijzonder zoogdier dat als de dier kundigen speciaal voor hem de orde der Huidvliegers hebben gecreëerd.

Die zich halverwege tussen de insecteneters en de Vliegende Honden bevindt. Ook noemt men hem wel eens de vliegende lemuriër. Maar dit is niet juist maar de lemuriër. Het is zijn volkomen verschillend en geen een zins met deze vliegende kat verwant. De Latijnse naam Cynocephalus betekent letterlijk honde kop en past uit stekend bij dit dier.

De soort

Er bestaan twee soorten één op de Filipijnen. En andere in Indonesië en Zuidoost Azië. Zij lijken zo sterk op elkaar dat de meeste dier kundigen. Die beschouwen als eenvoudige geografische vormen van een zelfde soort. De levens wijze van de vliegende kat is natuurlijk zeer speciaal. Hij hangt aan de takken zo als de luiaard dit doet. Maar hij kan veel handiger klimmen dan deze luiaard.

Kan de vliegende kat ook vliegen?

Het meeste opmerkelijke is toch kan deze vliegende kat niet echt vliegen. Want van alle zoogdieren kunnen alleen de vleermuis vliegen. En de vliegende hond werkelijk door de lucht fladderen. Wel is deze huidvlieger de beste zwever. Hij klimt hiertoe op een hoge tak. Van waar hij een zweefvlucht van zo meer dan honderd meter kan maken. Hij zweeft bijzonder sierlijk en kan van richting veranderen. Die door nauw keurige bewegingen maakt met de vingers. Die van het dier zweefhuidje vast houden. Ze kunnen 130 meter zweven met uit klap bare huid flappen waar bij zo 10 meter in de lucht verliezen.

Vliegende-kat leef continent

vliegende-kat-tropenwoud-leef-continent

De huidvliegers komen voor op de Filipijnen.  Strekt zich uit over geheel Zuidoost-Azië van India tot Zuid-China en Maleisië,enIndonesië. Het warm vochtig klimaat bevordert er de ontwikkeling van evenaars wouden waarin nog spectaculaire dieren leven zoals de orang-oetang. De neushoorn en de tijger die echter zeldzamer beginnen te worden. Dit is eveneens het domein van de zeer grote insekten en  met name schildvleugelige maar ook zeldzame vlinders enz.

 

Taxonomische indeling

Stam: Vertebrata of Gewervelden
Klasse: Zoogdieren
Orde: Dermoptera of Huidvliegers
Familie: Cynocéphalidae
Naam: Vliegende kat of coluga

Eigenschappen Kenmerken

 • Dracht: 60 dagen
 • Volwassen gewicht: 1 tot 1.75 kg
 • Aantal jongen 1 (zelden 2)
 • Lengte van de romp’ 38 tot 42 cm
 • Lengte van de staart: 22 tot 27 cm

 

Vliegende kat leef gebied TROPENWOUD.

Dit is het dichte oerwoud rond de evenaars gebieden waar de dieren leven. Door de samen werkende in vloed van vochtigheid maar ook  warmte ontstaat hier een bijzonder weelderige. Door een gestrengelde vegetatie van planten. De grote bomen zijn er meer dan 50 m hoog. Lianen en woeker planten groeien over vloedig het hele jaar door.  Die zonder evliegende-kat-tropenwoud woongebiednige winter periode. Het massale blader dak vormt een dus danige afscherming tegen licht. Die tegen het zon licht. Dat het lage hout voort durend in het schemer donker blijft.

 

 

 

Wil je nog meer van dieren weten? Zie ook deze dieren.

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

 • platworm
 • snoerworm
 •  rondeworm

Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zoals de.

 • sponsen
 • kwallen
 •  zeesterren
 • koralen

Deze vogels soorten  zijn tal rijke er zijn zang vogels en roof vogels er zijn ook onder soorten zoals.

 • pinguïns
 • struisvogels
 • pelikanen

De eencelligen dieren vormen de grondslag van de leer der afstamming. Van de organismen en ook van hun vormen en ontwikkeling.

 • plankton
 • klokdiertje

Web JVM dieren informatie heeft ook  dieren kaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Informatie voor een goed werkstuk succesvol te maken.Wil je ook een succesvol werkstuk?

solenodon

Solenodon een bijna uitgestorven insecteneter.

solenodon

De soorten  van het dier

De solenodon behoort tot de meest eigenaardige zoogdier soorten op deze wereld. Twee soorten solenodon zijn de enige nog levende leden van de familie. De Solenodon paradoxus komt alleen op het eiland Haïti voor. Maar de Solenodon cubanus wordt alleen gevonden op het eiland Cuba.

De solenedon is al miljoen jaren oud

De solenodon is letterlijk een levend fossiel. Want er zijn beenden resten van zijn voor ouders gevonden. Maar die zijn 30 miljoen jaren oud zijn. Het uiterlijk en de anatomie van deze uitzonderlijke insecteneter wijzen erop. Dat we te maken hebben met een zeer primitief soort zoogdier. Dat in feite vergeten heeft zich verder te ontwikkelen.

Het is een nacht dier

Door dat solenodon voor namelijk nacht dieren zijn. Is er lang heel weinig bekend geweest over het gedragspatroon van de dieren. Overdag blijft hij meestal in zijn hol. Een gat in een holle boom of een kuil in de grond. Alleen bij het vallen van de avond komt hij te voorschijn. Hij gaat dan op jacht.

Heeft een loop van egel

Maar ook in zijn bewegingen heeft hij iets weg van een egel. Hij heeft een schommelende gang en loopt in een zigzaggende lijn.De solenodon beweegt zich over het algemeen vrij langzaam. Als hij schrikt en probeert te rennen. struikelt hij gauw en raakt verward in zijn eigen poten. Het opvallendste kenmerk van de soIenodon is het feit.

Het is ook giftig dier

Dat zijn speeksel giftig is. De tweede snijtand aan weer zijde van de onder kaak bezit een groef. die verbonden is met een gifklier. De naam Solenodon betekent dan ook “die tanden heeft met een groef”. Het gif is bijzonder krachtig en zelfs gevaarlijk voor andere solenodons. Als twee dieren met elkaar vechten en elkaar verwonden. Kan het gebeuren dat een van de twee snel door vergiftiging om het leven komt.

solenodon leeft in het continent

solenodon leef continent

Het landschap op Cuba is uiteenlopend en is ook gevarieerd. De natuur varieert op cuba groene vlakten en hoge bergruggen. De bossen zijn meer landinwaarts.  De bossen met heuvels gaan over in bergen.

Taxonomische indeling

Stam: Gewervelde dieren
Klasse: Zoogdieren
Orde: Insekteneters
Familie: Solenodontidae
Gelacht: Solenodon paradoxus
soort: Paradoxale Solenodon

Eigenschappen Kenmerken

 

 • Draagtijd onbekend
 • Aantal jongen: 1 tot 3
 • Het wijfje werpt twee keer per jaar jongen
 • Lengte lichaam : 28 tot 32 cm
 • Lengte Staart: 17 tot 27 cm

 

Solenodon leeft in HUMUS rijke bossen

De diverse vegetaal afvalproducten. Zo als die van gevelde boom stammen. Maar ook van dode bladeren enz. Die zich op de bos grond in een laag op hopen. Vormen al naar hel bos type en min of meer dik tapijt. De graad van ontbinding varieert volgens hel klimaat en hel vochtgehalte. Humus beval een zeer aanzienlijke verscheidenheid van kleine dier soorten die. Of schoon verborgen levendsolenodon-tropenwoud woongebied voor komt. Toch allerlei behaarde en gepluimde Insecteneters aantrekken. Die zich daar mee voeden.

 

 

De familie van de EUTHERIA soort insecteneters in deze klasse bevat ook.

almiquiAlmiqui

Het dier is bijna uitgestorven. Maar er is niet veel bekend over het dier.

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

 • platworm
 • snoerworm
 • rondeworm

Van sponsen tot kwallen zijn typisch dieren zoals de.

 • sponsen
 • kwallen
 • zeesterren
 • koralen

De eencelligen dieren leven vormen beginnen met organismen zoals.

 • plankton
 • klokdiertjes
 • stenor

Web JVM dieren informatie heeft dieren kaarten map waar je ook tips alle dieren te zien zijn.

Ik kan je helpen met spreekbeurt of werkstuk met 20 tips. Wil je ook een succesvol over dieren informatie?

 

wombat

Wombat is een neefje van de koala

wombat

De wombat is nauw verwant met de Australische koala. Het is een buideldier wiens jong opgroeit in een speciale buidel die het wijfje op de buik draagt. In tegenstelling tot de koala die uitsluitend in de bomen leeft en zeer speciaal voedsel nodig heeft.

Wat voor soort dier is het

Bovendien leeft de wombat op de grond. Waar hij zich tamelijk traag beweegt. Uiterlijk lijkt hij sterk op een klein beertje of meer nog op het moeraszwijn. Dat het grootste knaagdier is. We kennen twee soorten wombat. De gewone wombat of grof harige wombat op deze pagina afgebeeld is. En de fijn harige wombat.

Het dier is komt alleen s’ nachts

De dieren is bijzonder schuw en vertoont zich alleen ‘ s nachts. Daar om dus kunnen we hem bijna onmogelijk in de natuur observeren. Overdag blijft hij ook in zijn hol zitten. Dit hol dat hij bovendien met zijn sterke klauwen uitgraaft.

Het hol van het dier

Bovendien is dit zeer diep en ruim. Meestal bereikt het de dertig meter diepte. Onder in het hol bevindt zich het eigenlijke slaapverblijf is een ruime en een  ronde kamer. Die bijvoorbeeld bekleed is met boomschors .

Het voedsel

De wombat is een vegetariër en graast allerlei grassoorten.

Hij leeft in koppels. Maar soms ook in groeperen meerdere koppels zich in een soort gemeenschap waar van de holen samen een kolonie vormen. De wombat is een vreedzaam dier. Dat ook een mak kan worden en zich goed aan het kooi leven aanpast. Als men hem maar goed verzorgt. Kan hij ook tamelijk oud worden.

De zoogdieren

De klasse der zoogdieren vormt de meest voleindigde groep in de evolutie van de dierenwereld. De gering in verhouding tot de andere klassen van de gewervelde dieren. De zoogdieren hebben de biosfeer van de pool tot evenaar. En uiteraard vooraf de wijze van voortplanting evenals de manier waarop de Jongen worden gevoed.

Wombat leef continent

wombat-zoogdier-leef-gebied

 

 

Taxonomische indeling

Stam: Gewervelde dieren
Klasse: Zoogdieren
Orde: Marsupalia
Familie: Phascolomidae
Geslacht: Phascolomis ursinus
Soort: Gewone wonbat

Eigenschappen Kenmerken

 • Dracht onbekend
 • Aantal jongen 1
 • Levensduur 26 jaar
 • Volwassen gewicht 15 tot 35 kg
 • Totale lengte 70 tot 1,20 m

wombat zoogdier savanne woongebied

De dieren leef in SAVANNE.

Daar van is het  bijvoorbeeld het type de uitgestrekte grasvlakte. Die ook ten zuiden van de Sahara een brede strook vormt over het Afrikaanse vasteland. Hier en daar ook wat bomen groei.  Dat is gescheiden van de eigenlijke woestijn.  Die ook door de sub woestijnachtige steppe waar op dunne bosjes struik gewas voor komen. De Afrikaanse savanne is beroemd om de rijkdom aan grasetende fauna al daar. Maar ook de variëteit van krachtige carnivoren. Die daar ook is en als een natuurlijk gevolg daar van ten koste van de vorige leven.

De familie van de EUTHERIA  soort van insecteneters in deze klasse bevat ook.

koalaKoala Is beslist een bijzonder iedereen kent dit zachte diertje. En met zijn grijze lijkt hij op speelgoedbeertje.

 

 

 

buideldas zoogdierBuideldas Lijkt evenveel op een kangoroe als op een konijn. En komen voor in Australië en Nieuw Guinee die alle tot de orde van de buideldieren behoren.

 

 

 

buidelslaapmuisBuidelslaapmuis Zie eruit als een slaapmuis kan dan ook week duren. waarin als die ontwaakt zijn activiteiten herneemt.

 

 

 

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zoals de.

De vogels soorten talrijke zijn de zangvogels er zijn ook onder soorten zo als.

 • pinguïns
 • struisvogels
 • pelikanen

De eencelligen dieren leven vormen beginnen met organismen zo als.

Web JVM dieren informatie heeft  dieren kaarten map waar je alle dieren te zien zijn.
Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succesvol werkstuk?

Aeneasrat

Aeneasrat dit vreemde buideldier lijkt op een echte rat. Is van het soort Marmosa murina. Behoort tot de  klasse groep zoogdieren

De Aeneasrat behoort tot de dwergbuidelratten, waarvan ongeveer veertig Zuid-Amerikaanse soorten bekend zijn. Deze beesten zijn ongeveer even groot als muizen aeneasrat-zoogdierof ratten in zij lijken ook in hun gedrag op deze giertjes. Maar als men ze van dichterbij bekijkt, vindt men sterke verschillen tussen knaagdieren en buideldieren. De laatste bezitten een grijpstaart die zij om een tak kunnen klemmen en zeer nuttig is bij het klimmen.

Het zijn boombewoners, die een bescheiden leventje leiden en zich niet dikwijls vertonen. Bovendien zijn het nachtdieren en brengen zij de dag door in een holle boom of een andere schuil plaats in het dichte gebladerte. De Aeneasrat is voornamelijk carni voor: hij voedt zich met insecten. Kleine hagedissen en soms jonge vogeltjes soms eet hij ook wel bessen en vruchten. De leef gewoonten van de Aeneasrat zijn nog weinig bekend.

 

Aeneasrat eigenschappen

Men weet wel dat hij alleen leeft en twee of driemaal per jaar jongen krijgt. De moeder draagt haar kroost op de rug en niets is vermakelijker dan een wijfje met haar jongen over de takken te zien lopen, alsof er niets aan de hand is.

karakter

De ogen van de Aeneasrat schitteren als karbonkels als men ze belicht. Evenals de buidelratten heeft de Aeneasrat een lastig karakter. Hij is agressief en verdraagt geen enkel ander beest in zijn buurt. Hij kan gemeen bijten met zijn vlijmscherpe tandjes. Eveneens een enkele orde die van de Marsupalia (buideldieren. 9 families. ca. 250 soor­ten).

Het gaat hier wel degelijk om vivipare zoogdie­ren hoe wel de jongen heel klein zijn en ook  in compleet. Om zo te zeggen in het larve stadium worden ze  geboren. Ze klimmen op eigen krachten tot aan de ventrale zak parsupium· Van de moeder waar zij zich direct aan een tepel leggen en deze niet meer loslaten eer zij geheel tot ontwikkeling zijn gekomen.

 

Aeneasrat leef in het continent Zuid Amerika

aeneasrat-zoogdier-leef-continentenNEOTROPISCH GEBIED in Centraal en Zuid-Amerika en ook van Mexico tot Vuurland en inclusief tot de Antillen. De kenmerkende zones zijn de reusachtige Cordilleras de los
Andes met hun vulkanen. Maar ook met de  diepe bergengten die zijn hoog gelegen plateaus en het onmetelijke bekken van de Orinoco en de Amazone in dit gebied. Talloze dieren zoals de wolhaarbuidelrat en ook yapok of wel wateropossum en bontgekleurde vissen vertegenwoordigen er een bijzonder merkwaardige fauna.

De opossummuis deze diertjes die zich ophouden tussen de dikke onder groei van de wouden van het Andesgebergte. Maar zijn noch opossums noch ratten. Ze lijken op spitsmuizen. Maar dan met een buidel. Ze zijn ondergebracht in de familie Caenolestidae en men onderscheidt 3 geslachten zoals Caenolestes Bolivia en Ecuador.  De Rhyncholestes Chili en Lestoros Peru. Ze hebben lang gerekte koppen met ronde oren en lange staarten. Het zijn nacht dieren die zich voeden met een gemengd menu van vogels en eieren maar ook kleine zoogdieren zo als spinnen en insekten.

 

Taxonomische indeling
Stam: Gewervelde dieren
Klasse: Zoogdieren
Orde: Buideldieren
Familie: Didephidae
Geslacht: Marmosa murina
Soort: Aeneasrat

Eigenschappen en Kenmerken

De aeneasrat allereerst van de voortplanting is er slechts  weinig bekend. Het gewicht van een volwassen dier is 300 gram. Het romp  lengte is van 9 tot 16 cm lang en de staart lengte is van 8 tot 20cm lang. Bovendien komt het dier in de bergen tot een hoogte van 1300 meter.

 

Aeneasrat het leeft in het TROPENWOUD

aeneasrat zoogdier tropenwoud woongebiedDit het dichte oerwoud In de evenaars gebieden. Door de samenwerkende Invloed van vochtigheid en warmte ontstaat hier een bij zonder weelderige. Door een gestrengelde vegetatie. De grote bomen zijn er meer dan 50 m hoog. Lianen en woekerplanten groeien overvloedig het hele jaar door. zonder enige “winterperiode”. Het massale bladerdak vormt een dus danige afscherming tegen het zonlicht. dat het lage hout voortdurend in het schemerdonker blijft.

 

Buidelratten familie

De Amerikaanse opossum is geheel verschillend van de Australische buideldieren. Hoe wel beide buideldieren zijn. De Amerikaanse dieren behoren tot de familie Didelphidae (buidelratten). Het zijn vlees en insekteneters. Hun tanden zijn geschikt voor dit dieet en zij lijken op die van de Tasmaanse buidelwolf (Thylacinus cynocephalus). Er zijn ongeveer 70 soorten, die in diverse geslachten zijn onder gebracht. De bekendste is de Virginiaanse opossum (Didelphis virginiana). Hij is ongeveer zo groot als een huiskat en komt voor van Canada tot Argentinië.

Het is het enige bekende buideldier dat ten noorden van Mexico domicilie heeft. Deze opossum heeft een grijze of zwarte vacht. Een witte maar ook puntige snuit en een lange grijpstaart. Die uitmuntende diensten bewijst als het dier door het geboomte klimt. Hoe wel hij de voor keur geeft aan het leven in bomen.  Maar her dier komt ook voor in open gebieden in hert bos.

Waar hij bovendien holen in de grond graaft. De worpen variëren van één per jaar in koele streken tot drie in warmere en bestaan door gaans uit een stuk of negen jongen. Die ieder minder dan 12 mm lang zijn.

Opossums zijn nachtdieren

En tevens  zijn de dier alleseters die zowel insekten als kleine dieren en aas als vruchten en granen eten. Als deze opossums bedreigd worden houden zij zich dood. Zodra de jongen gespeend zijn. Dan draagt het wijfje  de jongen met zich mee op haar rug. Waar bij het kroost zich aan de vacht vast klampt. De andere soorten leven voor het meren deel in Zuid- en Midden-Amerika.

Er zijn twee hoofd typen die op het ene lijkt op de Virginiaanse of Amerikaanse opossum. Bovendien is het andere zo groot als een rat. Een van de interessantste buidelratten is de yapok of water-opossum (Chironectes minimus). Die voor komt in Brazilië en Guatemala. Het is het enige buideldier dat een aquatisch leven leidt met gewoonten. Die dus overeen komen met die van een otter (Lutra). Hij heeft zwemvliezen tussen de tenen en graaft holen in rivieroevers. Andere soorten zijn de quica of vieroog-opossum ( Philander) die zo genoemd wordt omdat hij lichte vlekken boven de ogen heeft. De dwergopossums (Marmosa) en de kortstaartopossums (Peramys en Monodelphis).

 


ZIE OOK

De wormen zijn de eerste zogenoemde triploblast waarbij het enbryon drie belangrijke cel bladen ontwikkelt.  De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling. Van sponsen tot kwallen de uit talrijke cellen gevormde dieren. de stammen die hier samenbrengen.  De Vogels behoren tot de klasse Aves. Maar er zijn ook niet vliegende vogels klasse. Web JVM van dieren informatie heeft ook een dieren kaarten map en ook voor spreekbeurt of werkstuk tips.

 

witkeelwallabie

witkeelwallabie Verdwenen… en weer teruggevonden

Wilkeelwallabie-zoogdier

De kleuren van de witkeelwallabie

De witkeelwallabie onderscheidt zich door zijn bruine vacht en de witte strook over hals en buik. Die loopt van achter in de nek. En er loopt een donkere streep en we zien een witte strook over beide wangen en onder aan de staart.

Leef streek van het dier

Het is de kleinste soort van het geslacht van de Macropus. Die soms ook wel als Wallabia ingedeeld wordt. Het was al jaren en zeer zeldzame soort op het Australische continent. Waar het nu in de vrije natuur uitgestorven schijnt. Dit dier leefde een eeuw geleden nog in een kleine kuststreek. Die op 40 km ten zuiden van Sydney het district Ilawarra in Nieuw-Zuid-Wales. Het verdween als gevolg van de ontginning van zijn natuurlijke milieu. die bijvoorbeeld bestaande uit vochtige bossen. Maar gelukkig vond men deze wallabie weer terug op het eiland Kawan in Nieuw-Zeeland. Dit eilandje van 8 bij 3 km ligt in de golf van Harauki op 48 km ten noorden van Auckland.

Het eiland

Het werd in 1862 gekocht door sir George Grey die hier in 1870 allerlei exotische planten en Australische dieren invoerde. Maar met name de witkeelwallabies. Zij gedijden zo goed dat hun aanwezigheid weldra een echte plaag werd. Zij werden dus als schadelijke dieren beschouwd en met duizenden tegelijk uitgeroeid tijdens een campagne tussen 1965 en 1968. Maar ten einde de schade aan de jonge dennen plantages te beperken.

Overlevende witkeelwallabie

Gelukkig kwam men tot de ontdekking dat hier een zeldzame dierensoort bedreigd werd. En zo kwam de Nieuw-Zeelandse bos dienst tussen beide. De laatste overlevenden konden gered en naar Australië overgebracht worden.

De witkeelwallabie vacht of de huidbedekking met de mooie kleuren. De vacht met haar en een oneindig aantal structuurvariaties naar gelang van de omstandigheden in het woongebied. De Witkeelwallabie met zijn inwendige organen. En het systemen in zake bloedsomloop van het dier. Maar ook vertering van het voedsel.  En de klierwerking en ademhaling van het dier. Die een hoge graad van perfectie hebben bereikt. En Witkeelwallabie is uiteraard vooraf de wijze van voortplanting van het dier. Maar even als de manier waar op de jongen worden groot gebracht. Die worden gevoed met de door de tepelklieren afgescheiden moedermelk.

 

 De structuren van de jong zoogdieren van de buideldieren

Buideldieren de jongen worden te vroeg geboren. Bij de Buideldieren groeien de kinderen wel op zeer originele wijze op. Dit verschijnsel werd slechts bij enkele soorten in detail bestudeerd. Zo ook bij de Amerikaanse opossums van het geslacht van het  Didelphis. Maar ook bij de grote kangoeroes van het geslacht Macropus. Hun ontwikkeling kan in drie fasen verdeeld worden stap een de.
Geboorte deze vindt plaats na een bijzonder korte dracht variërend van 8 tot ± 40 dagen. Al naar gelang de soort en de grootte van de volwassen dieren. Het wijfje brengt haar kinderen liggend ter wereld en buigt zich voorover zodra zij uit de cloacaIe opening tevoorschijn komen. Om met haar tong een speeksel paadje naar de tepels te vormen.

De buidel

De pas geborene is in een onvolledige larvaire toestand en wordt ook wel de  buidellarf genoemd.  Bij kleine soorten meet hij slechts 5 mm.  Maar bij de grote kangoeroes 30 mm. Zijn organen verkeren nog in een beginstadium alleen mond en neusgaten zien er reeds enigszins functioneel uit. Even als de kleine gespierde voor pootjes met piep kleine klauwtjes. Verplaatsing van de pas geborene in de buidel.  Maar ondanks zijn zwakke lichamelijke vermogens kruipt deze larf instinctief naar de tepelzone. Deze tepels is in een aantal van 2 tot 27 al naar gelang de soorten.

Die zijn op verschillende manieren gegroepeerd in de buidel. Of bij gebreke hier van omgeven door een klokvormige huidplooi. Waarin het kopje van de larf kan wegschuilen. De larf legt zijn lange reis af in 20 seconden of in vijf minuten. Zo als naar gelang de geobserveerde gevallen. Zodra hij zijn bestemming bereikt heeft. grijp het kleine diertje een tepel. Die onder de trek beweging uitrekt en zwelt en tenslotte de gehele mondholte van de pasgeborene vult.  Zo dat hel diertje hier zonder moeite aan blijft hangen.

Voltooiing valt de ontwikkeling

Zodra het buideldiertje aan de tepel ligt doet het niet veel anders dan drinken en groeien. Tot dat het geheel ontwikkeld is.  Maar de twee of acht maanden na zijn geboorte al naar gelang de soort. Pas dan kan het de tepel en ook de buidel verlaten en hier naar wens terugkeren. Hel wijfje van de grijze reuzenkangoeroe de  Macropus giganleus in mei met  haar jong.

 

Wilkeelwallabie leef continent

Wilkeelwallabie-zoogdier-woongebied

 

 

 

 

Volwassen lengte : 90 tot 110 cm
Volwassen gewicht : tot 4.5 kg
Stam: Gewervelden
Klasse : Zoogdieren
orde: Buideldieren
Familie : Grootvoetigen
Geslacht en soort: Macropus parma (wilkeelwallabie)

 

TROPENWOUD. Dit het dichte oerwoud In de evenaars gebieden. Door de samenwerkende Invloed van vochtigheid en warmte ontstaat hier een bijzonder weelderige. Door een gestrengelde vegetatwitkeelwallabie-zoogdier-tropenwoud woongebiedie. De grote bomen zijn er meer dan 50 m hoog. Lianen en woekerplanten groeien overvloedig het hele jaar door. zonder enige “winterperiode”. Het massale bladerdak vormt een dusdanige afscherming tegen het zonlicht. dat het lage hout voortdurend in het schemerdonker blijft .

 

 

struikwallaby

Struikwallaby Draagt een handige capuchon

struikwallaby

De bos of de struikwallaby van het geslacht Dorcopsis. Die om vat ook vier of zeven soorten. Hij bevindt zich ook in vele op zichten tussen de echte kangoeroes en de boomkanogoeroes.

De huid van de Struikwallaby

Hij bezit een brede kale snuit en kleine oortjes en de staart is dun behaard.  Maar ook de punt is geheel kaal. Als hij bijvoorbeeld springt strekt deze wallaby zijn voor poten naar voren. En terwijl de andere kangoeroes ze over de borst van de vouwen. Zijn vacht varieert van grijsbruin tot zwartbruin.  Ook zijn de lange nek haren liggen naar voren en dienen als bescherming wanneer het dier onder een regenbui naar voedsel moet zoeken.

Komen voor op de eilanden

Deze wallaby woont in de vochtige wouden langs de kust van Nieuw-Guinea en op de naburige eilanden.  Want hij leeft alleen of in groepjes in de lage ontoegankelijke struiken. Het typerende soort de Muller-wallaby (D. mulleri), De roodbruin met witte voor poten en een lichte strook over de lendenen.  Ook die leeft in de zuidelijke wouden van Nieuw-Guinea. In het noorden van dit grote eiland.  In de uitgestrekte regen en moeras wouden.  Daar woont de Hagen-wallaby (D. hageni). Maar ook de Goodenough-wallaby (D. atrata) woont op de gelijknamige eilanden.

Het voedsel

Hij heeft zich aangepast aan de dichte struikgroei  mmar ook aan de dun bezaaide eucalyptus  bossen. Tenslotte vinden we in de bergen rond Port Moresby de Macleay-wallaby (D. macleayi). Die ook zich onderscheidt door zijn schedelvorm en zijn gebit. AI deze wallaby ‘s zijn vegetariërs zij voeden zich met bladeren en vruchten maar ook met wortels.

De jongen

De larve klimmen op eigen krachten tot aan de centrale zak  van de parsupium van de moeder. Waar zij zich direct aan een tepel leggen. En deze niet meer los laten eer zij geheel tot ontwikkeling zijn gekomen.

Struikwallaby leef continent

struikwallaby-zoogdier-leef-gebied

 

 

 

Taxonomische indeling

Stam: Gewervelde dieren
Klasse: Zoogdieren
Orde: Marsupalia
Familie: Buideldieren
Geslacht: Dorcopsis sp.
Soort: struikwallaby

Eigenschappen Kenmerken

 • Dracht: 1  zelden 2 jongen
 • Lichaamslengte: 50 tot 80 cm
 • Staartlengte : 35 tot 55 cm
 • de Macleay-wallaby hoort tot het onder geslacht Donopsulus

 

Struikwallaby leef gebied is de TROPENWOUD.

Dit het d ichte oerwoud in de evenaars gebieden. Bovendien door de samen werkende invloed van vochtigheid en warmte. En zo ontstaat hier een bijzonder weelderige. Door een gestrengelde vegetatie. De grote bomen zijn er meer dan 50 m hoog. Lianen en woeker planten groeien overvloedig het hele jaar door.  Want die zonder enige winter periode stop met groeien. Het massale bladerdak vormt een dus danige afscherming tegen het zon licht. Dat het lage hout voort durend in het schemer donker blijft.

struikwallaby-zoogdier-tropenwoud woongebied

 

De familie van de MEGACHIROPTERA  vrij grote soort zijn vaak vruchteneters in deze klasse bevat ook.

André zoogdieren in deze zijn nog  4 soorten van de Grote vleermuizen ook om te bekijken waard is.

 

pademelonPademelon  We herkennen deze kangoeroe aan zijn kleine gestalte. Maar ook aan zijn massieve lichaam en zijn betrekkelijk korte achterpoten.

 

 

 

reuzen-kangoeroe-zoogdierReuzen kangoeroe  Is een van de vreemdste buideldieren. Maar men heeft namelijk kunnen vaststellen dat hij zijn leven lang doorgroeit.

 

 

 

bennett-wallabie-zoogdierBennettwallabie  Deze dieren leven in het hoog struik gewas. Maar ook bij voorkeur op betrekkelijk open terrein met weinig bomen.

 

 

 

Wilkeelwallabie-zoogdierWikeelwallabie  Zij werden dus als schadelijke dieren beschouwd en met duizenden tegelijk uitgeroeid tijdens  een campagne tussen de jaren 1965 en 1968

 

 

 

Wil je nog meer weetjes en tips van dieren weten?
De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.
Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zoals de.
De eencelligen dieren leven vormen beginnen met organismen zoals.
De vogels soorten die over de gehele wereld zijn verspreid. En nagenoeg elk milieu buiten de diepe oceanen bevolken. Vogels zij er in alle formaten.
Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succesvol werkstuk?
Web JVM dieren informatie heeft ook een  dieren kaarten map waar je ook tips  van alle dieren te zien zijn.