De wormen

De wormen

De wormen zijn de eerste zogenoemde triploblast

De wormen cel bladen staan uit 3 cellen.

de wormenWaar bij het embryon drie belangrijke cel bladen ontwikkel. Zo de eerste het ectoderm die de huid laag zal voort  brengen. En ook de tweede is het entoderm die het verterings orgaan zal voort brengen. De derde is  het mesoderm of tussen laag. Van waar uit bij de meest geëvolueerde dieren de inwendige organen naar buiten zullen treden. Bij de wormen is dit mesoderm nog een vul weefsel zoals het:

 • mesogloea
 •  Songiën
 •  Medusen.

Maar het bevat een netwerk van speciale in een vloeistof badende cellen. Waar bij het geheel een rol speelt in de interne chemie van het organisme. Een ander algemeen ken merk van de Wormen is dat zij de eerste bilateralia zijn. Met andere woorden hun lichaam bezit een symmetrisch bouw plan. Zo dat een over langste snede een gelijke linker en rechter helft te zien is. Deze enkele nogal moeilijke begrijpen. Om aan te tonen op welke wijze de Wormen een trap vormen in de evolutie van het dieren rijk. Men onder scheidt drie hoofd stammen:

 • Platelminthes
 • Nemertinea
 • Nemathelminthes.

De soorten wormen

Het aantal soorten valt zeer moeilijk te bepalen maar er zijn er in elk geval verscheidene tienduizenden. Zeer geringe grootte maar soms zo klein als de Eencelligen. De wormen zijn over de gehele wereld verspreid. Een groot gedeelte leeft vrij. Andere zijn parasieten. Men treft ze aan in de zeeën. In zoet water en in de grond. En meer bepaald in de meeste uit een lopende milieus. Zo wel in zeer warme bronnen en als in het pakijs aan de poolstreek. Die door de parasiet soorten gekozen gast heren zijn zo wel:

 • Insecten
 • weekdieren
 • vissen
 • reptielen
 • zoogdieren.

Inclusief de mens bij wie ze enkele ernstige ziekten veroorzaken.  Maar ook de planten worden niet gespaard. De hematologen bestuderen oorzaken en gevolgen van het parasitisme. Bij de Nematoden om ze beter te kunnen bestrijden en ontdekken van jaar tot jaar tal rijke nieuwe soorten .

 

 

Plathelminthes is de Platwormen staat uit drie klassen.

Turbellaria waar van de platwormen vaak bladvormig zijn.

Trematoda of zuigwormen is alle parasieten. De zuigwormen veroorzaken bij de mens de zo gevreesde bilharziosis.

Cestodes of de  lintworm is de parasieten met hoge specialisatie.

platwormLeven in de darm van hun gastheer. Absorberen het reeds verteerde voedsel en hebben al dus geen enkel eigen spijsvertering orgaan nodig! Het lichaam bestaat praktisch alleen maar  een kop. De scolex is  voor zien van vast zetting  organen en eier houden de segmenten. De voor de voort planting van de soort.

 

 

Nemertinea is de snoerwormen.

snoerwormZe Leven in de zeeën. Op de kusten of tussen de wieren. Er zijn enkele zoet water en aard soorten. Vaak van geringe grootte. onder scheiden deze wormen zich in  bijzonder door hun mond. Waar bij een slurf snel uit een schede vooruit gestoken kan worden en hun prooi aan boort. Een soortis de Lineus.  En moet worden genoemd vanwege zijn lengte van  meer dan 30 meter.

 

Nemathelminthes is de rondwormen.

Er zijn vijf klassen:

Zo als de Gastrotricha zeeën en zoet water gebieden. Van wege hun microscopische grootte en hun van ciliën voor ziene organen. En werden ze in de vorige eeuw voor Eencelligen gehouden.

rondwormenRotifera is voor al in zoete wateren te zien is ook zeer klein. Over vloed van bizarre vormen. Hun naam komt van de trilhaarkrans. Waar van de regel matige bewegingen op draaiende wieltjes lijken.

Nematoden is vaak minuscuul draad vorming en overal in buiten gewoon grote aan tallen aan wezig. Dus een hand vol aarde bevat er al duizenden! Leven vrij of op parasiteren en op planten en dieren. Onder degenen die de mens aan vallen zijnde  ascaris en oxyuris draad wormen en trichines de meest gevreesde worm. De overige hebben geen opmerkelijk effect op de gezondheid.

Nematomorphia is de draad vormig tot 1 m lang. Soms in pakjes met elkaar vermengd.  Is een Zoet water soorten. Een maal vol wassen nemen ze geen voedsel meer op. Het spijsverterings orgaan is gedegenereerd. Want de larven ontwikkelen zich dus in het lichaam van insecten.

Acanthocephala lijken op lintwormen. Hun naam houdt verband met de doornen van de akantha op hun kop. De larven zijn parasiteren en insecten en Schaal dieren. De vol wassen wormen kiezen een gast heer onder de Gewervelden dieren. De grootste wordt 90 cm en leeft in de eind darm van het aard varken.