egel

Deze stekelegel familie komen in Europa en in Azie voor. De Egel  Erinaceus albiventris is de Latijnse naam het is een zoogdier die verspreiding is in Europa voorkomt. Terwijl de egel is Familie van de Erinaceidae met een witte buik.

De egel jongen hebben een zeer zachte witte stekels staan. Bij de egel is het haar op de rug oppervlak harde stekels. De egel is zonder twijfel de bekendste van Europa. Zo als we dat ook bij andere zoogdieren aan treffen van de egel soorten. Groten deels veranderd de stekels zijn dat ze sterk en toch licht zijn. Het is een van de onverklaarbare wonderen van de natuur.

Beharing van de egel

Bij de stekelegel heeft op de vacht tussen de stekels gewone beharing. Die treffen we eveneens aan op het gezicht maar ook op de onder zijde. De stekels van de egel vormen een prachtig afweer middel tegen eventuele vijanden. Die waarschijnlijke geen tweede keer terug zullen komen. Het voedsel van de stekelegel bestaat voor namelijk uit

 • insecten
 • slakken
 • kleine knaag dieren
 • slangen.

Reuk en gehoor

De egel schrikt dus zelfs niet terug voor een adder. Die bijna geen kans heeft om zijn aan vaegelller te bijten. Als hij daar toch in slaagt maakt dat geen enkel verschil want het dier is ongevoelig voor het gif. Egels zijn vooral nacht dieren. Ze lopen vlug maar ook snel en ze kunnen ook heel goed klimmen en zwemmen. Het reuk orgaan en het gehoor zijn hoog ontwikkeld. Maar vooral het gezicht schijnt minder goed te zijn.

De slaap

Als er gevaar dreigt rolt het dier zich op. En wordt aan alle kanten beschermd door de stekels op de huid. In het koudere jaar getijde houdt de egel een winter slaap in een warm en droog holletje.

De jongen zijn bij de geboorte blind roze van kleur en zonder stekels. Direct na de geboorte steekt een eerste stel zachte.  Vooral witte stekels door de huid heen. Later komen daar twee stel normale bruine pennen bij. Er zijn verschillende soorten egels en de afbeelding toont een soort. Die in Afrika veel voorkomt en een witte buik zijde heeft.

 De egel leef continent Europa

egel-leefgebied

 

 

Taxonomische indeling

Stam: Gewervelden
Klasse: Zoogdieren
Orde: Insekteneters
Familie: Erinaceidae
Geslacht:  Erinaceus albiventris
Soort: egel met witte buik

Eigenschappen Kenmerken

 • Voort planting onbekend Dracht: 77 tot 84 dagen
 • Draagtijd: 5 weken
 • Aantal jongen 2 tot 8
 • Geslachtsrijp : 1 jaar
 • Leeftijd:  8 tot 10 jaar
 • Gewicht: 300 tot 450 g
 • Lengte 18 tot 25cm

BOSMILIEUS  en DUN BEGROEID WOUD.

De egel het leven gebied dit zijn overgangszones waar het woud. Van wegen het klimaat of de kwaliteit van egel-woongebiedde bodem. Niet in staat is zijn dichtheid te hand haven. In de gematigde streken hebben de bossen talrijke veranderingen onder gaan. Door dat grote oppervlakten werden verbrokkeld om tot leef gebieden.  op die manier voor de mens te worden om gezet. Van de primitieve woud bedekking blijven al dus nog slechts bossen zo als. Het kreupel hout maar ook oever begroeiingen bij water over lopen.

 

 

De familie van de EUTHERIA  soort van insecteneters in deze klasse bevat ook.

abessijnse-egelAbessijnseegel leidt een moeilijke leven in het woestijnzand.

 

 

 

langooregelLangooregel die woont in de Aziatische woestijnen.