Etruskische spitsmuis

Etruskische spitsmuis is het kleinste zoogdier ter wereld.

etruskische spitsmuis

Het kleinste zoogdier ter wereld.

De Etruskische spitsmuis verdient al onze aandacht omdat het dier zo klein is. Met de Dwergspitsmuis uit Noord-Amerika is het kleinste zoogdier ter wereld is. De Etruskische spitsmuis die vooral in het Middellandse Zeegebied voorkomt.

Is niet te zien

Is bijna niet te zien in de natuur door de uiterst kleine afmetingen en het onopvallende gedragspatroon als nachtdier.

Jacht

Toch is het een felle jager en het diertje schrikt niet terug voor een prooi. Die net zo groot is als hij zelf. Het kan een prooi van 30 cm afstand ontdekken en stormt er dan woest op af. Waar na de prooi dood gebeden wordt.

Etruskische spitsmuis komt voor in warme gebieden

De Etruskische spitsmuis heeft veel warmte nodig. Van daar dat hij voornamelijk in de warme gebieden rond de Middellandse Zee voorkomt.

Veelvraat diertje

De hoeveelheid voedsel die het diertje nodig heeft is ongelofelijk groot en het eet bijna onophoudelijk. Als het drie uur zonder eten blijft heeft weer honger. Maar dit dier kan dan van honger sterven. Hetzelfde gebeurt als de temperatuur in de omgeving lager wordt dan 15° graden Celsius. Kan dus het diertje ook sterven.

Het leven gebied

Dit kleine zoogdiertje geeft de voor keur aan rotsachtige gebieden. En ze leeft in smalle gangen van de rotsen. Het opvallende bij de Etruskische spitsmuis is dat het diertje er een eigenaardige behoefte heeft aan.  Om zo voortdurend contact te voelen tussen de verschillende lichaamsdelen met de aarde. De Etruskische spitsmuis plant zich gedurende het warme jaargetijde voort.  Die tijdens de paartijd verspreidt het mannetje met een sterke muskusgeur.

Etruskische spitsmuis leef in het continent

etruskischespitsmuis leef continentHet diertje leven in holarctisch gebieden. Deze uitgestrekte zone omvat Noord-Amerika. En ook Europa met het Middellandse zeebekken en ook  een gedeelte van Noord-Afrika. Alsmede geheel gematigd Azië. Maar volgens een lijn die lichtjes boven de Kreeftskeerkring loopt . De noordelijke grens wordt gevormd door de toendra gordel die langs de noordpoolcirkel loopt. Maar namelijk het eerste vegetatiegebied direct beneden de pool.

Gebieden

gebieden etruskischespitsmuisIndien men ervan uit gaat dat het principe dat alle diersoorten gewassen nodig hebben om te leven. Eveneens begrijpt men dadelijk dat de geografische breedte van een bepaald gebied. Zoals in de eerste plaats de oorsprong vormt  van een gebied. Vandaar dus de rijkdom of de armoede van de bodem in het gebied. Eveneens dus van plantengroei maar ook uiteindelijk
van het aantal dieren dat er leeft.

Aan dit theoretische gegeven zijn nog een hele reeks plaatselijke correcties toe te voegen. Zo ook de  hoge bergketens nabijheid van de zee. En ook de overheersende luchtstromingen die hoogte boven de zeespiegel van de
plateaus. Terwijl de stroombekkens en andere invloeden, waardoor de aard van de bodem verandert. De plantengroei en de fauna vaak radicaal worden gewijzigd

Taxonomische indeling

Stam: Gewervelden
Klasse: Zoogdieren
Orde: Insecteneters
Familie: Soricidae
Geslacht: Suncus etruscus
Soort: Etruskische spitsmuis

Eigenschappen Kenmerken

 • Voortplanting tijdens de zomer
 • Lengte bij geboorte:  4.2 tot 15.4 mm
 • Lengte staart:  2.4 tot 2.9 cm
 • Draagtijd:  27 tot 28 dagen
 • Gewicht bij geboorte: 0.18 tot 0.27 g
 • Leeftijd : 19 maanden aantal
 • Jongen:  2 tot 5 volwassen
 • Volwassen gewicht:  2 tot 2.5 g
 • De jongen zijn onafhankelijk na 20 tot 22 dagen
 • Ogen open na 13 dagen
 • lichaam : 3.6 tot 5.2 cm

 Etruskische spitsmuis leefgebied LANDS MAQUIS.

Deetruskischespitsmuis leef gebiedze relatief beperkte streken zijn in de gematigde gebieden bezitten allerlei lokale benamingen. De warme en zo droge zomers. De nabijheid van de zee het ingrijpen van de mens.  Hebben er voor gezorgd dat het  bos oppervlak verdrongen is. Zo dat een soort steppe met struikgewas en heesters ontstond. De bodem wordt dus door hevige herfst regens verarmd afspoeling van rots gesteenten komen vaak aan het grondoppervlak.

 

 

De familie van de EUTHERIA  soort van insecteneters in deze klasse bevat ook.

wittandspitsmuisWittandspitmuis die vervoert de jongen op een bijzonder manier. Want als het nest moet verhuizen gaat het als een treintje.

 

 

 

alpenspitsmuisAlpenspitsmuis die zijn te vinden in het alpen gebergte. Zijn ook  te vinden ik het hoger gedeelte van de bergen.

 

 

 

miller-waterspitsmuisMillerwaterspitmuis is te vinden langs riviertjes of vennen. Maar vinden hem ook in de Pyreneeën op enkele zeldzame plekken.

 

 

 

breedneusspitmuisBreedneusspitmuis is eigenlijk een nachtdier maar ’s morgens vroeg tegen avond te ontmoeten.

 

 

 

 

otterspitsmuisOtterspitsmuis die leven in Afrika in tropische wouden. Ook kan het dier geweldige sprongen maken met zijn lange achterpoten.

 

 

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.
Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zoals de.
De vogels soorten talrijke zijn de zangvogels er zijn ook onder soorten zoals.
De eencelligen dieren leven vormen beginnen met organismen zoals.
Ook op web jvm dieren informatie heeft  dieren kaarten map waar je alle dieren te zien zijn.
Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succesvol werkstuk?