Beroe

Beroe Een elegante verschijning maar het is een gulzig eter

De beroe behoort tot de groep rib kwallen zonder tentakels. De orde van de Beroldea omvat slechts één geslacht dus maar de Beroe. Maar de ongeveer 50 soorteberoen bewonen bijna alle wereldzeeën en vormen vaak even dichte velden als het plankton. De Beroe ovata wordt gevonden bij Engeland met name langs de westelijke kusten. En ook in de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan. De exemplaren uit het noordelijke deel van hun woon gebied zijn rosé kleurig. Terwijl de zuidelijke bevolking melkwit is. Alle beroes moeten profiteren van de zeestromingen voor hun verre reizen.

Beweging en licht van de beroe

Maar ook kunnen zij zich over hun hele lichaams lengte uit strekken. Wanneer deze kwallen zich bewegen vertonen zij een prachtige irisering. die de eerste biologen enthousiast maakte.  Nachts verspreidt de beroe haar eigen blauwe of groen blauwe licht. Maar een uitwendige licht bron kan dit proces ernstig verstoren. Pas na een half uur rust in het veilige duister begint de beroe op nieuw licht te verspreiden. De beroe kan zijn lichaam aan zienlijk in krimpen. Maar zwemt met volledig ontplooide ribben. De mond is enorm maar ook even als de keel holte. Die ook achter in voor zien is van binnenwaarts gekeerde haakjes en van klieren met een verlammend gif. De beroe schijnt zich bijna uit sluitend te voeden met andere rib kwallen. Hij is ook sterk en gulzig genoeg om grotere dieren te over meesteren en naar binnen te werken.

Beroe leeft en komt voor in het continent van Florida tot Marokko die zee lijn.

beroe-leef-continent

 

Taxonomische indeling

Stam: Ribkwallen
Klasse: Naakte ribkwallen
Orde: Baroïdea
Familie: Baroïdea
Soort: Baroe ovata
Geslacht: Beroe

Eigenschappen Kenmerken

 • Volwassen lengte 9 cm
 • Breedte is plus en min 6 cm
 • andere beroes bereiken de 20 cm
 • Biologie nog slecht bekend
 • De beroe is de enige ribkwal die gemakkelijk in een aquarium gehouden kan worden

 

Beroe komen in ZEEMILIEUS zo als de DIEPZEE. De oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere dberoe-woongebied-diepzeee zogeheten pelagische dier soorten. Maar die ver van de kusten in volle zee leven. Is volgens nauw keurige natuur wetten verbreid. Maar is temperatuur afhankelijk van de breedte graad of van stromingen zo als de Golfstroom. Maar ook verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen speciaal aan gepaste fauna zo als de abyssale soorten.

 

De familie van de ribkwallen in deze klasse bevat ook.

André dier soort in deze zijn nog  1 soorten van de is ook om te bekijken waard is.

ribkwalRibkwallen  Dit is kleine zeediertje met tentakels die kunnen uitgestrekt of ingetrokken zijn.

 

 

 

Wil je nog meer van dieren weten? Zie ook deze dieren.

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

 • platworm
 • snoerworm
 •  rondeworm

De klasse der zoogdieren soorten vormt ook meeste groepen aantal soorten zo onder andere de.

 • vogelbekdieren
 • kangoeroes
 • vleermuizen

Deze vogels soorten  zijn tal rijke er zijn zang vogels en roof vogels er zijn ook onder soorten zoals.

 • pinguïns
 • struisvogels
 • pelikanen
De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling.
 • plankton
 • klokdiertje
Web JVM dieren informatie heeft  dieren kaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn.
Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Informatie voor een goed werkstuk succesvol te maken.Wil je ook een succesvol werkstuk?

Portugees oorlogsschip

Portugees oorlogsschip dit drijvend zeewezen en is erg giftig.

portugees oorlogsschipPortugees oorlogsschip de gevreesde kwal in de wereld. Wie zou nou vermoeden dat deze met lucht gevulde blaas zo gevaarlijke is.  Maar in werkelijk alle kleuren van de regen boog bevat. En bovendien zich met de zeestromingen laat meedrijven en zo gevaarlijk is.  En toch is het zo dat de Portugese oorlogsschip is één van de giftigste dieren op aarde.

De tentakels van de Portugees oorlogsschip

De tentakels heeft een lengte van 15m tot een max van 50m lang. En zijn lichaam heeft een lengte van 9cm tot 35cm lang.  De lange tentakels die onder het drijvende gedeelte hangen. Bevatten duizenden netel cellen waarin een gif zit. Maar dat minstens zo veel uitwerking heeft als dat van een cobra. Er bestaan verschillende soorten Portugese oorlogsschepen. waarbij sommige tentakels hebben van meer dan 12 m lengte.

De Oceanen waar het dier leeft

Men vindt deze vreemdsoortige dieren in de warme en gematigde zeeën. In de Atlantische Oceaan leeft een soort. Want die zich helemaal naar het noorden laat mee drijven door de Golfstroom. Het blijkt niet helemaal waar te zijn. Maar om te geloven dat het Portugese oorlogsschip ziet op goed geluk door winden en zeestromen overal naartoe laat voeren. Als er bijvoorbeeld een storm begint op te steken kan het Portugees oorlogsschip.

Het gas van de Portugees oorlogsschip

Waarin zijn met een speciaal gas gevulde blaas laten leeg lopen zo’ n blaas wordt pneumat op hoor genoemd. Door dat hij nu zwaarder geworden is zakt hij enkele meters onder het wateroppervlak. Waar door hij buiten bereik blijft van de vernietigende golven. Als de storm na een tijdje weer geluwd is. Laat hij zijn blaas binnen het tijdsbestek van enkele minuten weer vollopen met gas. Waar door hij weer ook aan het water oppervlak komt te drijven. Dat gas wordt aan gemaakt door een bepaalde klier en bestaat uit zo als

 • stikstof
 • zuurstof
 • koolzuur
 • argon
 • xenon

Voedt zich met zeedieren

Het Portugese oorlogsschip voedt zich bovendien met vis en andere zeedieren.  Die binnen zijn bereik komen en als ze de pech hebben om door één van de tentakels te worden gegrepen. Er bestaat echter een klein visje. Die bijvoorbeeld de Nomeus gronovii en heet Oorlogsschipvisje is een klein visje die leeft tussen zijn tentakels. Die bovendien ongevoelig is voor zijn gif en hem daar door de helft van zijn voedsel afhandig maakt.

Portugees oorlogsschip

De Siphonophora kunnen verdeeld worden in twee subgroepen. De Calycophora met zwemmende drijf klokken waaronder zich het lichaam bevindt met afhangende tentakels.  Maar ook de Physophorida die óf een met gas gevulde drijfblaas hebben óf een combinatie van drijfklok en  blaas.

Physalia het Portugees oorlogsschip is het bekendst of wellicht het opvallendst van deze kwallen. Hij geeft de voorkeur aan warme wateren. Maar soms komt hij in de Golfstroom. Kan ook zelfs zij het in sporadisch in de Noordzee terecht.

Portugees oorlogsschip leef continent.

portugeesoorlogsschip leef continentKomt bijvoorbeeld voor in de Atlantische Oceaan. En bovendien laat de Portugeesoorlogsschip in de golfstroom mee drijven.

 

 

Taxonomische indeling

Hoofdafdeling: Holtedieren
Klasse: Kwalpoliepen
Orde: Bulskwallen
Familie: Physailldae
Soort: Portugese oorlogsschip
Geslacht: Physalla sp.

Eigenschappen Kenmerken

 • lichaam 9 – 35 cm
 • tentakels 15 m (max. 50 m)
 • Voortplanting door uit botten of door eieren
 • Grootte wisselt sterk van soort
 • Tentakels: 1.50 tot 12 m
 • Levensduur: enkale maanden
 • Pneumatophoor: max. 30 cm lang en 15 cm hoog

ZEEMILIEUS DIEPZEE.

De oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere portugeesoorlogsschip-woongebied-diepzeezogeheten Pelagische is de term van diepzee diersoorten. Maar die ver van de kusten in volle zee leven. Is bovendien volgens de nauwkeurige natuur wetten. Bijvoorbeeld verbreid van temperatuur afhankelijk van de breedtegraad. Of van de  stromingen zo als de Golfstroom. Die ook verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen speciaal aangepaste fauna abyssale soorten. En is de term zee vlakte van de zeebodem.

De habitat zijn de bewoners of woongebied van sommige soorten is zeer nauwkeurig begrensd. Bijvoorbeeld koralen kunnen slechts leven in zeewater met een geschikte warmte graad. Maar ook met zeer geringe seizoenschommelingen in de temperatuur en met een stabiel gehalte aan minerale zouten.

 

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen zijn de eerste zogenoemde triploblast waarbij het enbryon drie belangrijke cel bladen ontwikkelt.  De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling. Van sponsen tot kwallen de uit talrijke cellen gevormde dieren. de stammen die hier samenbrengen.  De Vogels behoren tot de klasse Aves. Maar er zijn ook niet vliegende vogels klasse. Web JVM van dieren informatie heeft ook een dieren kaarten map en ook voor spreekbeurt of werkstuk tips.

 

zoetwaterpoliep

Zoetwaterpoliep hij kan eindeloos regenereren.

Zoetwaterpoliep soorten

Van de zoezoetwaterpolieptwaterpoliep komen drie soorten voor in Europa. Het is een waterdiertje dat in ondiepe plassen en meren leeft. Waar het zich veel al vast     zet op kroos en andere water planten. Hij kan zich verplaatsen met beweeglijke tentakels.  Wat hij veel doet als hij nog met zo oud is.

Onderzoek Zoetwaterpoliep wetenschap

De zoetwaterpoliep is het studie onderwerp bij uit stek voor jonge zoölogie studenten. Die ook een groot aantal biologische onderzoekingen aan dit diertje kunnen verrichten. De weten schappelijke naam voor zoetwaterpoliep is hydra.

Zoetwaterpoliep met zijn tentakels

De hydra heeft verschillende tentakels waar aan netel cellen zitten. Als een ander water diertje binnen zijn bereik komt. Kan bovendien de hydra daar mee bliksemsnel toe slaan. Hij verplaatst zich op zijn steun plant door zijn voel al glijdend te verplaatsen. Als hij haast heeft  kan hij zich verplaatsen door enkele kop rollen te maken. De geleerden hebben nog steeds niet kunnen verklaren.
Waar om de hydra zich om de vijf minuten volledig samen trekt.  Dus tot een bolvormig hoopje om zich meteen daar na weer te ontspannen. Naar zijn vroegere houding in te nemen.

Zoetwaterpoliep het voedsel

Het voedsel van de zoetwaterpoliep om vat een uit gebreid aan tal soorten insecten larven. Dus dat zijn onder andere microscopisch kleine diertjes die deel uit maken van de plankton. Hij eet verder water vlooien en jonge visjes en kikkervisjes. Die net uit het ei gekomen zijn. De hydra verdooft zijn prooi met het vergif. Die komen van zijn netel cellen en brengt het vervolgens naar zijn mond.  Maar die zich in het centrum van de tentakels aanhechtingen bevindt. Zo wordt de prooi daar na langzaam op genomen.

De lichaam van de zoetwaterpoliep

Het diertje heeft  dus een eenvoudig lichaamsbouw. Bovendien bestaat het lichaam uit een binnen laag en ook een buiten laag. Maar ook de vangarmen zijn ook zo opgebouwd. De binnen laag van het lichaam zit de maag van het diertje. Die vooral door de klieren van de maag sappen scheiden voor de stof wisseling.

De voortplanting zoetwaterpoliep

Het diertje plant zich zo wel ongeslachtelijk voort.  Door knopvorming als geslachtelijk maar ook door eieren. Voor al ook door aan de zijkanten  door gevormden de uitstulpingen. Die bijvoorbeeld uiteindelijke ook en tentakel krans hebben met een mondopening. Als zo groter groeien en nog vast zitten aan de moeder zoetwaterpoliep om zelf te voeden. Als  zich zelf voeden  blijven ze dus niet lang meer bij de moeder zoetwaterpoliep  vastzitten.  Het meeste opmerkelijke is dat het leven zelfstandige  voort zet. Vooral de knopvormingen is te vergelijken met vermeerderen van de zoetwaterpoliep  dor stekjes. De hydra kan zich het best regenereren van alle dieren op aarde.

 Zoetwaterpoliep komt voor in het continent Europa

zoetwaterpoliep leef continent EuropaIn Europa komen de rivieren voor zo als de Wolga. De rivier ontstaat met smettend ijs. Bovendien stroomt rivier uit eindelijke uit in Kaspische zee. Maar ook de Rijn die start in Alpenrhein. Het stroom gebied van de Rijn is Zwitserland en Duitsland en Frankrijk  maar ook in Nederland. De Rijn komt uit in de Noordzee. De Rijn heeft ook rivier vertakkingen maar komt ook weer bij elkaar in de Noordzee. De Zoetwaterpoliep in meren. Maar er zijn ook meren in Europa. Bovendien zijn er vijf grootte meren in Europa de  watervlakte zijn omringt door land.  De Ladogameer is de grootste van Europa.

 

Taxonomische indeling

Hoofdafdeling Holtedieren
Klasse: Kwalpoliepen
Orde: Hydra
Familie: Hydridae
Soort: Hydra fusee
Geslacht: bruine zoetwaterpoliep

Eigenschappen Kenmerken

 • Voortplanting door knoppenvorming
 • en door eieren
 • Ontwikkelingstijd 3 tot 10 weken
 • Aantal tentakels 5 of 6
 • Lichaamslengte: 1 tot 2.5 cm
 • Lengte van tentakels 2 tot 3 cm

 

zoetwaterpoliep woongebiedZOETWATERMILIEUS MEREN het leefgebied van de zoetwaterpoliep

De meren hebben de mogelijkheid geschapen dat binnen de continenten een aan tal dieren. In het water leven de soorten tot ontwikkeling konden komen. In hun onmiddellijke omgeving komen ook een hele reeks vogels voor die elders niet zouden kunnen leven. Sommige grote meren hebben hun specifieke fauna. Men vindt er tevens de gedifferentieerde niveaus die ook in de zee bestaan. Dus voedsel milieu en de diepte milieu en ook  kuststroken. Het zoet water plankton dient als voedingsbodem voor een intens  larven leven.

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen zijn de eerste zogenoemde triploblast waarbij het enbryon drie belangrijke cel bladen ontwikkelt.  De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling. Van sponsen tot kwallen de uit talrijke cellen gevormde dieren. de stammen die hier samenbrengen.  De Vogels behoren tot de klasse Aves. Maar er zijn ook niet vliegende vogels klasse. Web JVM van dieren informatie heeft ook een dieren kaarten map en ook voor spreekbeurt of werkstuk tips.

 

Glasspons

Glasspons leeft sinds een miljard jaren!

glassponsDe vorm van de glasspons

Zij heeft de vorm van een kom met een dikke wand en een opening aan de bovenzijde. Rondom deze opening en langs de flanken van dit diertje steken vele kalk naalden naar buiten. Deze spons hecht zich met lange stekels in de slijkbodem vast.

Hoe oude is de glasspons

De glasspons wordt zeer dikwijls op gevist door de laboratoriumschepen. Die de zee bodem op 1 500 meter diepte onder zoeken doen. Het geslacht Pheronema wordt in alle grote oceanen aangetroffen. Het bestaat al sinds het Eoceen 65 miljoen jaar geleden. Maar de groep van de glassponzen is verreweg de oudste van alle sponzen. We kennen fossiele glassponzen uit het Precambrium een miljard jaar geleden.

De zeeën  van de glasspons

Hun wieg schijnt de zone van de Europese zeeën te zijn. Van hier uit hebben zij zich naar alle wereldzeeën verspreid.  Dus tijdens hun grote bloei periode aan het einde van het secundaire tijdperk  zo 80 miljoen jaar geleden. Tot in die tijd leefden zij in ondiepe zones en gedijden zij uitstekend. Maar sinds het Eoceen. Als gevolg van de concurrentie van andere sponzen of veranderingen in de ecologische factoren.  Zo kwam deze groep wat in de verdrukking en trok hij zich terug naar diepere zones. Tegenwoordig leven de glassponzen in de bathyale zone van 300 tot 2000 meter diep. Maar soms ook nog dieper.

De glassponzen van zeldzame

De naam Hexactinellida danken zij aan het feit dat hun lichaam verstevigd wordt. Want door een net van kleine kalk stekels de spicuIa. Elk bestaande uit zes naalden die loodrecht van uit een zelfde punt vertrekken (hexa is zes  actinella naald . Pheronema grayi is een van de zeldzame glassponzen in de Middellandse Zee.

Glasspons leef continent rond de Middellandse Zee

glasspons-leef-continent

 

Taxonomische indeling

Stam: Sponzen
Klasse: Hexactinellida
Orde: Amphidischophora
Familie: Hyalanematidae
Geslacht: Pheronema grayi
Soort: Glasspons

Eigenschappen Kenmerken

 • Om vang zo20 tot 50 cm hoog
 • Dikwandige urn vastgehecht op de slijkbodem
 • Op diepe slijkbodems zo 1000 tot 2000 meter diep
 • De geografilche spreiding geldt voor het geslacht Pheronema Biologie nog weinig bekend

glasspons-woongebied-zeeenGlasspons komen voor in de  ZEEMILIEUS DIEPZEE. De oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere zogeheten pelagische diersoorten. Want die ver van de kusten in volle zee leven.  Maar is volgens nauw keurige natuur wetten verbreid temperatuur afhankelijk. Maar die zijn van de breedtegraad of van stromingen zo als de Golfstroom. verticale niveaus waar het daglicht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen. Speciaal aan gepaste fauna abyssale soorten.

Wil je nog meer van dieren weten? Zie ook deze dieren.

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

De klasse der zoogdieren soorten vormt ook meeste groepen aantal soorten zo onder andere de.

Deze vogels soorten  zijn tal rijke er zijn zang vogels en roof vogels er zijn ook onder soorten zoals.

De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling.

Web JVM dieren informatie heeft ook een dieren kaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Informatie voor een goed werkstuk succesvol te maken.Wil je ook een succesvol werkstuk?

 

kwal

Kwal is het  gevaarlijke dier dat een drijvende schijf is.

De vormen en structuur

De kwal is een vreemd dier. Dat op geen enkel ander levend wezen lijkt. Hij drijft vrij rond in zee en omdat hij geen eigen middelen heeft om zich voort te bewegen.  De kwal verplaatsingen betreft afhankelijk kwal holtedierenvan zeestromen.

Hij behoort tot de familie Pelagidae. Waar ook de zeeanemoon toe behoort. Door zijn anatomische structuur en uiterlijke vorm lijkt hij op een omgekeerde poliep. Waarvan de voet als drijver dienst doet en de tentakels omlaag hangen. Er bestaat een grote verscheidenheid aan kwallen.

Maar die zowel qua vorm als qua grootte onderling sterk kunnen verschillen. De mond zit in het midden van de onderkant van het scherm. De tentakels kunnen bij de grootste kwallen wel enige meters lang worden. Zij dienen om de prooi te vangen. Maar dat vooral meestal bestaande uit vis.

En deze vervolgens in de buurt van de mondopening te krijgen. De samen stelling van de kwal is bepaald opvallend. Want zijn lichaam bestaat maar liefst voor 95 % uit water. De organische stof draagt maar 5% bij aan het totale lichaamsgewicht.

De tentakels van de kwal

Als een grote kwal op het strand geworpen is. Dan blijft er na verloop van tijd niets meer van hem over dan een vochtige plekje . Hij smelt als het ware op het strand. Dat kan hij echter niet verhinderen en dat is een feit. Dat de kwal soms erg giftig is. Op de tentakels van de kwal zitten netel batterijen deze bestaan. Uit groepjes blaasvormige cellen. Waarin zich spiraalvormige hole draadjes bevinden die bij aanraking van de cel naar buiten geslingerd worden.

Het gif van kwallen

Maar in die draadjes zit het gif. Dat bijvoorbeeld de prooi verlamt. In de koude zeeën van de koude en gematigde streken zijn de kwallen vrijwel ongevaarlijk. Maar hoewel ze een flink gestoken zwemmer door het vergif zijn bewustzijn kan verliezen. In de tropische zeeën leven echter soorten waarvan het vergif voor een mens de dood tot gevolg kan hebben.

Kwallen komen voor in continent

kwal-leef-continentDe kwallen leven in de grote oceaan. De temperatuur die vooral van het oppervlakte water varieert nog al. De temperaturen van het poolgebied zijn zo  0 °C tot de evenaar ongeveer 29 °C. Maar het water van de grote oceaan stroom richting loopt met de klok mee. Maar omdat kwallen niet zwemmen gaan ze met de richting stroom mee.  Als gevolg van de stroom richting kan het zo gebeuren dat kwallen op het stand op hopen.

 

Kwallen leven in ZEEMILIEUS DIEPZEE.

De oceanen beslaan meer dan twee derde van het aarde kwal-woongebied-diepzeeoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere. Maar vooral de zogeheten zone van diersoorten. Die vooral ver van de kusten in volle zee leven. Is dus ook volgens nauwkeurige natuurwetten.  Die verbreid temperatuur afhankelijk van de breedtegraad of van stromingen zoals de Golfstroom.  Die ook verticale niveaus waar het daglicht geleidelijk verdwijnt in het zee water. Ook de grootste diepten zeeën hebben. Ook hun eigen speciaal aan gepaste fauna. Het zijn vooral diepere  vlakke gebieden van de bodem  soorten van de zee.

 

Taxonomische indeling

Hoofdafdeling: Holtedieren
Klasse: Schijfkwallen
Orde: Semeostomae
Familie: Pelagildea
Soort: Pelagia noctulica
Geslacht: Lichtende kwal

Eigenschappen Kenmerken

 • Voortplanting door eieren
 • De eieren ontwikkelen zich onder de lip armen
 • Larven hebben bij de geboorte· al tril haren
 • Zij zetten zich op algen vast als zij nog maar 5 lot 10 mm lang zijn
 • Diameter: 25 tot 35 cm
 • Tentakels: lengte 45 tot 80 cm

 

Wil je nog meer van dieren weten? Zie ook deze dieren.

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

De klasse der zoogdieren soorten vormt ook meeste groepen aantal soorten zo onder andere de.

Deze vogels soorten  zijn tal rijke er zijn zang vogels en roof vogels er zijn ook onder soorten zoals.

De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling.

Web JVM dieren informatie heeft  dieren kaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Informatie voor een goed werkstuk succesvol te maken.Wil je ook een succesvol werkstuk?

Wrattenanemoon

Wrattenanemoon Krimpt in een bij gevaar.

WrattenanemoonDeze anemoon van 3 cm hoog onder scheidt zich door de vers ring van haar voetstuk. Dit is bezaaid met een soort wratten. Waar aan zij trouwens haar naam dankt hebt. We vinden deze anemoon dikwijls bij laag tij in de diepe rots holten. Hoe wel zij gewoonlijk met een hecht schijf vast zit. Kan zij zich langzaam voort bewegen door bepaalde spieren samen te trekken. Maar in de  rusttoestand zijn de ongeveer veertig tentakels met hun tere kleuren wijd uitgespreid. Maar zo dra zij plotseling geraakt wordt krimpt de anemoon haastig in elkaar. Zij vouwt haar tentakels over haar mond opening en trekt haar voet in.

Wrattenanemoon heeft geen skelet

Want tot dat zij alleen nog een hard bolletje vormt. We herinneren er aan dat de anemonen dus geen skelet bezitten. De tentakels van de wrattenanemoon is aan de binnen kant. Want de voet of maagholte zijn bedekt met fijne haartjes. Maar ook de wier voort durende trillingen voor een voldoende water stroom zorgen.  Dus voor de noodzakelijk voor de ademhaling. Even als alle andere anemonen is dit diertje bovendien een vleeseter. Zij maakt zich meester zo als van de wormen.  Maar ook schaal dieren en andere kleine zee bewoners.

Voortplanting van de Wrattenanemoon

Want er bestaan mannetjes en vrouwtjesanemonen. De bevruchting geschiedt in de lichaamsholte van de anemoon. Het eitje word een microscopisch klein trilhaarlarfje. De actinula dat in de moederholte blijft. Wat zich hier bijna volledig ontwikkelt.

Wrattenanemoon leef continent

wrattenanemoon leef continent HOLARCTISCH GEBIED. Deze uitgestrekte zone omvat
Noord-Amerika en ook Europa met het Middellandse zeebekken. En een gedeelte van Noord-Afrika alsmede geheel gematigd Azië. Maar ook inclusief het noorden van China en Japan, volgens een lijn die lichtjes boven de Kreeftskeerkring loopt . De noordelijke grens wordt gevormd door de toen draggordel die langs de noordpoolcirkel loopt, namelijk het eerste vegetatiegebied direct beneden de pool.

 

Taxonomische indeling

Stam: Holtedieren
Klasse: Bloemdieren
Orde: Zeeanemonen
Familie: Bunodactidae
Soort: wrattenanemoon
Geslacht: Bunodactis verrucosa

Eigenschappen Kenmerken

 • Dikke voet met rijen kleine wratjes.
 • Afgewisseld met rijen grotere wratten
 • Voet is 3 cm hoog
 • Dia meter van de tentakel schijf van 3 cm
 • Verschillende kleuren
 • De tentakels hebben vaak donkere dwarse vlekken

Wrattenanemoon komt voor in ROTSACHTIGE KUSTEN.

De faunawrattenanemoon-woongebied-rotsactige kusten op rotsachtige kusten verschilt met die van de vlakke zeeoevers. De kracht van de branding en het steeds afwisselend onder spoelen van zee water. Want die conditioneert de aanpassing van de soorten die kust lijn. Elk niveau heeft zijn ecologische alkoven. De zeevogels bezeilen de hoge rotswanden. De weekdieren leven in de zone waar getijden en branding bij elkaar komen. Maar zee water komt talrijke voor waar de vissen wonen in onder water holten.

Wil je nog meer van dieren weten? Zie ook deze dieren.

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

 • platworm
 • snoerworm
 •  rondeworm

De klasse der zoogdieren soorten vormt ook meeste groepen aantal soorten zo onder andere de.

 • vogelbekdieren
 • kangoeroes
 • vleermuizen

Deze vogels soorten  zijn tal rijke er zijn zang vogels en roof vogels er zijn ook onder soorten zoals.

De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling.
 • plankton
 • klokdiertje
Web JVM dieren informatie heeft  dieren kaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn.
Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Informatie voor een goed werkstuk succesvol te maken.Wil je ook een succesvol werkstuk?

grantia

Grantia een bijzondere wijze van voort planting.

Deze klegrantiaine kalkspons bezit een skelet van vele staafjes zo als spicula van calciumcarbonaat. Sommige van hen steken iets uit. Zo dat het huidje van de spons er fluwelig uit ziet en wat ruw aan voelt. Het is een van de bekendste kalksponzen op onze kusten. Maar gemakkelijk herkenbaar aan zijn kleine zak vorm maar ook aan zijn vuil witte kleur. We vinden deze spons op rots kusten van af de vloedlijn. Want de spons  kan rustig enkele uren droog staan.

Zij zit vast op de wieren van de Fucus en Ascophyllurn of  Caldophora. En rechtstreeks op de stenen onder de rotsen. Maar ook aan het plafond van de grotten en in de zee gras velden. En in de kleine plasjes die de zee in de rotsen achter laat. Samen met de kleine rode kalkwieren de  Corallina. We vinden de het gehele jaar door. Maar zij is toch tal rijker in de winter en het voor jaar. We vinden haar eerder in troebel water. Waar de rond zwevende organische deeltjes haar tot voedsel dienen. Want in helder en snel stromend water.

De geslachtelijke voort planting van vele sponzen kon op deze soort goed bestudeerd worden. De spermatozoïde sluit zich niet rechtstreeks aan bij het eitje in het lichaam van de Grantia. Maar wordt gegrepen door een cel van de inwendige wand  de choanocyt. Maar tegelijk met een voedsel deeltje. Hij hecht zich hier vast aan de wand cel. Want die gaat nu de spermatozoïde verder dragen. En zo naar het te bevruchten eitje gelegen in de slijmlaag die in  de opperhuid van de inwendige wand scheidt.

Grantia komt voor in het continent

In de vloedlijn van de Ierse Zee tussen Ierland en Verenigd Koninkrijk.

grantia-leef-continent

 

 

 

Taxonomische indeling

Stam: Sponzen
Klasse: Klaksponzen
Orde: Heterocoela
Familie: Grantildae
Soort: Grantia compressa
Geslacht: Grantia

Eigenschappen Kenmerken

 • Vorm van een platte zak
 • aan de onderkant vast gehecht
 • Grijswit
 • Driestralige kalkstaffjes (spicula)
 • Gemiddeld 2 lol 4 cm lang
 • Langs de kust tot 20 meter diep
 • 1 cm3 spons filtreert 10 cm3 water per uur

 

Grantia komt voor in ROTSACHTIGE KUSTEN. De fauna op rotsachtige kusten verschilt met die van de vlakke zeeoevers.  Want de kracht van de brandigrantia-woongebiedng kan het steeds afwisselend onder spoelen. Van de conditioneert de aan passing van de soorten in het zeewater. Elk niveau heeft zijn ecologische alkoven dat zijn de lagen in de zee.. Zo als diep maar ook de breedte en de trek van de zee.  De zee vogels bezeilen de hoge rots wanden. De week dieren leven in de zone van de zee. Waar getijden en branding in werken op dus een tal rijke vissen die wonen onderin het water holten.

 

Wil je nog meer van dieren weten? Zie ook deze dieren.

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

 • platworm
 • snoerworm
 •  rondeworm

De klasse der zoogdieren soorten vormt ook meeste groepen aantal soorten zo onder andere de.

 • vogelbekdieren
 • kangoeroes
 • vleermuizen

Deze vogels soorten  zijn tal rijke er zijn zang vogels en roof vogels er zijn ook onder soorten zoals.

 • pinguïns
 • struisvogels
 • pelikanen
De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling.
 • plankton
 • klokdiertje

Web JVM dieren informatie heeft  dieren kaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Informatie voor een goed werkstuk succesvol te maken.Wil je ook een succesvol werkstuk?

Zeesinaasappel

Zeesinaasappel heeft de vorm van een sinaasappel. En de kleur en zelfs de binnenkant als een sinaasappel.

Tethya aurantium of de zeesinaasappel

 Tethya-aurantiumDeze behoort tot de spons soort. Eveneens de indeling de gewone sponzen, is de Latijnse naam Demospongiae. En bovendien in de orde van Monaxondia behoort ook zoals de Broodspons en Oxycordyla maar ook de Bloedspons. Deze spons behoort tot de familie van de Tethyidae Deze spons bestaat het lichaam uit kiezelnaalden en ook sponginevezels. De zeesinaasappel kan heel veel water opnemen.

Door zijn opvallende vorm en kleur blijft de zeesinaasappel nooit onopgemerkt in het zeewater. Bovendien is deze hoorn kiezelspons tamelijk frekwent in ondiepe zeeën tot op 250 meter diepte. Niet alleen van de buiten lijkt deze grappige spons op een sinaasappel.

Binnen zijde van zeesinaasappel

Maar als we hem opensnijden vinden we eerst een bleek gekleurde schil. En de kern met zijn uitstralende lijnen doet weer sterk denken aan de verdeling van de sinaasappel. De gele kleur is trouwens te danken aan dezelfde pigmenten als die van de sinaasappel. De uitstralende lijnen aan de binnen zijde worden gevormd door kiezelnaalden.

Voortplanting

De kiezelnaalden door lopen tot buiten de spons. Hier en daar zien we op de stekels langs de buitenkant kleine bolletjes zitten die verschillende grootte heeft. Dit zijn knoppen voor het geslacht. Maar het geslacht van  de Tethya plant zich voort door knopvorming. Deze knoppen vormen zich in de schors van de spons.

Door vereniging van weinig gedifferentieerde cellen in een knobbeltje op de huid van de zee sinaasappel. Deze cellen gaan zich differentiëren en worden tenslotte een klein bolletje wordt dat zich van de spons los maken.

En zich via een uitstekende kiezelnaald verwijderen wordt. Tenslotte breekt de kiezelnaald af en komt het kleine sponzen vrij. Het gaat zich dan op een geschikte plaats vastzetten met zijn pas gevormde kiezelnaaldjes. Ook bestaat er een geslachtelijke voortplanting door larven Die larven oplevert jonge larven op. De larven vormen dan weer nieuwe sponzen.

Eigenschappen Kenmerken

 • Ongeslachtelijke voortplanting door knopvorming.
 • Geslachtelijke voortplanting van juni tot september, naar gelang de plaatsen.
 • Bol vorming met platte en veelhoekige uitsteeksels, gescheiden door vliezige groeven.
 • Zit met kleine worteltjes vast op hel substraat meestal een jong e schelp
 • Megascleren staafjes van 1,5 tot 2 mm hoog
 • Microscleren in stervorm
 • Grootte tot 6 cm middellijn

Taxonomische indeling

Stam: Sponzen
Klasse: Gewone sponzen
Orde: Monaxonida
Familie: Tethyidae
Soort: Tethya aurantium
Geslacht: zeesinaasappel)

GEMATIGD WARME ZEEËN CONTINENT

zeesinaasappel-leef-continentDe temperatuur van het oppervlaktewater ondergaat er zeer sterke variaties van 12 tot 25° C. Zelfs wordt veroorzaakt door internetpenetratie van stromingen die in het zeewater tegelijk tijd bij elkaar komen. Dus onder de invloed van de tropische passaatwinden. Maar ook door het indringen in de diepte van koude zeewater.  Uit het noorden of het zuiden komende waterlagen ontstaan in het zee stroming.

Sommige gebieden vertonen een gestabiliseerd tropisch regime. Dat koraalontwikkeling mogelijk maakt langs de noordoostelijke kusten van Australië bijvoorbeeld. En ook waar het Groot Barrière Rif de omvangrijkste koraalformatie vormt. Die is 2400 km lang. Die op de aarde voor komt. Uit de samen vloeiing van de hoofd stromingen ontstaan uitgestrekte draai kolkzones.  Vooral bij de Sargassozee en ook bij oostelijk deel van Florida.  Is beroemd om haar drijvende zee wier velden. Waar de palingen gaan paaien. Is er een van.

Voedsel

De sponzen zijn typisch dieren die in hun urnenvorm leven. Terwijl de cellen van de ectoderm. Dat betekend het aansturen van cellen en vormen de buitwand die talrijke gaatjes vertoont zoals poriën. De binnenste wand is voorzien van cellen waar op de flagellen voorkomen die een waterstroom door de poriën verwekken.   Terwijl het water door de opening word uitgestoten in de urne. Maar tijdens de door gang word de zich in suspensie bevinden de  bestandsdeeltjes door de choanocyta  vast gegrepen.

Terwijl het gehele lichaam van de spons wordt geschraagd door een skelet. Dat gevormd is uit skeletnaalden van kalk of uit kiezelzuur van spongine. Dat bestaat uit een hoornachtige stof. Deze vaste elementen worden voort gebracht door in het mesogloea  die verspreide zwerf cellen die als skleroblasten optreden. De mesogloea bestaat uit een door schijnende gelei achtige substantie. Dat vooral tussen de  twee cel lagen zit in het lichaam. Dit schema komt overeen met het eenvoudigste sponstype. Andere vormen bezitten talrijke ruimten zoals een trilkamers die verbonden zijn met een aantal oscula.

Het  leefgebied is oppervlaktewateren

zeesinaasappel-woongebiedTerwijl het lichtjes glooiende zee kusten zijn onder worpen aan de invloed van de getijden. Die dag na dag een groot gedeelte van de zee oevers met zee water onder lopen. De zandige of modderstranden bedekken met zee water. Dat daarbij aansluitende zee bodems bezitten eveneens uitgestrekte oppervlaktewateren. Waar het zon licht sterk door dringt op het zee water. En die een zachte temperatuur bezitten.

 

Zeemilieus

De dieren leven niet zomaar op  onverschilligen leefgebieden op het aardoppervlakte. Hun verspreiding berust  niet op toeval. Integendeel vooral elke soort heeft in een bepaald milieu gaan koloniseren. Waar buiten ze niet zou kunnen overleven. Door dat ze elders niet zou vinden wat ze nodig heeft om te bestaan zoals zee water om in te leven.

Maar ook de klimaat factoren spelen er ook in mee. En beschikbaarheid van voedsel in het zee water. Daarom is het dus belang het even wicht van de dieren gemeenschap in het zee water. Zo zijn de woongebieden van sommige soorten zeer nauwkeurig begrensd. Bijvoorbeeld leven de zeesinaasappel in zeewater met een geschikte warmtegraad. Maar wat ook belangrijk is de zee stroming van het zee water. En ook een stabiel gehalte  aan minerale aan zouten in het zee water.

 

Wil je nog meer van dieren weten? Zie ook deze dieren.
De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.
 • platworm
 • snoerworm
 •  rondeworm
De klasse der zoogdieren soorten vormt ook meeste groepen aantal soorten zo onder andere de.
 • vogelbekdieren
 • kangoeroes
 • vleermuizen
Deze vogels soorten  zijn tal rijke er zijn zang vogels en roof vogels er zijn ook onder soorten zoals.
 • pinguïns
 • struisvogels
 • pelikanen
De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling.
 • plankton
 • klokdiertje

Web JVM dieren informatie heeft  dieren kaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Informatie voor een goed werkstuk succesvol te maken.Wil je ook een succesvol werkstuk?

 

ronde haarworm wormen

Ronde haarworm wormen de larf is een parasiet

ronde haarworm wormen

Er bestaan ongeveer 200 soorten van deze lange haar dunne wormen. Zij zijn aanwezig in alle zoete wateren. Van de bergbeken tot aan de tijdelijke plassen.

Als de haarworm volwassen is

Deze ronde haarworm zijn alleen parasieten wanneer zij in het larvenstadium verkeren. De volwassen ronde haarworm voeden zich niet meer. Zij brengen hun korte bestaan in het water door om te paren en eieren te leggen.

 

De eitjes van de haarworm wormen

De ontelbaar vele microscopisch kleine eieren worden in geleiachtige linten gelegd. Zij zwellen in het water op en vormen tenslotte dikke massa’s.  Die dus vast gekleefd op stenen en water planten. De piepkleine larfjes zijn cilindervormig.  En bezitten een erectiele slurf en dat betekend geslacht deel met stekels en haakjes.

Ze hebben gastheer nodig de ronde haarworm wormen

Om zich te ontwikkelen hebben deze larven een specifiek gastdier nodig. Zo als een loopkever of een sprinkhaan of waterkever en enz. Zij kunnen bijvoorbeeld worden opgeslokt door een muggen larf of door een dikkopje. Maar die op hun beurt door een waterkever worden verorberd. Of deze larven klampen zich vast aan oeverplanten en worden. Als het water toevallig daalt  ingeslikt door een land insect.

De geschikte gastheer voor de ronde haarworm

Een maal beland in een geschikt gastdier bevrijdt de larf zich van zijn omhulsel. Die door boort hij de darm wand en gaat hij zich nestelen in het lichaam van zijn gastheer. Maar in enkele weken wordt hij een volwassen haarworm. Die stijf op gerold ligt en een groot deel van het lichaam van zijn gastdier in beslag neemt. Het gastdier misschien gestimuleerd door deze toestand. En zoekt het water op en de ronde haarworm profiteert hier van om. Bovendien in het water terug te duiken en zich hier voort te planten.

Ronde haarworm wormen leef gebied

ronde haarworm wormen leef gebied

De ronde haarworm komt overal voor in de aardbodem voor. Ze leven in organische stof in de aardbodem. En andere soorten zijn parasiet leven in water.

 

 

Taxonomische indeling

Stam: Ronde wormen
Klasse: Draadwormen
Orde: Haarwormen
Familie: Haarwormen
Soort: Gordlua sp

Eigenschappen Kenmerken

 • Ovipaar
 • Aantal eieren wel zo enkele miljoenen
 • Lengte van de jonge larf zo 0.2 mm
 • Volwassen lengte  enkele cm tot 1 m
 • Broedtijd van 3 tot 11 weken. al
 • Doorsnede zo 0,5 tot 1 mm
 • Naar gelang de watertemperatuur

ronde-haarworrm-wormen-woon-gebied

Ronde haarworm wormen zijn PARASIETEN.

Talrijke soorten leven als parasieten op planten en dieren. Ook de mens wordt er niet door gespaard. Er zijn twee categorieën de echoparasieten. die op de oppervlakte van dieren levend in hun pels bijvoorbeeld. Maar de endoparasieten die komt in de inwendige organen door dringen. De studie van de verschijnselen die het parasitisme beheersen. Is een van de meest interessante en complex onderwerpen van de biologie.

 

De familie van de haarworm in deze klasse bevat ook de.

ronde-haarworm-wormenHAARWORM

Is bovendien een gevaarlijke worm. dus een van de gevreesde soorten van de ongeveer tienduizend bekende van  NEMATODA op onze aardbodem.

 

 

Wil je nog meer van dieren weten?

De zoogdieren vormt de meest voleindigd groep in de dierenwereld.

Van sponsen tot kwallen zijn typisch dieren zoals de.

 • sponsen
 • kwallen
 • zeesterren
 • koralen

De vogels soorten talrijke zijn de zangvogels er zijn ook onder soorten zoals.

 • pinguïns
 • struisvogels
 • pelikanen

De eencelligen dieren leven vormen beginnen met organismen zoals.

Web JVM dieren informatie heeft dieren kaarten map waar je alle dieren te zien zijn.

Ik kan je helpen met spreekbeurt of werkstuk met 20 tips. Wil je ook een succesvol werkstuk?

snoerworm wormen

De snoerworm wormen kan enkele tientallen meters lang worden.

snoerworm wormen

De snoerworm wormen is een van de meest uitzonderlijke ongewervelde dieren. Maar die op aarde voor komen. Hij kan enkele tientallen meters lang worden. Als maximale lengte van de soort Lineus longissimus wordt 55 meters vermeld.

Waar leven de snoerwormen

Het is een water dier. Sommige soorten leven in zout.  Maar andere in zoet water. Ze zijn te vinden onder omgekeerde stenen op de stranden. Maar ze zwemmen ook in open water. Waar ze zich voort planten en verder ontwikkelen tot ze volwassen zijn.

De verschillende snoerwormen

Er zijn ontelbaar veel verschillende soorten snoerwormen. Maar alle vertegenwoordigers van de groep zijn onder gebracht bij de snuitwormen of de nemertinen. Maar er zijn ook aardwormen soorten. Die bijvoorbeeld vaak van geringe grootte zijn Deze wormen onderscheiden zich in het ’t bijzonder door hun mond.

Waar gaan wormen naar toe

De vorm en de lichaamsbouw van de dieren. Die verschilt sterk en is aan gepast aan hun omgeving en de wijze waar op ze leven. Er zijn snoerwormen die in de zee leven. Maar ook in in plassen en
vijvers of in de vochtige aarde.

De kleuren van de snoerwormen

Alle soorten zijn lang en dun. Maar met een aan de zijkanten iets afgeplat lichaam. Veel soorten zijn fel oranje van kleur. Maar ook andere zijn rood en groen maar ook bruin en zwart. Sommige soorten vertonen mooie.  Zo als bijvoorbeeld cirkelvormige kleur patronen van de worm.

De slurf in het ’t bijzonder van de worm

Het opmerkelijkste ken merk van snoerwormen is de lange gespierde slurf. In rust is de slurf ingetrokken in de slurfschede. Die zich naast het spijsverteringskanaal binnen in het lichaam bevindt. Deze slurf kan met grote kracht uitgestulpt worden om een prooi te grijpen. Bij enkele soorten is de slurf voor zien van een of meer scherpe stekels met gifklieren. Bij anderen is de slurf glad en bedekt met een kleverige slijmlaag. De slurf dient om een prooi te grijpen. Maar wordt ook gebruikt als werktuig.  Zo als bij op graven of kruipen.

Snoerworm wormen leef gebied

snoerworm-wormen-leef-gebied

Zo komen ook voor langs de Nederlandse kust lijn. Er zijn zo 22 soorten bekend in Nederlandse oppervlakte wateren. De wormen zijn zeer giftig. Maar bevat de stof neurotoxine. Die op het zenuwstelsel zeer verstoren.

 

 

Taxonomische indeling van de snoerworm

Stam: Ongewervelde dieren
Klasse: Nemertini
Orde: Heteronemertini
Familie: Snoerwormen
Geslacht: Lineus longissimus
Soort: Zwartbruine snoerworm

Eigenschappen en Kenmerken van de snoerworm

 • Eierleggend
 • De eieren vormen een geleiachtige massa
 • Lengte is tot 50 m
 • Leef tijd meer dan 5 jaar

snoerworm oppervlakten wateren Snoerworm wormen komt voor op STRANDEN EN OPPERVLAKTE WATEREN.

Zo als de lichtjes glooiende zee kusten zijn onder worpen aan de in vloed van de getijden van de zee. Die bijvoorbeeld dag na dag een groot gedeelte van de zee oevers onder water zet. De zandige of modder stranden zijn bedekken. Dat daar bij aan sluitende zee bodems bezitten even eens uit gestrekte oppervlakte wateren. Waar het zon licht sterk door dringt in het water. die bovendien  een zachte temperatuur bezitten. Groot aantal soorten en aan zienlijke dichtheid van de populaties.

 

De familie van de worm in deze klasse bevat ook de.

cerebratulus-wormenDe Cerebratulus worm

De cerebratulus is een zeeworm. Die bovendien alle wereldzeeën bewoont. Ze zijn te vinden langs de kust streken. er zijn soorten die op 1500 meter diepte voor komen.

 

 

 

snoerworm gerinde wormDe snoerworm geringde wormen

De snoerworm de geringde worm leven in ondiepe zeeën. Die woont bijvoorbeeld onder steen in een slijmbuis. Bovendien is de worm zeer gespecialiseerde groep wormen.

 

 

Wil je nog meer van dieren weten?

De zoogdieren vormt de meest voleindigd groep in de dierenwereld.

Van sponsen tot kwallen zijn typisch dieren zoals de.

 • sponsen
 • kwallen
 • zeesterren
 • koralen

De vogels soorten talrijke zijn de zangvogels er zijn ook onder soorten zoals.

 • pinguïns
 • struisvogels
 • pelikanen

De eencelligen dieren leven vormen beginnen met organismen zoals.

Web JVM dieren informatie heeft dieren kaarten map waar je alle dieren te zien zijn.

Ik kan je helpen met spreekbeurt of werkstuk met 20 tips. Wil je ook een succesvol werkstuk?