Loxoda

Loxoda een enkele cel met vele strukturen

loxodaDit een cellige diertje dat leeft in stil staand zoet water tussen rottende planten. Bij voorbeeld op de bodem van onze vennen. Men noemt het een infusie diertje  en dat betekend aftreksel van planten.. Omdat men het kan verkrijgen door wat planten in een bak water te laten weken.

 

 

 

Loxoda bestaat uit één enkele cel

Het geen dus een eenvoudige structuur veronderstelt. Bij de levenskringloop was de ontwikkeling echter niet gericht op de vermenigvuldiging van de lichaams-cellen. Maar wel op de vermenigvuldiging van diverse structuren binnen in één enkele cel. Zo onder scheiden we verscheidene kernen van één hoofd kern. Die tenslotte het normale leven van het diertje regelt. En verscheidene kleiner kernen die voor de voort planting zorgen.

Wat eet de loxoda

Ook vinden we gespecialiseerde structuren voor spijsvertering. Uit scheiding en beweging. Het lichaam van de loxoda is geheel bedekt met kleine beweeglijke aanhangsels zoals de trilharen. Die regelmatig geplaatst langs even wijdige lijnen. Deze trilharen maken een golvende beweging wanneer de loxoda zwemt. Verder bezit Loxoda aan zijn voor kant een dunner uit steeksel. dat zijn de snavel of  tentakel  genaamd. Waar onder zich de cel mond opent. De tril haren verwekken een water stroom die het voedsel.  Uit bestaande planten resten en  bacteriën of kleine eencellige diertjes naar de mond voert.

Loxoda leef continent overal terwereld

loxoda-eencellige-dier-leven-continenten

 

 

 

 

Eencellig diertje geheel bedekt met gelijke trilharen
Tot 0.6 mm lang Asexuele voortplanting door dwarse deling
Overal ter wereld aanwezig
Stam: eencelligen
Klasse: infusoriën met trilharen
Orde: holotricha
Familie: loxodidae
Geslacht en soort: loxoda magnus (loxoda)

 

loxodaZOET WATER MILIEUS STIL STAANDE WATEREN

Het oppervlakte water van plassen.  Maat ook in Vijvers en andere water partijen die onder gaat sterke temperatuur wisselingen. Die het geen leidt tot de groei van een overvloedige en zeer verscheiden flora. Bosjes grasachtige vegetaties en drijvende water planten als bedekking. Vormen perfecte schuil plaatsen voor een groot aantal insecten zo als kikvorsachtige en vogels. Jammer genoeg wordt het bestaan van deze zo geschikte natuurlijke milieus meer en meer door droog leggings werken bedreigd.