Millerwaterspitsmuis

Millerwaterspitsmuis Een relieksoort van vóór de ijstijd

millerwaterspitsmuis

Hoe wel nauw verwant met de waterspitsmuis. Vormt deze Millerspitsmuis toch een aparte soort. Hij lijkt sterk op zijn neef. Maar verschilt door een grijzen kleur van de rug vacht. De onder kant van de staart bezit niet de kenmerkende franje die als roer dient. En de achter poten missen even eens hun kammen. Sommige dier kundigen beweren echter dat deze ken merken het gevolg van slijtage waren!

In tegen stelling tot de gewone waterspitsmuis is deze Millerwaterspitsmuis zeer weinig verspreid. We vinden hem in Pyreneeën in de Alpen en op enkele zeldzame plekken in Oost Europa. De dier kundigen menen dat dit diertje een reliek is van vóór de ijstijd. Dat kon over leven op de eilandjes die boven de Europese ijskap uit staken. In de enkele biotopen waar beide waterspitsmuizen tegelijk voor komen. En we vinden we geen kruising. Het schijnt trouwens dat deze Miller waterspitsmuis minder van het water afhankelijk is dan men zou kunnen denken. Want we vinden hem vaak ver van riviertjes of vennen. Over de biologie van de Millerwaterspitsmuis is weinig bekend. Het schijnt dat hij zich op dezelfde manier voort plant als de gewone waterspitsmuis. In de berg gebied komt hij tot op 3000 meter hoogte voor.

Millerwaterspitsmuis leef continent

miller-waterspitsmuis-leef-continent

 

 

 

 

 

Dracht: 24 dagen
Aantal jongen : 4 tot 8
Lichaamslengte : 6 tot 9 cm
Staartlengte : 4.5 tot 6.5 cm
Volwassen gewicht : 7.5 lot 16 g
Stam: Gewervelden
Klasse: Zoogdieren
Orde: Insekteneters
Familie: Spitsmuizen
Geslacht en soort : Neomys anomalus (Miller-waterspitsmuis)

ZOETWATERMILIEUS

Millerwaterspitsmuis leef gebied STILSTAANDE WATEREN.

Het oppervlakte water van plassen. Vijvers en andere water partijen onder gaat sterke temperatuur wisselingen. Dat het geen leidt tot de groei van een over vloedige en zeer verscheiden flora. Bosjes grasachtige vegetaties en drijvende water planten als bedekking. Vormen perfecte schuil plaatsen voor een groot aantal insecten. kikvorsachtige en vogels. Jammer genoeg wordt het bestaan miller-waterspitsmuis-woongebiedvan deze zo geschikte natuurlijke milieus meer en meer door droog leggings werken bedreigd.