Mosseldiertje

Mosseldiertje een ééncellig diertje dat loopt.

mosseldiertje

De meeste tril haar diertjes zijn zwemmers zoals het pantoffeldiertje of sessiel en zo als het klokdiertje. Maar enkele van deze kleine wezentjes kunnen zo waar kruipen.  Maar ook zij zijn langs de rug en buik afgeplat en de rug staat bol. Het mosseldiertje draagt aan de buik zijde een aan tal stelten. Die over het gehele lichaam vlak verdeeld zijn en waar op het kan lopen. We vinden deze mosseldiertjes op de bodem van stil staan de zoet water vennen. Zij zijn slechts 3 mm lang. Zij bewegen zich langzaam voort op hun stelten. Op de manier van de griffel zee egels.

 

 

Om hun prooien op te zoeken zo als bacteriën of andere eencellige diertjes. Deze prooien worden op gezogen door een water stroom. Maar veroorzaakt door het trillen van een dichte rij tril-haartjes. Onder in deze cytoplasmische mond  worden de prooi diertjes op geslokt door een zakje. De voedings-vacuole  binnen in de cel holte. Hier ontmoeten zij de enzymen. Die het organische voedsel moeten verteren. Maar ook de boven kant van het mosseldiertje bezit slechts enkele regel matig verdeelde trilhaartjes. Want die als zin tuigen dienen. Dit eencellige diertje is voor zien van een compleet motorisch zenuwstelsel. Dat zo de bewegingen van de stelten tijdens het lopen coördineert.  Dus van uit een bol wormig centrum vertrekken de zenuw draden naar elke afzonderlijke stelt. Een breuk in de cel ter hoogte. Van deze zenuw draden onder breekt de loop beweging  een breuk op een andere plaats blijft zonder gevolg.

Mosseldiertje leef continenten

mosseldiertje-leef-continenten

 

 

 

Taxonomische indeling

Stam: eencelligen
Klasse: infusoriën
Orde: spirotricha
Familie: oxytrichidae
Geslacht: stylonichia sp.
Soort: Mosseldiertje

Eigenschappen Kenmerken

 • Plat ééncellig diertje met trilharen Trechtervormige mond met kleine tril vliezen
 • Lengte: 375 micon
 • Tamelijk veel voort komend op alle continenten

mosseldiertjes-woongebied

ZOET WATER MILIEUS STIL STAANDE WATEREN.

Het oppervlakte water van plassen komen de mosseldiertje in voor. Maar ook in vijvers en andere water partijen maar onder gaat sterke temperatuur wisselingen. Maar dit leidt tot geen groei van een over vloedige en zeer verscheiden flora. Bosjes grasachtige vegetaties en drijvende water planten als bedekking. Maar die vormen perfecte schuil plaatsen voor een groot aan tal insecten. kikvorsachtige en vogels. Jammer genoeg wordt het bestaan van deze zo geschikte natuurlijke milieus meer en meer door droog leggings werken bedreigd.

 

Wil jij nog meer over dieren weet?

De wormen er zijn drie klasse van de worm zo als de.
 • platworm
 • snoerworm
 • rondeworm
Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zo als de.
 • sponsen
 • kwallen
 • zeesterren
 • koralen
De vogels soorten talrijke zijn de zangvogels er zijn ook onder soorten zo als.
 • pinguïns
 • struisvogels
 • pelikanen

De zoogdieren klasse vormt de voleindigde groep van de dieren wereld zo als de.

 • vogelbekdieren
 • kangroeroes
 • vleermuizen

Het web van dieren informatie heeft een ook  dieren kaarten map waar je alle dieren te zien zijn.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succesvol werkstuk?