Otterspitsmuis

Otterspitsmuis even vreemdsoortig als zijn naam van het dier.

otterspitsmuis

Er bestaan drie soorten otterspitsmuizen. Die in Afrika leven. Deze vreemde insecteneters lijken even veel op spitsmuizen als op otters. Maar ook zijn het water dieren. Die leven in de traag stromende rivieren in de tropische wouden. De foto op deze pagina toont ons de reuzen otterspitsmuis. Die de meest verspreide is. En is ook de grootste van deze familie is. Het is een alleen levend zoogdier. Dat de meeste tijd onder in zijn hol door brengt. Het komt alleen ’s nachts naar buiten. Om ook in het water zijn voedsel te zoeken. Het graaft zelf zijn hol vlak langs het water.

De otterspitsmuis is ook een actief jager. Maar hij is een gulzige vleeseter. Die de rivier bodem af zoekt met behulp van zijn snuit met lange snor haren. Zijn voedsel bestaat hoofd zakelijk uit kleine schaal diertjes. Maar ook eet hij wel insecten of vissen.  Want niets kan hem verstoren als hij zit te eten. Het lijkt wel of dit primitieve beestje aan niets anders denkt dan aan eten. Zelfs de juist gevangen exemplaren beginnen in hun kooi onmiddellijk alle eetbare waar te verslinden. Een otterspitsmuis is in staat om dus in een nacht een twintig tal zoet water krabben te verorberen.

Een dergelijke gulzigheid wordt alleen maar  geëvenaard door de spitsmuizen. De otters pitsmuis kan lang onder duiken en is een kei in het zwemmen. Zijn bewegingen onder water lijken op die van de otter. Het is moeilijk ook om deze otterspitsmuis in de vrije natuur te observeren. Zijn biologie is dan ook nog onbekend.

Otterspitsmuis-leefgebied Afrika

otterspitsmuis-leefgebied

 

 

Taxonomische indeling

Hoofdafdeling: Gewervelde dieren
Klasse: Zoogdieren
Orde: Insectivoren
Familie: Macroscelididae
Geslacht: Otterspitsmuis
Soort: Elephamtulus sp.

Eigenschappen Kenmerken

  • Voortplanting en biologie onbekend
  • Romp: lengte 29 tot 35 cm
  • Staart: lengte 24 tot 29 cm

 

 

 

 

Otterspitmuis leef gebied is STROMEN ZOETWATERMILIEUS.

Traag vloeiende stromen en rivieren vormen ware natuurlijke barrières. Voor de tal rijke ecologische alkoveneten behoeve van een aquatiele en semi-aquatiele fauna. De reusachtige Amazone bijvoorbeeld. Een echte binnen zee. Bezaaid met eilandjes vol mangroves en met een weelderige planten groei op haar oevers. Bezit de rijkste aquatiele fauna ter wereld. Door deskundigen worden nog voort otterspitsmuis-woongebieddurend nieuwe soorten geregistreerd.

 

 

 

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zoals de.

De vogels soorten talrijke zijn de zangvogels er zijn ook onder soorten zo als.

De eencelligen dieren leven vormen beginnen met organismen zo als.

Web JVM dieren informatie heeft  dieren kaarten map waar je alle dieren te zien zijn.
Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succesvol werkstuk?