Penseelstaartbuidelmuis is een van de zeldzaamste dieren

Penseelstaartbuidelmuis we kennen slechts enkele exemplaren

penseelstaartbuidelmuis

De penseelstaartbuidelmuis is een van de zeldzaamste en minst bekende buideldieren. Niet vanwege zijn kleine gestalte, te vergelijken met die van een muis, maar alleen vanwege zijn schaarse aanwezigheid in de musea. De eerste penseelstaartbuidelmuis is beschreven door de dierkundige John Gould, wiens kat het diertje mee naar huis bracht.

Tot op heden weten we maar bitter weinig van dit buideldiertje. Wel kennen we een verwante soort, die alleen ’s nachts actief is, en even vlug en beweeglijk is als de eekhoorn.

Verder weten we nog dat deze buidelmuis zich voedt met insecten en kleine hagedissen. Men zag penseelstaartbuidelmuizen van de verwante soort kippen doden, hetgeen deze diertjes niet bijzonder populair maakt bij de plattelandsbevolking. Deze soort bezit een penseelstaart met «opsteekbare » haren. Als het dier kwaad of bang is, steken de haren recht omhoog.

Penseelstraatbuidelmuis de jongen

De ontwikkeling van de jongen is uiterst langzaam. Op de twintigste dag zijn zij pas 9 mm lang. Zij openen de oogjes na 29 dagen en krijgen hun eerste vachtje na 62 dagen.

Pas als zij 118 dagen oud zijn, beginnen de jongen insecten te vangen en worden zij geleidelijk zelfstandig. Al deze waarnemingen zijn uitgevoerd op een nest van een wijfje van de Phascogale tapoatafa in gevangenschap, dat drachtig gevangen was.

 

penseelstaartbuidelmuis

leef continent

 

 

 

Lichaamslengte: 12 tot 14 cm
Staartlengte : 14 en 15 cm
Biologie en voortplanting onbekend
Stam : Gewervelden
Klasse: Zoogdieren
orde :Buideldieren
Familie:Roofbuideldieren
Geslacht en soort : Phascogale calurus (penseelslaartbuidelmuis)

penseelstaartbuidelmuis-zoogdier-woongebiedLoofbomenbos, vermengd met coniferen, al naar de hoogteligging
BOSMILIEUS

penseelslaartbuidelmuis leef gebied GEMATIGD WOUD. Gevormd door loofbomen waarvan de groeiperiode afwissell mei een ruslperiode ’s winters. waarbij de bomen In de herfst hun bladeren verliezen. Talrijke boomsoorten. onder andere eiken en beuken.

De overheersende hout soorten variëren naar gelang van hel lokale klimaat en de kwaliteit van de bodem. Bos bodem rijk aan mossen. planten. kreupelhout en heesters. die stuk voor stuk “ecologische alkoven” voor de fauna zijn.

Web JVM van dieren informatie dieren kaarten map en ook voor spreekbeurt of werkstuk tips

 

ZIE OOK

De wormen zijn de eerste zogenoemde triploblast waarbij het enbryon drie belangrijke celbladen ontwikkelt.

De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling.

Van sponsen tot kwallen de uit talrijke cellen gevormde dieren. de stammen die hier samenbrengen.