Rosse vleermuis

Rosse vleermuis de grootste Europese vleermuis

rosse vleermuisDe Rosse vleermuis is tamelijk goed bekend. Want niet alleen is hij de grootste van Europa. Maar ook komt hij reeds vroeg in de avond in actie. Soms zien we hem reeds bij dag licht rond fladderen. Hij verplaatst zich met stevige vleugelslagen en vliegt ook hoog. Zijn vliegbaan wordt zo afgewisseld door vele duik vluchten en hoeken.

 

 

 

Het vliegen van het dier

Bijvoorbeeld uitgevoerd om de insecten in hun vlucht op te happen. Vooral in het najaar zien we de Rosse vleermuis dikwijls reeds bij dag licht rondvliegen. Deze dag cyclus wordt hem soms noodlottig. Want in het late middaguur hebben de dag roofvogels. Bijvoorbeeld met name de valken hun jacht dus nog niet gestaakt. En een malse vleermuis is voor hen een welkome afwisseling in het menu! Deze grote vleermuis is op zijn beurt een vraat zuchtig en altijd hongerig diertje.

Hij verslindt vooral grote insecten zo als deze
 • meikevers
 • mestkevers
 • vliegende herten
 • boktorren
 • pijlstaartvlinders.

De Rosse vleermuis woont in holle bomen. Vooral in een bos voor komen. Maar de dieren vermijdt de menselijke woningen. Want in tegen stelling tot vele andere vleermuizen die graag in deze gebouwen de dag door brengen. In de Alpen vinden we deze Rosse vleermuis tot wel op 1300 meter hoogte. Want hij heeft geen vreest voor de  koude.

De winterslaap

Hij doet een lange en diepe winterslaap. Voor het winterseizoen is hij extra actief en eet hij nog meer dan gewoonlijk.  Om bovendien een vetlaagje te vormen dat hem tijdens de winterslaap moet beschermen.

Rossevleermuis leef continent Europa

rosse vleermuis-leef-continent

 

 

Taxonomische indeling

Hoofdafdeling: Gewervelde dieren
Klasse: Zoogdieren
Orde: Vleermuizen
Onder Orde: Kleine Vleermuizen
Familie: Gladneus vleermuizen
Geslacht: Rosse vleermuis
Soort: Nyctalus noclula

Eigenschappen Kenmerken

 • Een worp per jaar
 • Een jong en  heel zelden twee jongen
 • Het jong opent de ogen na 9 dagen en kan na 45 dagen vliegen
 • Lichaamslengte’ 7 tot 8 cm
 • Volwassen gewicht. 15 tot 40 g
 • Vleugelwijdte  35 tot 38 cm

 

 

 

BOS MILIEUS

De Rossevleermuis komt voor in de GEMATIGD WOUD.  Het bos ook gevormd door loof bomen. Maar ook van de groei periode afwisselt is tot mei en tot de rust periode ’s winters. Maar bij de bomen die in de herfst hun bladeren verliezen. Bovendien zijn er een tal rijke boom soorten zo onder andere eiken en beuken.  Die bovendien over heersende hout soorten variëren naar gelang van hel lokale rosse vleermuis-woongebiedklimaat en de kwaliteit van de bodem.

Bos bodem rijk aan:
 • mossen
 • planten
 • kreupel hout
 • heesters

Maar de wisselwerking tussen die stuk voor stuk ecologische alkoven voor de fauna zijn.

 

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zoals de.

De vogels soorten talrijke zijn de zangvogels er zijn ook onder soorten zo als.

De eencelligen dieren leven vormen beginnen met organismen zo als.

Web JVM dieren informatie heeft  dieren kaarten map waar je alle dieren te zien zijn.
Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succesvol werkstuk?