Stentor

Stentor heeft de vorm van een trompet

stentorDe stentor is een uiterst klein trompet vormig diertje. Dat maar vrij kan rond zwemmen of zich vast hechten. Het diertje is zo klein. Dat het alleen door een microscoop duidelijk waar genomen kan worden. Als het dier helemaal uit staat heeft het de trechter achtige vorm van een trompet.

De haren

Deze trilhaardiertjes die tot de onderstam der Protozoa of oerdieren behoren. Maar brengen het grootste gedeelte van hun kortstondige bestaan in stilstaand water door. De Trilhaartjes doen eerder denken aan een plant dan aan een dier. De dieren ontwikkelt zich in het water.  Bovendien brengt zijn tijd door met het heen en weer wuiven van de trilharen.  Die een soort kroon vormen rond de opening van de trechter.

 

Zweeft op het water

Uiterst kleine voedsel deeltjes worden op die manier met het door stromende water naar de mondopening geleid. Op deze manier voedt de stentor zich. Soms maakt de stentor zich los van zijn steun punt. En gaat op zoek naar een andere alge of een andere plant om zich daar opnieuw aan vast te hechten.

De voort planting

Net als bij de andere protozoa het geval is. Heeft het voort planten en vermenigvuldigen van de stentor plaats door middel van cel verdeling. Bij een lage temperatuur kan de stentor enkele dagen voortbestaan zonder zich voort te planten. Zo gauw als de temperatuur hoger wordt. Kan het diertje zich ongelofelijk snel voort planten.

Stentor leef continent

stentor-leef-continent

 

Taxonomische indeling

Stam: Protozoa
Klasse: Trilhaardiertjes
Orde: Spirothrichida
Familie: Trompetdiertjes
Geslacht: stentor sp.
Soort: blauwe trompetdiertjes

Eigenschappen Kenmerken

  • Lengte: 1 tot 2 mm
  • Voortplanting door middel van cel verdeling

 

stentor

ZOETWATERMILIEUS

De stentor komt in ZOETWATERMILIEUS en  STILSTAANDE WATEREN.  Zo in het oppervlaktewater van plassen en vijvers en andere waterpartijen. En onder gaat sterke temperatuurwisselingen in het water.  Maar leidt geen tot de groei van een overvloedige en zeer verscheiden flora. De bosjes en grasachtige vegetaties en drijvende water planten als bedekking in het water. Die vormen perfecte schuilplaatsen bijvoorbeeld een groot aantal insecten kikvorsachtige en vogels. Maar jammer genoeg wordt het bestaan van deze zo geschikte natuurlijke milieus. Die worden meer en meer door droog leggings werken bedreigd.

 

De familie van de Infusorien in deze klasse bevat ook.

André eencelligen dieren in deze zijn nog  3 soorten om te bekijken waard is de.

mosseldiertjeMosseldiertje  De meeste trilhaar diertjes zijn zwemmers zoals het pantoffeldiertje of sessiel en zo als het klokdiertje.

 

 

 

loxodaLoxoda  Dit eencellige diertje leeft in stil staand zoet water tussen rottende planten.

 

 

 

klokdiertjeKlokdiertje  De klokdiertjes vormen een belangrijke groep eencellige diertjes naast de pantoffel diertjes.

 

 

 

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zoals de.

De vogels soorten talrijke zijn de zangvogels er zijn ook onder soorten zo als.

  • pinguïns
  • struisvogels
  • pelikanen

De eencelligen dieren leven vormen beginnen met organismen zo als.

Web JVM dieren informatie heeft  dieren kaarten map waar je alle dieren te zien zijn.
Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succesvol werkstuk?