Straaldiertjes

Straaldiertjes eencelligen met een kunstig bewerkt skelet

 

straaldiertje

De straaldiertjes die in talrijke soorten en vormen bestaan.  Maar worden over al ter wereld sinds onheuglijke tijden aangetroffen. Deze protozoa soort is  op vallend door de fraaie pluisjes.

 

 

 

Het skelet van het dier

Maar ingewikkelde structuur van hun kleine breekbare kalkskelet.  maar bovendien leven  ze te midden van het zee plankton. Wanneer zij sterven vallen zij uit een. Maar hun skelet blijft behouden en zakt naar de bodem. Waar al deze skeletjes een heel bijzondere soort slijk vormen.  Bovendien die enkele tien tallen en zelfs wel honderden meters dik kan worden. De vorm van het skelet van de straaldiertjes varieert tot in het oneindige. De eenvoudigste vormen zien eruit als een bol vormig gaas werk. Waar door de stekeltjes te voor schijn komen. De meer ingewikkelde soorten vertonen prachtig regel matige en ingewikkelde geometrische vormen.  Maar binnen in dit skelet omvat een hoorn achtige capsule de eigenlijke celkern is. Het is moeilijk te geloven dat één enkele cel een zo kunstig bouw werk kan vervaardigen.

Het straaldiertjes op zich

Elk straaldiertje leeft in symbiose met microscopische algen.  Zo als even eens eencellig die zich rondom zijn protoplasma vast hechten. Deze symbiose is vol maakt is het straaldiertjes levert eetbare afval aan de algen. Die op hun beurt de door hen geproduceerde zuur stof aan het straaldiertjes af geven. De straaldiertjes kunnen zich verticaal verplaatsen. Over dag zakken zij naar de diepten om ’s nachts naar de oppervlakte te stijgen. De aan leiding voor dele verticale trekt. De ochtend is nog niet bekend. Om de schoonheid van deze straaldiertjes goed te kunnen bekijken.  Is bovendien een sterke microscoop onmisbaar.

Straaldiertjes leef continent

straaldiertjes-leef-continent

 

 

 

Taxonomische indeling

Stam: Protozoa
Klasse: rhizopoda
Orde: radiolarie of straaldiertjes
Familie: ____
Soort: collozom inerme kolonievormende straaldiertjes

Eigenschappen Kenmerken

  • Doorsneden0.8 tot 1,3 mm
  • Voortplanting door celdeling

 

 

straaldiertjes-woongebied-zeeen

De straaldiertjes  leven  ZEEMILIEUS en in DIEPZEE. De oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere zoge heten pelagische dier soorten. Die ver van de kusten in volle zee leven. Maar is volgens nauwkeurige natuur wetten verbreid. Zo als de  temperatuur en afhankelijk van de breedte graad of van stromingen zo als de Golfstroom. De verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen speciaal aan geposte fauna abyssale soorten.

 

 

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zoals de.

De vogels soorten talrijke zijn de zangvogels er zijn ook onder soorten zo als.

  • pinguïns
  • struisvogels
  • pelikanen

De eencelligen dieren leven vormen beginnen met organismen zo als.

Web JVM dieren informatie heeft  dieren kaarten map waar je alle dieren te zien zijn.
Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succesvol werkstuk?