tenrek

Tenrek de egel van Madagascar

tenrek-zoogdier

De indeling van de tenrek

De tenrek is een vreemd dier. Maar is bovendien een insectenetend zoogdiertje. Want dat veel op de egel lijkt. Er bestaan een twintigtal soorten die alle op Madagaskar voor komen. Deze dieren vormen een tussen groep tussen egels en spitsmuizen. Sommige tenrek lijken ook wel op mollen. De specialisten hebben ze in twee groepen ingedeeld. Waar van de eerste de egel tenreks omvat. En de andere de spitsmuis tenreks. Het diertje op deze foto is de tenrek van Telfair Echinops telfairi of wel de kleine egel tenrek.

Tenrek in actie

De leefwijze van het dier lijkt sterk op die van onze gewone egel. Hij komt vooral ’s nachts in actie en blijft overdag verscholen in een holletje of een andere geschikte schuilplaats. Soms bouwt hij ook wel een nest van dorre bladeren. Zo als onze Europese egel dit doet.

verdedigen

Het meest opvallende verschil tussen egel en tenrek is. Dat de laatste zich niet kan oprollen om zich tegen aanvallers te verdedigen. We kennen de gewoonten van de tenrek maar weinig. Want deze dieren zijn nogal zeldzaam en moeilijk te vangen. Hun voedsel bestaat uit insekten en andere ongewervelde diertjes. Ook eten zij wel slakken. De gewone tenrek. Die op de Telfair-tenrek lijkt is de vruchtbaarste van alle zoogdieren. In februari 1971 bracht een tenrekwijfje in de dierentuin van Wassenaar (Nederland) maar liefst 31 kinderen ter wereld. Die zij alle groot bracht behalve één jong dat per ongeluk om het leven kwam. De bewoners van Madagascar jagen op de tenreks van wege hun smakelijke vlees.

Tenrek is een  zoogdier komt voor in het leefgebied

tenrek-zoogdier-leefgebied

 

Madagaskar leven unieke dieren in de flora en fauna. Maar ook de kleine egeltenrek leven hier in deze unieke flora en fauna.

Taxonomische indeling

Hoofdafdeling: Gewervelde dieren
Klasse: Zoogdieren
Orde: Insecteneters
Sub-Orde: Grote Vleermuizen
Familie: Tenrecidae
Geslacht: Echinops telfairi
Soort: Kleine egeltenrek

Eigenschappen Kenmerken

  • Dracht 50 tot 55 dagen
  • Aantal jongen 5 tot 13
  • Lichaamslengte: 16 tot 19 cm
  • Rudimentaire staart

 

 

BOS MILIEUS komen de Tenrek voor en het woon gebied is de TROPENWOUD.

Dit het dichte oerwoud in de evenaars gebieden. Door de samen werkende invloed van bijvoorbeeld van vochtigheid en warmte ontstaat hier een bijzonder weelderige. Door een gestrengelde vegetatitenrek-tropenwoud woongebiede. De grote bomen zijn er meer dan 50 m hoog. Lianen en woekerplanten groeien overvloedig het hele jaar door.  Ook zonder enige winterperiode. Het massale bladerdak vormt een dus danige afscherming tegen het zon licht. Dat het lage hout voort durend in het schemer donker blijft.

 

 

De familie van de MEGACHIROPTERA  vrij grote soort zijn vaak vruchteneters in deze klasse bevat ook.

André zoogdieren in deze zijn nog  4 soorten van de Grote vleermuizen ook om te bekijken waard is.

egeltenrekWant het vlees van de egeltenrek wordt beschouwd als een lekkernij. Het dier draagt verschillende inheemse namen zoals

 

 

  • sora
  • sokina
  • tambotika.

 

Wil je nog meer van dieren weten? Zie ook deze dieren.

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zoals de.

Deze vogels soorten  zijn tal rijke er zijn zang vogels en roof vogels er zijn ook onder soorten zoals.

  • pinguïns
  • struisvogels
  • pelikanen
De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling.
Web JVM dieren informatie heeft ook een dieren kaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn.
Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Informatie voor een goed werkstuk succesvol te maken.Wil je ook een succesvol werkstuk?