Wittandspitsmuis

Wittandspitsmuis vormt soms vreemde op tochten.

wittandspitsmuis

We vinden meer dan 150 soorten wittandspitsmuizen. Ze zijn overal verspreid in Europa en Azië. De identificeren van de spitsmuizen is een kleine insectenetende zoogdiertjes. het is een wetenschap op zichzelf. Maar weinig specialisten kunnen al deze soorten onder scheiden. Vaak is het nodig om de chromosomen te onderzoeken Om zo’n diertje nauwkeurig te identificeren.

De dier soorten

De wittandspitsmuizen is de bekendste Europese soorten zijn de Crocidura russula of de huisspitsmuis en de Crocidura leucoden of veldspitsmuis. Want die  onder scheiden zich gemakkelijk van de gewone spitsmuizen van het geslacht Sorex. Dat komt door hun witte tanden.

De gangen van het dier

De gewone spitsmuizen hebben namelijk rood getinte tanden. De wittandspitsmuizen leven verscholen in smalle gangetjes. Want die zijn onder de grond of tussen de dode bladeren en ander plantaardig afval. Deze diertjes hebben te zwakke pootjes om zelf hun gangen te graven. Want  zij gebruiken dus de tunnels van de woelmuizen.

Deze wittandspitsmuizen bezitten een agressief karakter en werpen zich zonder aarzelen op om vangrijke prooien. Zo kan een veldspitsmuis gemakkelijk een woelmuis doden en verslinden. Het bijzondere van de wittandspitsmuis is het vervoer van de jongen. Wanneer het nest moet verhuizen of wanneer plotseling gevaar dreigt. Dan klemt elk jong zich stevig  vast aan de staart van zijn voorganger vast. De eerste bijt zich vast in moeders vacht. En zo beweegt de hele familie zich voort als een levend treintje .

Wittandspitsmuis leef in het continent

wittandspitsmuis-leef-continent

 

 

Taxonomische indeling

Stam: Gewervelde dieren
Klasse: Zoogdieren
Orde: Inseketers
Familie: spitsmuizen
Geslacht: Huisspilsmuis
Soort: Crocldura russuia

Eigenschappen Kenmerken

  • Dracht : 31 dagen
  • Aantal jongen : 3 tot 9
  • 2 tot 4 nesten per jaar
  • Zoogtijd : 26 dagen
  • Geslachtelijke rijpheid :  na 40 dage
  • Gewicht : 6 tot 14 g
  • Lichaamslengte : 6 tot 9.5 cm
  • Staart lengte : 3,5 tot 4,6 cm

 

 

Wittandspitsmuis woon gebied HUMUS in het BOS MILIEUS.

De diverse vegetaal afval producten. Zo als die van een gevel van de boom stammen.  Maar ook dode bladeren enz. Maar die zich op de bos wittandspitsmuis-woon-gebiedgrond in een laag ophopen vormen.   Zo al naar hel bos type.  Want min of meer dik tapijt vormt. De graad van ontbinding varieert volgens hel klimaat en hel vochtgehalte. Humus beval een zeer aan zienlijke verscheidenheid van kleine dier soorten. Maar die of schoon verborgen levend onder de bladeren. Maar toch allerlei behaarde en gepluimde Insecteneters aantrekken. Want die zich daar mee voeden.

 

De familie van de EUTHERIA in deze klasse bevat ook.

André zoogdieren in deze zijn nog  2 soorten van de spitsmuizen ook om te bekijken waard is.

miller-waterspitsmuisMillerwaterspitsmuis Maar verschilt door een grijzen kleur van de rug vacht. De onder kant van de staart bezit niet de kenmerkende franje die als roer dient.

 

 

 

alpenspitsmuisAlpenspitsmuis  Leven op grote hoogten leeft hij tot aan de rand van de naaldbossen. Maar ook ven als zijn familie leden leeft ook dit spitsmuisje in kleine holletjes.

 

 

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zoals de.

De vogels soorten talrijke zijn de zangvogels er zijn ook onder soorten zo als.

De eencelligen dieren leven vormen beginnen met organismen zo als.

Web JVM dieren informatie heeft  dieren kaarten map waar je alle dieren te zien zijn.
Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succesvol werkstuk?