Wolhaarbuidelrat

Wolhaarbuidelrat werd vroeger veel gejaagd om zijn fijne bont vacht.

wolhaardbuidelrat-zoogdierDe Wolhaarbuidelrat springt van tak naar tak. De wolhaarbuidelrat waar van drie verschillende soorten in tropisch Amerika leven. Want het is een van de kleinste buidelratten. Maar hij leeft hoog in de bomen en komt nooit op de grond. Hij komt alleen ’s nachts te voorschijn en vermijdt elk licht. Maar hij lijkt wat op een zeven slaper. Maar zijn snuit is langer en zijn staart bezit aan het uit einde een eelt plek.  Waar mee hij zich aan de takken kan vastklemmen. De wolhaarbuidelrat gebruikt zijn staart als een soort vijfde arm. Maar die bijzonder van pas komt bij zijn soms acrobatische toeren tussen het gebladerte takken.

 

 

Taxonomische indeling

Stam: Gewervelde dieren
Klasse: Zoogdieren
Orde: Buideldieren
Familie: Didelphidae
Geslacht: wolhaarbuidelrat
Soort: Caluromys lanatus

Eigenschappen Kenmerken

De voortplanting is van de wolhaarbuidelrat onbekend en heeft lichaam lengte van 18 cm tot 29 cm. Een wolhaardbuidelral heeft vijf jaar en drie maanden in gevangen schap geleefd. Het gewicht van het dier 195 tot 325 gram. en heeft een staart lengte van 27  tot 49 cm.

 

Het eten van het dier

Het voedsel van dit dier is tamelijk gevarieerd. Als hij rijpe vruchten vindt doet hij hier zijn maal mee. Maar hij voedt zich vooral met insecten en kleine reptielen. Maar dat dank zij van zijn lenige bewegingen om te pakken krijgt. Hij woont in een gat van een boom. Die ze zorgvuldig bekleed met fijne takjes en bladeren.

De lianen

De wolhaarbuidelrat van Lord Derby en Calurumys derbianus. Maar bouwt een bolvormig nest in een kluwen lianen. Lianen zijn klimplanten waar mee ze het bouwen. Maar ook hebben ze hech twortels of ranken waar ze ook mee bouwen. Hoe wel hij bijna over al de lianen voor komt tropenwoud.

De jongen

Maar zijn de leef gewoonten van de wolhaarbuidelrat nog onbekend.  Dus men weet bijna niets over zijn voort planting. Het wijfje heeft een verschrompelde buidel.  Maar de jongen blijven de eerste dagen na hun geboorte aan de tepels hangen. Vroeger jaag de men op dit dier vanwege zijn fijne lichte grijskleurige vacht. Gelukkig voor hem behoort deze jacht tot het verleden. Maar sinds men op grote schaal chinchilla’s fokt. Is dus zijn vacht sterk in waarde gedaald. Men beweert dat de wolhaarbuidelrat soms aanzienlijke schade berokkent aan de fruitculturen. Maar deze beschuldiging kon nog niet definitief bewezen worden.

 

Wolhaarbuidelrat leef continent Amerika in Colombia tot Venezuela

wolhaardbuidelrat-zoogdier-leef-gebiedNEOTROPISCH GEBIED van Centraal en Zuid-Amerika van Mexico tot Vuurland en inclusief de Antillen. De kenmerkende zones zijn de reusachtige Cordilleras de los
Andes met hun vulkanen maar ook  de diepe bergengten en de hoog gelegen plateaus en het onmetelijke bekken van de Orinoco en de Amazone. Talloze dieren zoals de aenearat en de yapok en bontgekleurde vissen vertegenwoordigen er een bijzonder merkwaardige fauna.

Familie Didelphidae  Buidelratten

De familie buidelratten telt meer dan 70 soorten. En hun verspreidings gebied strekt zich uit van het zuidelijkste puntje van ZuidAmerika tot in Zuidoost Canada. Het zijn in principe allemaal ratachtige dieren. die bovendien met een geschubde en vrij wel kale staart en een tamelijk slordige vacht heeft. Sommige soorten hebben een echte buidel. Terwijl andere hun jongen tussen
twee huidplooien aan de buikzijde dragen. De meeste buidelratten zijn bos bewoners. Hoe wel er een bijzondere soort voor komt die zich heeft aangepast aan het leven in het water. Buidelratten leven van bladeren maar ook van jonge spruiten en knoppen en zaden. Maar ook wel van insekten.

ORDE MARSUPIALIA BUIDELDIEREN

In Noord en Zuid Amerika en in de Australaziatische regio ten oosten van de lijn van Wallace is een denkbeeldige grens tussen Kalimantan en Sulawesi en tussen Bali en Lombok. komen vooral ca. 250 soorten buideldieren voor. Zij hebben zich ongeveer tegelijkertijd met de echte zoogdieren of placenta dieren ontwikkeld. Maar werden in een groot deel van hun verspreidings gebied door deze laatste verdrongen. Alleen in Australië dat van het zuidelijke vasteland van Gondwanaland geïsoleerd raakte nadat het door enkele vroege buideldiersoorten bevolkt was.

Maar vóórdat enig placentadier zich er had kunnen vestigen heeft deze orde zich volledig kunnen ontplooien. Daar hebben de buideldieren zich aan een hele reeks uit een lopende ecologische nissen aangepast en alle mogelijke beschikbare milieus benut. Het voor naamste kenmerk van buideldieren is de manier waarop zij zich voort planten. De jongen blijven niet zo als bij de placentadieren in de baarmoeder tot dat zij volledig ontwikkeld zijn. Maar worden na een zeer korte draag tijd slechts 11 dagen  geboren waarna zij hun ontwikkeling voltooien in een buidel aan de buik zijde van de moeder.

BOSMILIEUS

De Wolhawolhaarbuidelratarbuidelrat leef gebied is het BOS MILIEUS in TROPENWOUD. Dit is het dichte oerwoud in de evenaars gebieden. Door de samen werkende In vloed van vochtigheid en warmte ontstaat hier een bijzonder weelderige van het bos. Door een gestrengelde vegetatie is. De grote bomen zijn er meer dan 50 m hoog. Lianen en woeker planten groeien overvloedig het hele jaar door.  Maar zonder enige winterperiode. Het massale blader dak vormt een dus danige afscherming tegen het zon licht. Dat dus  het lage hout voort durend in het schemer donker blijft van het tropenwoud.

 

De familie van de MEGACHIROPTERA  in deze klasse bevat ook.

André zoogdieren in deze zijn nog  2soorten van de Buideldieren ook om te bekijken waard is.

buidelslaapmuisBuidelslaapmuis  Maar is echte een slaap muizen. En het is ook een echte acrobaat met zijn grijpstaart die ook met het klimmen goed gebruikt.

 

 

 

buideldas zoogdierBuideldas  Want de naam past wel bij het dier. Heeft een de strek ontwikkelde oorschelpen. Gaat op avontuur uit Zodra de avond valt .

 

 

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen zijn de eerste zogenoemde triploblast waarbij het enbryon drie belangrijke cel bladen ontwikkelt.  De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling. Van sponsen tot kwallen de uit talrijke cellen gevormde dieren. de stammen die hier samenbrengen.  De Vogels behoren tot de klasse Aves. Maar er zijn ook niet vliegende vogels klasse. Web JVM van dieren informatie heeft ook een dieren kaarten map en ook voor spreekbeurt of werkstuk tips.