Yapok zoogdier

Yapok zoogdier is een bijzonder waterbuideldier. De Verspreiding naar Mexico zuidwaarts door Midden en Zuid Amerika tot in Argentinië komen de dieren voor. En behoort tot Familie Didelphidae en Buidelratten. Het zijn in principe ratachtige dieren die met een geschubde en ook wel vrij kale staart heeft maar ook een tamelijk slordige vacht.

yapok-zoogdierDe Yapok

De yapok of wateropossum is het enige buideldier dat van het water leven houdt. Dit zoogdiertje is verwant met de buidelratten en de opossums en onderscheidt zich door de witzwarte kleur van zijn fijne vacht. Op het eerste gezicht lijkt de yapok op een grote rat. Zijn achter poten bezitten zwem vliezen. Waar mee hij snel en handig zwemt en duikt. De yapok komt maar zeer weinig voor en is dan ook bijna onbekend.

Het dier woond aan het water

Hij woont het liefst langs bos riviertjes en berg stromen. Hij verlaat niet vaak het water. Hoe wel hij uitstekend kan klimmen met zijn speciale grijp staart.De lange staart van de wateropossum heeft wel een functie bij het zwemmen. Maar ook de brede achterpoten zijn voor zien van zwemvliezen. En dat zorgen voor de eigenlijke stuwkracht in het water. Zijn bewegingen zijn al even handig en sierlijk als die van de otter. Hij leeft in holen in de oever en komt tegen donker te voor schijn.

Deze yapok is een nachtdier. Hij graaft holletjes in de losse aarde langs de rivieroevers. Soms bouwt hij ook wel een nest van mos en bladeren tussen boom wortels of takken bossen. Waarin hij dan overdag ligt te slapen.

Voortplanting

In december vindt de paring plaats en  na ca. 2 weken later worden zo’n 5 jongen geboren. De buidel is water dicht dank zij een sterke kringspier en de jongen blijven vol komen droog. Zelfs als hun moeder helemaal onder water duikt. Het is niet bekend hoe de jongen aan voldoende zuur stof komen in de hermetisch afgesloten buidel. Men heeft in Brazilië wel wijfjes zien zwemmen. Als gevolgd door haar jongen.

Voedsel

De yapok is een vleeseter en voedt zich met vissen en kleine schaaldieren en kreeft achtigen en andere ongewervelde dieren. Wanneer hij een prooi gevangen heeft.De vangst wordt op de oever verorberd. Gaat hij hem op een steen zitten oppeuzelen. Hij houdt zijn voedsel met de voor pootjes vast. Opmerkelijke wijze zo als  van de eekhoorn.

yapok-zoogdier leef continent

yapok-zoogdier-leef-gebiedNEOTROPISCH GEBIED in centraal en Zuid-Amerika maar ook van Mexico tot Vuurland en ook inclusief de Antillen. De kenmerkende zones zijn zo als de reusachtige Cordilleras de los Andes gebergte met hun vulkanen. Maar ook de diepe bergengten en de hoog gelegen plateaus en het onmetelijke bekken van de Orinoco van de Amazone. Dan begrijpt men
dadelijk dat de geografische breedte van een bepaald gebied. Bovendien in de eerste plaats de oorsprong vormt van de rijkdom of de armoede van de bodem.

Dus zijn planten groei en uiteindelijk van het aantal dieren dat er leeft. Aan dit theoretische gegeven zijn nog een hele reeks plaatselijke correcties toe te voegen van de hoge bergketens. ook nabijheid van de zee maar ook dus de overheersende lucht stromingen.  de hoogte boven de zeespiegel van de plateaus en stroombekkens en andere invloeden.

Waar door de aard van de bodem en  de plantengroei en de fauna vaak radicaal worden gewijzigd . Deze regel geldt evenzeer voor de oceanen. Daar zijn het de temperatuur maar ook het zoutgehalte en de diepten die invloed uitoefenen op de wezens die ze bevolken. En bovendien de talloze dieren zo als de wolhaarbuidelrat  en de aenesrat en ook de bontgekleurde vissen vertegenwoordigen er een bijzonder merkwaardige fauna.

Taxonomische indeling

Stam: Gewervelde dieren
Klasse: Zoogdieren
Orde: Buideldieren
Familie: Didelphidae
Geslacht: Chironectes minimus
Soort: Yapok of wateropossum

Eigenschappen Kenmerken

De dracht van de yapok 2 weken en heeft 2 tot 5 jongen in de buidel. Het lichaamslengte is 27 tot 32 cm en heeft een staartlengte van 35 tot 39 cm. Maar heeft grootte achterpoten lente is van 5,5 tot 7,2 cm  en eveneens de oordlengte 2,2 tot 3,2 cm. Het gewicht van de yapok is van 604 tot 790 gram. Leef milieu is in zoeter watermeren maar ook in riviertjes en leeft in holen aan de waterkant.

ZOETWATERMILIEUS

Yapok leyapok-zoogdier-leven-gebiedef gebied BERGSTROMEN.De snelstromende rivieren en bergstromen bezitten zuurstofrijke wateren waarin een hele reeks soorten huist. Die in een minder schoon milieu niet zouden kunnen leven. De invloed van zowel hoogteligging als zonnig en sneeuwval op die hoogte. hebben al evenzeer als de aanwezigheid van watervallen en stroom versnellingen bijgedragen aan het selecteren en specialiseren van fauna en flora In deze waterlopen. De stuifwaterzones bijvoorbeeld. Vormen een zeer speciale habitat.

 

ORDE MARSUPIALIA  BUIDELDIEREN

De buideldieren soorten komen voor Noord en Zuid Amerika. Zij hebben zich ongeveer tegelijkertijd met de echte zoogdieren of placentadieren ontwikkeld. Maar werden in een groot deel
van hun verspreidingsgebied door deze laatste verdrongen door andere dieren. Alleen in Australië dat van het zuidelijke vasteland van Gondwanaland geïsoleerd raakte nadat het door enkele vroege buideldiersoorten bevolkt was.

Maar vóórdat enig placentadier zich er had kunnen vestigen heeft deze orde zich volledig kunnen ontplooien. Daar hebben de buideldieren zich aan een hele reeks uit een lopende ecologische
nissen aangepast en alle mogelijke beschikbare milieus benut. Het voor naamste kenmerk van buideldieren is de manier waar op zij zich voort planten. De jongen blijven niet zo als bij de placentadieren. Die in de baarmoeder tot dat zij volledig ontwikkeld zijn komen. Maar worden na een zeer korte draagtijd  slechts 11 dagen geboren. Waar na zij hun ontwikkeling voltooien in een buidel aan de buikzijde van de moeder.

Familie Didelphidae: Buidelratten

De familie buidelratten telt meer dan 70 soorten en bovendien hun verspreidingsgebied strekt zich uit van het zuidelijkste puntje van Zuid Amerika tot in Zuid  en oost Canada. Het zijn in
principe allemaal ratachtige dieren. Die met opmerkelijke een geschubde maar ook vrijwel kale staart  hebben en een tamelijk slordige vacht heeft het dier. Sommige soorten hebben een
echte buidel. Terwijl andere hun jongen tussen twee huidplooien aan de buikzijde dragen.

De meeste buidelratten zijn bosbewoners. Hoe wel er een bijzondere soort voor komt die zich heeft aan gepast aan het leven in het water de wateropossum dieren. Buidelratten leven van bladeren en jonge spruiten maar ook van knoppen en zaden maar ook wel van insecten

 


Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen zijn de eerste zogenoemde triploblast waarbij het enbryon drie belangrijke cel bladen ontwikkelt.  De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling. Van sponsen tot kwallen de uit talrijke cellen gevormde dieren. de stammen die hier samenbrengen.  De Vogels behoren tot de klasse Aves. Maar er zijn ook niet vliegende vogels klasse. Web JVM van dieren informatie heeft ook een dieren kaarten map en ook voor spreekbeurt of werkstuk tips.