Plankton eencellige dier een bron van leven

Plankton eencellige dier speelt een belangrijke rol in de ecologie van de oceanen.

plankton-eencellige-dierPlankton in de oceanen

De Plankton eencellige dieren is een bron van leven in de oceanen. En ook wordt er veel gesproken over het feit dat zoutwater vervuiling van de scheepvaartroutes milieu verstoren.  Het eerste slachtoffer is van allerlei Milieuvervuiling. Zo als olie die veel schade veroorzaakt aan flora en fauna in de oceanen.

Maar meestal is niet precies be­kend wat het eigenlijk is van de vervuiling in de oceanen.  Bovendien is Plankton is een wereld op zich zelf en wordt ge­vormd door en in de zeeën van  levende or­ganismen. Die door hun geringe kracht voor hun bewegingen afhanke­lijk zijn van de verplaatsingen van de water massa’s. In de eerste plaats  is Plankton drijft en zweeft voort durend rond naar gelang de bewegingen van de stromingen van de oceanen.

Twee soorten plankton

Er bestaan twee soorten is de  fy­toplankton. Dat is gevormd wordt door eencellige. Plantaardige organismen en dierlijk plankton eencellige dier en dat is een  eencellige dier. Dat ontelbare dierlijke levens vormen om vat. De twee plankton groepen kunnen trou­wens zeer nauw vermengd zijn. Maar de plantaardig dient als voedsel voor dierlijk plankton. Is bovendien niet overal op de zelfde wijze verspreid in de oceanen.

Om te kunnen  leven heeft dierlijk plankton minerale voedsel elementen nodig. Deze kunnen in bepaalde gebieden zeer overvloedig voor komen en el­ders volkomen ontbreken. Er zijn grotere hoeveel heden plankton eencellige dier bij de kusten dan in het midden van de oceaan.

De zeeën

Is ook veel talrijker in de koude zeeën en is gematigde in poolstreken dan in warme tropische wateren. Een groot deel van de zuurstof in de atmosfeer wordt geproduceerd door het fytoplankton. Dat in de zeeën aan de oppervlakte zweeft. Volgens des­kundigen wordt 70% van alle zuurstof door plankton eencellige dier geleverd. Het grote be­lang er van wordt dus onmiddellijk duidelijk en geldt niet alleen voor de dieren in de zeeën. Maar ook voor al het leven op aarde.

Plankton eencellige dier een bron van leven

Het woord plankton is afgeleid van het Griekse plagktos  en betekent zwervend. Het is het geheel van lagere organismen dat in het water drijft of zweeft. Hun zwem vermogen is zeer beperkt. Ze kunnen zich uit eigen beweging niet over grote afstanden verplaatsen in de oceanen. En daarom is plankton ook een speel bal van de stromingen van de oceanen.

De nekton

Actieve zwemmers daar in tegen. Zo als vissen en schaaldieren en ook koppotige maar ook weedieren. Zo kunnen zich wel onafhankelijk van de aanwezige stromingen bewegen. De term hier voor is nekton. De nekton is een verzamelnaam van organismen die zich verplaatsen met de water stromingen van de oceaan.

Plankton bestaat uit miljarden plantaardige en dierlijke organismen. Die op verschillende niveaus in de zeeën leven. Plankton komt ook voor in zoet water. Maar we zullen het hier uit sluitend hebben over zout water plankton. Dat zo veel talrijker is en belangrijker is.

planktongroepPlantaardig en dierlijk plankton eencellige

Plankton organismen bestaan zowel in plantaardige als in dierlijke vorm. De ene soort dient als voedsel voor de andere is dit het begin van de lange voedsel keten in de oceanen. Plantaardig plankton fytoplankton is van het Griekse woord (phuto) is de plant.  De plant kan zich alleen in zee water ontwikkelen.  Als er voldoende minerale in het zouten water bevat en bereikbaar is voor de stralen van de zon.

Fytoplankton verwerkt het voedsel namelijk door middel van licht net als met de planten op het land het geval is. Alleen het water langs de kusten en de bovenste water lagen van de oceanen. Tot dertig meter diepte ongeveer vol doen aan deze voor waarden. Op grotere diepte ontbreken de minerale zouten niet. Maar het Licht neemt af. Fytoplankton ontbreekt hier dus.

 

plantaardig-plankton

Dierlijk plankton fytoplankton

Fytoplankton is enorm belangrijk. Niet alleen vormt het de voornaamste voedselbron voor dierlijk plankton.  Maar het produceert ook grote hoeveelheden zuurstof als gevolg van de omzetting van licht in organische stof. Volgens de deskundigen wordt 70% van de zuurstof die nodig is voor het leven op aarde. Wordt geproduceerd door het plantaardige plankton.

Een van de meest voorkomende organismen vormen de kiezelwieren. Dit zijn eencellige, bruine algen, voorzien van een kiezelachtige schaal. De overblijfselen daarvan zakken naar de bodem van de zee en vormen daar roodachtige modderlagen. Dierlijke plankton vorm een copepoden en allerlei verschillende larven.

 

 

 

dierlijke-plankton

De foraminiferen en de raderdiertjes

Dierlijk plankton bevat een onvoorstelbare hoeveelheid organismen. Die behoren tot de meest uit een lopende vertakkingen:

  • infusiediertjes
  • holtedieren
  • wormen
  • weekdieren
  • schaaldieren
  • vissen

en nog veel meer.

We kunnen wel zeggen dat dit plankton bestaat uit zo honderdduizenden verschillende soorten. Van de infusie diertjes noemen we dus de zee vonken. De foraminiferen is een dierachtige eencelligen is zo op gebouwd uit kamers.   De raderdiertjes is een groep microdiertjes voor gezonde bodem. Het globigerinen slib dat de bodem van de oceanen over grote delen bedekt. Wordt groten deels gevormd door de resten van de huisjes van foraminiferen  (gaatjesdragers).

De copepoda is de eenoog kreeftjes

Kleine schaal diertjes zo als de eenoog kreeftjes zijn bijzonder over vloedig en komen over al voor.  In zout water die wereldwijd voor komen. De groep (Copepoda) vormen kreeftachtigen soort. Die voor komen in oceanen. Veel eenoog kreeftjes zijn ook platonisch die in het water drijvend. Ze leven ook op  zee bodem.

 

Plankton eencellige dier leven continenten gebied

plankton eencellige dier leven-contintentenen gebiedAfmetingen de van microscopisch dieren zijn zo klein eencellig dieren tot enkele centimeters zijn die leven in de zee. Veel van die zee dieren beho­ren tot de planton soorten. Al tijdens hun larvenstadium kortere of  langere tijd tot het plankton soort behoord.
Voert elke dag in de zee zo een verticale kring loop uit.  En ook  dit over de dag op grotere diepte van de zee stroming en ’s nachts aan de oppervlakte van de oceanen.
In gewikkeld is het geheel van microscopisch kleine wezentjes die tot zeer uit een lopende dierlijke en plantaardige groepen behoren.

 

 

plankton-eencellige-dier-woongebied-zeeenPlankton eencellige dier leven DIEPZEE.

De oceanen beslaan meer dan twee derde van het aarde oppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere zogeheten (Pelagische) dier soorten.  De term staat voor vissen andere soorten die op diepzee leven. (Die ver van de kusten in volle zee leven).

 

De abyssale zone

Maar volgens nauwkeurige natuur wetten verbreid van temperatuur afhankelijk van de breedtegraad of van stromingen zoals de Golfstroom. Verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen speciaal aangepaste fauna. De (abyssale soorten) zijn zone in de oceaan dat tussen de 4000 en 6000 meter diepzee is.

 


Wil jij nog meer over dieren weet?

De zoogdieren vormt de meest voleindig groepen zo als vogelbekdieren en  kangoeroes maar ook vleermuizen.

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de platworm, snoerworm en de rondeworm.

Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zoals de sponsen, kwallen, zeesterren, koralen.

De vogels soorten talrijke zijn de zangvogels er zijn ook onder soorten zoals pinguïns, struisvogels,pelikanen.

Web JVM  dieren informatie heeft ook dieren kaarten map en ook  tips voor spreekbeurt of werkstuk zie de 20 tips.