opossummuizen

Allereerst gaat het om de Amerikaanse opossumuizen of wel de buideldier.Het gaat om de familie Caenolestidae Opossummuizen en de Microbiotheriidae: Colocolo’s maar de Didelphidae: Buidelratten. Eveneens in deze familie is ook de Yapok en de Wolhaarbuidelrat  maar ook Aeneasrat.

ORDE MARSUPIALIA: BUIDELDIEREN

In de gebieden van Noord en Zuid-Amerika en in de Australaziatische regio ten oosten van de lijn van Wallace is een denkbeeldige grens tussen Kalimantan en Sulawesi en tussen Bali en Lombok.
Allereerste komen ca. 250 soorten buideldieren voor in due gebieden. Zij hebben zich ongeveer tegelijkertijd met de echte zoogdieren of placentadieren ontwikkeld. Maar op de zelfde manier werden ze in een groot deel van hun verspreidingsgebied door deze laatste dieren verdrongen. Alleen in Australië is dat van het zuidelijke vasteland van Gondwanaland geïsoleerd raakte nadat het door enkele vroege buideldiersoorten bevolkt was.

Maar vóórdat de enig placentadier zich er had kunnen vestigen.  Dus vandaar heeft deze orde zich volledig kunnen ontplooien. Daar hebben de buideldieren zich aan een hele reeks ui teen lopende ecologische nissen aan gepast en alle mogelijke en beschikbare milieus benut. Het voornaamste kenmerk van buideldieren is de manier waar op zij zich voortplanten. De jongen blijven niet zoals bij de placentadieren in de baarmoeder.  Maar tot dat zij volledig ontwikkeld zijn maar ten slotte worden na een zeer korte draagtijd  slechts 11 dagen worden de jongen geboren. op die manier zij aan hun ontwikkeling voltooien in een buidel aan de buikzijde van de moeder.

Familie Didelphidae: Buidelratten

De familie buidelratten telt meer dan 70 diersoorten die  hun verspreidingsgebied strekt zich uit van het zuidelijkste puntje van Zuid Amerika tot in Zuidoost-Canada. Het zijn in principe allemaal ratachtige dieren soorten Met een zeker geschubde staart lengte. Die toch vrijwel kale staart heeft en een tamelijk slordige vacht. Sommige soorten hebben een echte buidel. Terwijl andere hun jongen tussen twee huid plooien aan de buikzijde dragen.

De meeste buidelratten zijn bos bewoners hoewel er een bijzondere soort voor komt die zich heeft aangepast aan het leven in het water. De Buidelratten leven van bladeren en ook jonge spruiten en knoppen en zaden. Maar ook wel van insecten.


ZUIDAMERIKAANSE DWERGBUIDELRAT

De geslachts naam Marmosa mitis. Het verspreiding gebied loopt van Belize tot noord westen van Zuid Amerika en Trinidad en ook Tobago en Grenada. het dier leeft in milieu zo als  bos en dichte struikvegetaties. De Zuidamerikaanse dwergbuidelrat heeft kopromplengte van 16,5 tot 18,5 cm en ook een  staartlengte van 26 tot 28 cm

ZUIDAMERIKAANSE DWERGBUIDELRATMet zijn lange spitse snuit en grote ogen die erop wijzen dat het een nachtdier is. Het lijkt de Zuidamerikaanse dwergbuidelrat meer op een spitsmuis dan op een rat. Hij heeft geen vaste verblijfplaats in het bos. Maar bouwt iedere dag een tijdelijk nest in boom holten of oude vogel nesten. Het is een behendige klimmer. Die zijn lange grijp staart als vijfde poot gebruikt.

Voortplanting

Buidelratten brengen twee of drie nesten jongen per jaar ter wereld; de jongen (tot 10 per nest) worden na een draagtijd van 17 dagen geboren. Ze moeten zich aan hun moeders pels vasthouden, omdat dwergbuidelratten geen echte buidel hebben.

 

VIRGINIAANSE OPOSSUM

kenmerken

Het  geslacht van het dier Didelphis marsupialis ssp. virginiana of wel de Latijnse naam. De verspreiding: van  het dier is Zuid en oost Canada en  loopt door tot de VS tot in Midden Amerika en Nicaragua. De  virginiaanse opossum zij te vinden bos maar ook struikvegetaties. De lengte van het dier kopromplengte is 32,50 tot 50 cm en de staartlengte van 25,5 tot 53,5 cm

VIRGINIAANSE OPOSSUMDe Virginiaanse opossum die wel 5,5 kg kan wegen. Is het enige buideldier dat ten noorden van Mexico voor komt en tevens de grootste buidelrat. Het is een soort die zich met veel succes heeft weten aan te passen aan de moderne wereld en zijn kostje opscharrelt op vuilnisbelten en in afvalbakken. Wordt hij bedreigd door een hond en de rode lynx maar ook arend of mink. Eveneens  houdt zich dood en meestal verliest de aanvaller dan zijn belangstelling.

De bekendste is de Virginiaanse opossum (Didelphis virginiana). Hij is ongveer zo groot als een huiskat. Deze opossum heeft een grijze of zwarte vacht en een witte maar puntige snuit en een
lange grijpstaart. Die zeker uitmuntende diensten bewijst als het dier door het geboomte klimt. Hoewel hij de voorkeur geeft aan het leven in bomen. Komt hij toch ook voor in open gebieden
waar hij holen in de grond graaft.

Voortplanting

In Canada brengen opossums eens per jaar, in de lente, jongen ter wereld, maar in het zuidelijke deel van hun verspreidingsgebied werpen zij per jaar twee- of zelfs wel driemaal 8-18 jongen. Gewoonlijk overleven slechts 7 jongen van iedere worp het verblijf in de buidel. In het zuiden van de Verenigde Staten wordt op opossums gejaagd vanwege de huiden en het vlees.

 

WATEROPOSSUM

Kenmereken

Het geslacht van het dier is Chironectes minimus. Eveneens is  het verspreiding gebied Mexico en  zuidwaarts door Midden en Zuid Amerika tot in Argentinië.  het leef milieu in zoetwatermeren en riviertjes. De wateroposum kop romp lengte is 27 tot 32,50 cm en de staartlengte 36 tot 40cm.

WATEROPOSSUM Chironectes minimusDe wateropossum of yapok is het enige buideldier dat zich volledig heeft aangepast aan het leven in het water. Hij leeft in holen in de oever en komt tegen donker te voorschijn om te zwemmen en op zoek te gaan naar vis enkreeftachtigen en andere ongewervelde dieren. De vangst wordt op de oever verorberd. De lange staart van de wateropossum heeft wel een functie bij het zwemmen.  Opmerkelijke zijn de achterpoten die zijn voorziene  van zwemvliezen en de brede achter poten zorgen voor de eigenlijke stuw kracht.

 

Voortplanting

In december vindt de paring plaats en ca. 2 weken later worden zo’n 5 jongen geboren. De buidel is waterdicht dank zij een sterke kringspier en de jongen blijven volkomen droog, zelfs als hun moeder helemaal onder water duikt. Het is niet bekend hoe de jongen aan voldoende zuurstof komen in de hermetisch afgesloten buidel.

 

KORTSTAARTBUIDELSPITSMUIS

Kenmerken

De latins naam van het dier Monodelphis brevicaudata. En is Verspreiding over Suriname tot Noord Argentinië. Het leefgebied bos. De kortstaartbuidelspitsmuis kop romp lengte is 11 tot 14 cm en ook k de staartlemgte is 4, tot6,5 cm.

KORTSTAARTBUIDELSPITSMUIS Monodelphis brevicaudataHoewel de kortstaartbuidelspitsmuis bosrijke gebieden bewoont. is het dier een slechte klimmer en blijft hij bij voor keur op de grond. Over dag houdt hij zich schuil in een nest van bladeren dat hij in een holle stam of tussen boom wortels bouwt.  En ’s Avonds gaat hij op zoek naar zaden maar ook naar jonge spruiten en vruchten. Ook zoekt hij insekten en aas en ook op  kleine knaagdier soorten. Die hij doodt met een beet in hun nek.

 

Voortplanting

De voortplanting is niet aan een bepaalde tijd van het jaar gebonden en de jongen  maximaal zo’n 14 moeten zich vastklemmen aan de tepels van hun moeder en aan de vacht daar om heen. Want zij heeft geen echte buidel. Als de jongen ouder zijn, worden zij op de rug mee gedragen.


Familie Microbiotheriidae: Colocolo’s

Deze familie telt slechts 1 soort die nauw verwant is aan de buidelratten.


COLOCOLO

Kenmerken

Het geslacht van het dier Dromiciops australis. Het verspreiding gebied Chili en West Argentinië. Het leef milieu bos. De kop romp lengte is 11 tot 12,5 cm en de staartlengte is van 9 tot 10 cm.

COLOCOLO Dromiciops australisDe colocolo is een dier met een groot aanpassingsvermogen in het bos. Hij leeft zo wel in berg wouden als in laag land bossen. Hij voedt zich voornamelijk met bladeren en jonge spruiten van inheemse bamboe soorten. Maar vangt ook wel insecten en wormen. In de koudere delen van hun verspreidingsgebied houden de colocolo’s een winterslaap. Maar in gematigder gebieden blijven zij het hele jaar actief.

In de lente planten colocolo’s zich voort, waarbij nooit meer dan 5 jongen worden geboren. Ze hebben geen echte buidel en de jongen moeten zich vasthouden aan de pels van hun moeder.


Familie Caenolestidae: Opossummuizen

Van de opossummuizen zijn slechts 7 soorten bekend, die alle in ontoegankelijke bossen en grassteppen van de Hoge Andes leven. Geen enkele soort is algemeen en over de familie is weinig bekend. Opossummuizen zijn kleine, spitsmuisachtige dieren met dunne pootjes, een lange spitse snuit en een dunne, behaarde staart. De ogen zijn klein en de dieren schijnen het grootste deel van hun leven door te brengen in ondergrondse holen; bij het foerageren volgen zij vaste routes. Waarschijnlijk zullen er nog wel meer soorten worden ontdekt.

 

OPOSSUMMUIS

Kenmerken

De latijnse naam van het dier Caenolestes obscurus.   De verspreiding in de bossen van  Colombia en ook Venezuela. Het leefmilieu in het  berg wouden. De Lengte van het dier de kop romp lengte 9 tot 13 cm en de staartlengte is 9 tot 12 cm.

OPOSSUMMUIS Caenolestes obscurusDe opossummuis leeft op de bos grond en houdt zich overdag schuil in holle boom stammen of ondergrondse holletjes. Tegen de schemering komt hij te voorschijn om tussen het materiaal dat de bodem bedekt naar kleine ongewervelde dieren en vruchten te zoeken. Opossummuizen zijn waarschijnlijk algemener dan men gewoonlijk aan neemt. Maar de onherbergzaamheid van hun milieu maakt het bestuderen en verzamelen van deze dieren bijzonder moeilijk. Van hun voortplanting gewoonten is niet zo veel bekend.

Opossummuizen

opossummuizenDe opossummuis deze diertjes die zeker zich ophouden tussen de dikke onder groei van de wouden van het Andes gebergte. Vooral zijn noch opossummuizen zijn noch ratten. Maar dan met een buideldier. Ze zijn onder gebracht in de familie Caenolestidae en men onderscheidt 3 geslachten: Caenolestes (Bolivia en Ecuador) en de  Rhyncholestes (Chili) en Lestoros (Peru). Ze hebben lang gerekte koppen met ronde oren en lange staarten. Het zijn nacht dieren die zich voeden met een gemengd menu van vogels en eieren maar ook  kleine zoogdieren en ook spinnen en insekten.

De Amerikaanse opossummuizen is geheel verschillend van de Australische.  Hoe wel beide buideldieren soort zijn. De Amerikaanse dieren behoren tot de familie Didelphidae (buidelratten). Het zijn vlees en insekteneters. Hun tanden zijn geschikt voor dit dieet. De opossummuizen zijn nacht dieren en tevens alleseters. Als deze opossummuizen bedreigd worden houden zij zich dood.

ZIE OOK

De wormen zijn de eerste zogenoemde triploblast waarbij het enbryon drie belangrijke cel bladen ontwikkelt.  De eenelligen dieren vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling. Van sponsen tot kwallen de uit talrijke cellen gevormde dieren. de stammen die hier samenbrengen.  De Vogels behoren tot de klasse Aves. Maar er zijn ook niet vliegende vogels klasse. Web JVM van dieren informatie heeft ook een dieren kaarten map en ook voor spreekbeurt of werkstuk tip

Aeneasrat

Aeneasrat dit vreemde buideldier lijkt op een echte rat. Is van het soort Marmosa murina. Behoort tot de  klasse groep zoogdieren

De Aeneasrat behoort tot de dwergbuidelratten, waarvan ongeveer veertig Zuid-Amerikaanse soorten bekend zijn. Deze beesten zijn ongeveer even groot als muizen aeneasrat-zoogdierof ratten in zij lijken ook in hun gedrag op deze giertjes. Maar als men ze van dichterbij bekijkt, vindt men sterke verschillen tussen knaagdieren en buideldieren. De laatste bezitten een grijpstaart die zij om een tak kunnen klemmen en zeer nuttig is bij het klimmen.

Het zijn boombewoners, die een bescheiden leventje leiden en zich niet dikwijls vertonen. Bovendien zijn het nachtdieren en brengen zij de dag door in een holle boom of een andere schuil plaats in het dichte gebladerte. De Aeneasrat is voornamelijk carni voor: hij voedt zich met insecten. Kleine hagedissen en soms jonge vogeltjes soms eet hij ook wel bessen en vruchten. De leef gewoonten van de Aeneasrat zijn nog weinig bekend.

 

Aeneasrat eigenschappen

Men weet wel dat hij alleen leeft en twee of driemaal per jaar jongen krijgt. De moeder draagt haar kroost op de rug en niets is vermakelijker dan een wijfje met haar jongen over de takken te zien lopen, alsof er niets aan de hand is.

karakter

De ogen van de Aeneasrat schitteren als karbonkels als men ze belicht. Evenals de buidelratten heeft de Aeneasrat een lastig karakter. Hij is agressief en verdraagt geen enkel ander beest in zijn buurt. Hij kan gemeen bijten met zijn vlijmscherpe tandjes. Eveneens een enkele orde die van de Marsupalia (buideldieren. 9 families. ca. 250 soor­ten).

Het gaat hier wel degelijk om vivipare zoogdie­ren hoe wel de jongen heel klein zijn en ook  in compleet. Om zo te zeggen in het larve stadium worden ze  geboren. Ze klimmen op eigen krachten tot aan de ventrale zak parsupium· Van de moeder waar zij zich direct aan een tepel leggen en deze niet meer loslaten eer zij geheel tot ontwikkeling zijn gekomen.

 

Aeneasrat leef in het continent Zuid Amerika

aeneasrat-zoogdier-leef-continentenNEOTROPISCH GEBIED in Centraal en Zuid-Amerika en ook van Mexico tot Vuurland en inclusief tot de Antillen. De kenmerkende zones zijn de reusachtige Cordilleras de los
Andes met hun vulkanen. Maar ook met de  diepe bergengten die zijn hoog gelegen plateaus en het onmetelijke bekken van de Orinoco en de Amazone in dit gebied. Talloze dieren zoals de wolhaarbuidelrat en ook yapok of wel wateropossum en bontgekleurde vissen vertegenwoordigen er een bijzonder merkwaardige fauna.

De opossummuis deze diertjes die zich ophouden tussen de dikke onder groei van de wouden van het Andesgebergte. Maar zijn noch opossums noch ratten. Ze lijken op spitsmuizen. Maar dan met een buidel. Ze zijn ondergebracht in de familie Caenolestidae en men onderscheidt 3 geslachten zoals Caenolestes Bolivia en Ecuador.  De Rhyncholestes Chili en Lestoros Peru. Ze hebben lang gerekte koppen met ronde oren en lange staarten. Het zijn nacht dieren die zich voeden met een gemengd menu van vogels en eieren maar ook kleine zoogdieren zo als spinnen en insekten.

 

Taxonomische indeling
Stam: Gewervelde dieren
Klasse: Zoogdieren
Orde: Buideldieren
Familie: Didephidae
Geslacht: Marmosa murina
Soort: Aeneasrat

Eigenschappen en Kenmerken

De aeneasrat allereerst van de voortplanting is er slechts  weinig bekend. Het gewicht van een volwassen dier is 300 gram. Het romp  lengte is van 9 tot 16 cm lang en de staart lengte is van 8 tot 20cm lang. Bovendien komt het dier in de bergen tot een hoogte van 1300 meter.

 

Aeneasrat het leeft in het TROPENWOUD

aeneasrat zoogdier tropenwoud woongebiedDit het dichte oerwoud In de evenaars gebieden. Door de samenwerkende Invloed van vochtigheid en warmte ontstaat hier een bij zonder weelderige. Door een gestrengelde vegetatie. De grote bomen zijn er meer dan 50 m hoog. Lianen en woekerplanten groeien overvloedig het hele jaar door. zonder enige “winterperiode”. Het massale bladerdak vormt een dus danige afscherming tegen het zonlicht. dat het lage hout voortdurend in het schemerdonker blijft.

 

Buidelratten familie

De Amerikaanse opossum is geheel verschillend van de Australische buideldieren. Hoe wel beide buideldieren zijn. De Amerikaanse dieren behoren tot de familie Didelphidae (buidelratten). Het zijn vlees en insekteneters. Hun tanden zijn geschikt voor dit dieet en zij lijken op die van de Tasmaanse buidelwolf (Thylacinus cynocephalus). Er zijn ongeveer 70 soorten, die in diverse geslachten zijn onder gebracht. De bekendste is de Virginiaanse opossum (Didelphis virginiana). Hij is ongeveer zo groot als een huiskat en komt voor van Canada tot Argentinië.

Het is het enige bekende buideldier dat ten noorden van Mexico domicilie heeft. Deze opossum heeft een grijze of zwarte vacht. Een witte maar ook puntige snuit en een lange grijpstaart. Die uitmuntende diensten bewijst als het dier door het geboomte klimt. Hoe wel hij de voor keur geeft aan het leven in bomen.  Maar her dier komt ook voor in open gebieden in hert bos.

Waar hij bovendien holen in de grond graaft. De worpen variëren van één per jaar in koele streken tot drie in warmere en bestaan door gaans uit een stuk of negen jongen. Die ieder minder dan 12 mm lang zijn.

Opossums zijn nachtdieren

En tevens  zijn de dier alleseters die zowel insekten als kleine dieren en aas als vruchten en granen eten. Als deze opossums bedreigd worden houden zij zich dood. Zodra de jongen gespeend zijn. Dan draagt het wijfje  de jongen met zich mee op haar rug. Waar bij het kroost zich aan de vacht vast klampt. De andere soorten leven voor het meren deel in Zuid- en Midden-Amerika.

Er zijn twee hoofd typen die op het ene lijkt op de Virginiaanse of Amerikaanse opossum. Bovendien is het andere zo groot als een rat. Een van de interessantste buidelratten is de yapok of water-opossum (Chironectes minimus). Die voor komt in Brazilië en Guatemala. Het is het enige buideldier dat een aquatisch leven leidt met gewoonten. Die dus overeen komen met die van een otter (Lutra). Hij heeft zwemvliezen tussen de tenen en graaft holen in rivieroevers. Andere soorten zijn de quica of vieroog-opossum ( Philander) die zo genoemd wordt omdat hij lichte vlekken boven de ogen heeft. De dwergopossums (Marmosa) en de kortstaartopossums (Peramys en Monodelphis).

 


ZIE OOK

De wormen zijn de eerste zogenoemde triploblast waarbij het enbryon drie belangrijke cel bladen ontwikkelt.  De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling. Van sponsen tot kwallen de uit talrijke cellen gevormde dieren. de stammen die hier samenbrengen.  De Vogels behoren tot de klasse Aves. Maar er zijn ook niet vliegende vogels klasse. Web JVM van dieren informatie heeft ook een dieren kaarten map en ook voor spreekbeurt of werkstuk tips.