Zoogdieren

Zoogdieren groepen en klass

Zoogdieren vormt voleindigde groepen van dieren zo als van de vogelbekdieren en kangoeroes en ook de vleermuizen. De klasse der zoogdieren vormt de zo al de meest voleindigde groep in de evolutie van de dieren wereld. Het aan tal soorten telt ongeveer 450 soorten de groep met de grootste vormen rijk dom. Die zich aan de meest uit een lopende milieu en omstandigheden heeft weten aan te passen. Dit is relatie maar gering is in verhouding tot de andere klassen van de gewervelde dieren.

PROTOHERIA MONOTREMATA

Prototheria-MonotremataOvipare zoogdieren zijn met slechts één enkele orde:  En dat is de Monotremata die de vogelbekdieren en de mierenegels en die omvatten 6 soorten in totaal. Bij de primitieve dier soorten leggen de wijfjes weken dooier rijke eieren. Als die uit komen worden de jongen gevoed met melk die door de porieën van de moederbuik sijpelt.

VOGELBEKDIER

Die gelijkt op geen enkel levend dier

vogelbekdier-zoogdier

LEES VERDER

MIERENEGEL

Deze eigenaardige Australische egel legt eieren

mierenegel-zoogdier

LEES VERDER

VACHTEGEL

Een lekkernij voor de papoea,s vanwege smakelijke vlees.

vachtegel-zoogdier

LEES VERDER

MONOTAGE ZOOGDIER

Slechts twee kleine families van eierleggende zoogdieren

monotremata

 

LEES VERDER

buildeldieren in orde Marsupialia

metatheruia-buideldierenEven eens een enkele orde van de buildieren. Die van de Marsupalia buideldieren families soor­ten behoord. Het gaat hier wel degelijk om vivipare zoogdie­ren hoewel de jongen heel klein en in compleet zijn. Om zo te zeggen in het larvestadium geboren worden. Ze klimmen op eigen krachten tot aan de ventrale zak parsupium· Van de moeder waar zij zich direct aan een tepel leggen en dus niet meer los laten eer zij geheel tot ontwikkeling zijn gekomen.

BENNETT WALLABIE

Ook wel grijze struik kangoeroe genoemd

bennett-wallabie-zoogdier

LEES VERDER

REUZENKANGOEROE

Terwijl dit dier groeit zijn leven lang

reuzen-kangoeroe-zoogdier

LEES VERDER

PADEMELON

opmerkelijke vertoont dit dier zich nog overdag

pademelon-zoogdier

LEES VERDER

STRUIKWALLABY

Draagt een handige capuchon

struikwallaby-zoogdier

LEES VERDER

PENSEELSTAARTBUIDELMUIS

We kennen slechts enkele exemplaren

penseelstaartbuidelmuis-zoogdier-leefgebied

LEES VERDER

BUIDELWOLF

waarschijnlijk uitgestorven

buidelwolf-zoogdier

LEES VERDER

BUIDELMUIS

Behoort tot de roofbuideldieren

buidelmuis-zoogdier

LEES VERDER

VLIEGENDE KOESKOES

Dit kleine klimbuideldier is verwant aan de eekhoorn

vliegendekoeskoes-zoogdier

LEES VERDER

WITKEELWALLABIE

Die waren verdwenen  maar ook weer terug gevonden

Wilkeelwallabie-zoogdier

LEES VERDER

WALLABY

Is even eens een kleine kangoeroe

wallaby-zoogdier

LEES VERDER

GESTREEPTEBUIDELMIERENETER

Behoort tot de roofbuideldieren

estreeptebuidelmiereneter-zoogdier

LEES VERDER

KOESKOES

Hij is de grootste lui lak die dus op aarde rond loopt

koeskoes-zoogdier

LEES VERDER

WOLHAARBUIDELRAT

Werd vroeger veel gejaagd als gevolg van zijn fijne bont vacht

LEES VERDER

YAPOK OF WATEROPOSSUM

Een meest opmerkelijke maar ook een bijzonder waterbuideldier.

LEES VERDER

WOMBAT

even eens een neefje van de koala

 

wombat-zoogdier

LEES VERDER

BUIDELDAS

Lijkt misschien even veel op een konijn als op een kangoeroe

buideldas-zoogdier

LEES VERDER

TASMAANSE DUIVEL

Is vooral een echte wild bras

tasmaanse-duivel-zoogdier

LEES VERDER

KORTNEUSBUIDELDAS

Is bovendien een grote familie met korte of lange neuzen

kortneusbuideldas-zoogdier

LEES VERDER

BOOMKANGOEROE

Deze kleine kangoeroe leeft in de bomen

boomkangoeroe

LEES VERDER

AENEASRAT

Dit vreemde buideldier lijkt op een echte rat

aeneasrat-zoogdier

LEES VERDER

PADEMELEON

Een verkleinde uitgave van de kangoeroe

pademelon-kangoeroe-zoogdier

LEES VERDER

KANGOEROE

Bij zijn geboorte is hij dus niet groter dan een erwt

kangoeroe-zoogdier

LEES VERDER

BUIDELSLAAPMUIS

Dit buidel diertje ziet er uit als een slaap muis

buidelslaapmuis-zoogdier

LEES VERDER

KOALA

De ideale teddybeer, maar zeker wordt hij onrechte beschouwd als beer

koala-zoogdier

LEES VERDER

INSEKTENETRS DE ORDE INSECTIVORA

eutheria-insectenetersEutheria insecteneters in deze orde van de insectivora.  Maar deze sub klasse die is verspreid over de hele wereld. Maar met  uitgezonderd Australië en de zuidelijke helft van Zuid-Amerika. De meeste soorten zijn grond bewonende maar ook gravende dieren die van insecten en andere ongewervelden leven. De inseckteneters zijn  egels en ook spitsmuizen maar ook mollen behoren vooral ideze orde.

GOUDMOL

Lijkt waarschijnlijk bijna op een echt bulldozertje van een mol

goudmol

LEES VERDER

RUSSISCHE DESMAN

Meeste opmerkijke is vooral dat die leeft alleen langs natuurlijke water oevers.

russische-desman

LEES VERDER

MOL

Levens lang in zijn eigen gangen

mol-zoogdier

LEES VERDER

OTTERSPITMUIS

Even eens vreemd soortig dier  maar ook als zijn naam van het dier

otterspitsmuis

LEES VERDER

OLIFANTSPITSMUIS

Dit dier is ook geen spitsmuis maar ook geen olifant.

olifantspitsmuis

LEES VERDER

WTTANDSPITSMUIS

Dit dier vormt bovendien soms vreemde optochten

wittandspitsmuis

LEES VERDER

MILLERWATERSPTSMUIS

Een relieksoort van voor de IJs tijd

miller-waterspitsmuis

LEES VERDER

ALPENSPITSMUIS

Die leven tot op 3000 meter hoogte

alpenspitsmuis

LEES VERDER

ETRUSKISCHESPITMUIS

Het kleinste zoogdier ter wereld

etruskischespitsmuis

LEES VERDER

BREEDNEUSSPITSMUIS

Zoekt met zijn slurf naar prooidiertje

breedneus-spitsmuis

LEES VERDER

EGEL

De jongen hebben zachte en witte stekels

egel

LEES VERDER

ABESSIJNSE EGEL

Leidt een moeilijke leven in het woestijn zand

abessijne egel

 

LEES VERDER

LANGOOREGEL

Bewoner van de Aziatische woestijnen

langooregel

LEES VERDER

TENREK

De Tenrek is de egel van Madagaskar

tenrek-zoogdier

LEES VERDER

LANGOOREGEL

Bewoner van de Aziatische woestijnen

langooregel

LEES VERDER

EGELTENREK

Die lijkt op onze egel

egeltenrek

 

LEES VERDER

SOLENODON

Een bijna uitgestorven insecteneter

solenodon

LEES VERDER

ALMIQUI

Bijna uitgestorven dier

almiqui zoogdier

LEES VERDER

Waar leven de zoogdieren op de aarde?

zoogdierenMen ontmoet ze zo wel in het water als op het land en in de lucht. Belangrijke zout water bewoners zijn bijvoorbeeld de walvissen en dolfijnen maar ook zeehonden. Terwijl dieren zo als otters en bevers zich met succes in het zoet water milieu hebben gevestigd. Op het land heeft zich een on voor stel bare verscheidenheid aan zoogdieren ontwikkeld. Vooral dat sommige soorten graven diep in de aardbodem. Maar andere dieren leven op de grond en in de bomen of andere vormen van begroeiing.

De zoogdieren hebben de biosfeer van pool tot evenaar is geheel gekoloniseerd is. Want de zeeën worden in genomen door de walvisachtigen.  En ook het lucht ruim door de vogel soorten of de Vleer muizen. Op vallende ken merken zijn dus regularisering van de inwendige lichaam temperatuur van het dier. Waar door aan passing van alle klimaten. Als mede de verhoging van het metabolisch niveau van de activiteit van de organismen.

Zelfs het luchtruim hebben de zoogdieren veroverd in de vorm van nachtelijke vliegende insecteneters maar ook de vleermuizen. In al deze verschillende ecologische geven de zoogdieren blijk van een verbijsterende variatie in voedsel keuze. Van sommige leven van plantaardig materiaal en  andere van kleine ongewervelden dieren. Een groot aan tal doodt maar voedt zich met andere gewervelden zoogdieren in begrepen. Terwijl sommige na genoeg alles eters zijn.

Evolutielijnen zoogdieren

Om enigszins te kunnen begrijpen hoe dit geweldige zoogdier tot aan passing vermogen komt. Maar ook het grote succes van de evolutielijnen is. Terwijl die  tegenwoordig het leven de zoogdieren hebben geleid. De mogelijk konden worden moet men zich verdiepen in de vraag wat een zoogdier eigenlijk is. Eveneens in hun bouw maar ook  fysiologie en ook gedrag en hun afstamming geschiedenis.

Eigenschappen  zoogdieren soorten op de savanne

Voorts vervolmaking van de kaken van het zoogdier. Of de gespecialiseerde tanden zo als de.

  • snijtanden
  • hoek tanden
  • voor kiezen
  • kiezen

Vacht of huid bedekking met haar van het dier. Dat dus een oneindig aantal structuur variaties naar gelang van de omstandigheden in het woon gebied. En ook inwendige organen en systemen in zake van de  bloedsomloop. Ook de vertering van voedsel en de klier werking en ook ademhaling die een hoge graad van perfectie hebben bereikt.

En uiteraard voor af de wijze van voort planting. Maar ook de even als de manier waar op de jongen worden gevoed. Door de tepelklieren die afgescheiden van  moeder melk. Waar door deze klasse haar naam kreeg. Voort gekomen uit de zoogdier achtige reptielen op het einde van het krijttijd, 80 miljoen jaren onstond. Worden de zoogdieren in drie sub klassen verdeeld volgens hun voort plantingswijze van de

  • Protorheria
  • Metetheria
  • Eutheria

Prototheria Monotremata

Ovipare zoogdieren met slechts één enkele orde is dus de Monotremata die de vogelbekdieren en de mierenegels om vatten. Bij de primitieve dier soorten leggen de wijfjes weke dooier rijke eieren. Want als die uit komen worden de jongen gevoed met melk die door de poriën van de moederbuik sijpelt. Totaal soorten van de Prototheria  Monotremata is de vogelbekdier

Melatheria buideldieren

Even eens ook enkele orde zijn die van de Marsupalia buideldieren. Het gaat hier wel degelijk om vivipare zoogdie­ren hoewel de jongen heel klein en in compleet. Om zo te zeggen in het larvenstadium geboren worden. Ze klimmen op eigen krachten tot aan de centrale zak parsupium van de moeder. Waar zij zich direct aan een tepel leggen. En deze niet meer los laten eer zij geheel tot ontwikkeling zijn gekomen. Soorten van de Melatheria buideldieren

Eutheria Inseckteneters

Ook deze sub klasse bevat net als de andere zoogdieren een placenta bij de moeder dieren. Hier ontwikkelt het embryo zich in het moeder lichaam. Hangt dus aan de placenta van de moeder. Dat is dus een speciaal orgaan om gevoed te worden.

De jongen worden geboren na een bepaalde zwangerschap tijd die varieert.  Maar de sommigen volgens de soorten en hebben dan een reeds gevorderd ontwikkelingsstadium bereikt.

Daar na blijven ze of in het nest om te zuigen of het zijn nest vliegers. Of ze verlaten het reeds korte tijd na hun geboorte. Dus lopend of zwemmend maar er zijn ook nest blijvertjes. De Eutheria zijn onder verdeeld in 17 orden. De classificatie geschiedt in de eerste plaats volgens de morfologie van de tanden. Enkele van deze orden werden nog niet definitief vast gelegd door dat tal rijke soorten nog steeds weinig bekend zijn. Soorten van de Eutheria Inseckteneters