Dinophysis

Dinophysis heeft een petje op

Dinophysis

Dit piepkleine zee diertje van 0,5 tot 1 mm lang. Bestaat uit slechts één cel. Het bezit twee zweep haren waar van er één naar achteren gericht is. En het andere als een ceintuur rond om het diertje geslagen ligt. De Dinophysis wordt beschermd door een pantser. die is gevormd door een klein aan tal regel matig geplaatste cellulose plaatjes. Dit is het kenmerk van de Peridinia of dinofla ellaten.

 

 

Dinophysis voeden met minerale

De zogenaamde ceintuur zweephaar ligt in een groefde aan de bovenzijde van het pantser. Een van de randen van dit pantser zet zich voort in een trechter vorming vlies. Zo lijkt het of de Dinophysis een matrozenpet draagt. Soms zijn de flagellaten in staat om zich recht streek te voeden met minerale elementen. Indien voldoende licht aan wezig is in Ocean. Zij die dit kunnen zoals de Peridinia zijn plantaardig.

De soort

De andere zijn dier lijk. Daar om bevatten de Peridinia gekleurde lichaampjes. Waarin het geel domineert met de nodige pigmenten voor de fotosynthese. Deze lichaampjes kunnen van verschillende kleur zijn. Al naar gelang de soorten van Peridinia. De Peridinia behoren dus tot het plantaardige plankton dat in alle zeeën aan de grond slag van het leven ligt. Sommige soorten in grote aan tallen verzameld. Die zijn echter giftig voor grotere dieren. En der halve ook voor de mens die deze grotere dieren nuttigt. Men legt nooit genoeg de na druk op de belangrijke rol van het plankton. Dat immers aan het begin van een lange voedsel keten staat.

Dinophysis eencellige dier leven continenten gebied

dinophysis-eencellige-dier-leven-contintentenen-gebied

 

 

 

Taxonomische indeling

Stam: Eencellige
Klasse: Zweep diertjes
Orde: Dinoflagellaten of Peridinia
Familie: dinophysidae
Geslacht: dinophysls sp.
Soort: dinophysls sp.

Eigenschappen Kenmerken

 • Van 0,5 tot 1 mm
 • 2 zweephaartjes
 • Beschermd door een pantser of ” theca” van celluloseplaaljes
 • Behoort tot het zee plankton
 • Vele op elkaar lijkende soorten

 

 

 

ZEEMILIEUS

dinohysis

DIEPZEE. De oceanen stromingen  beslaan meer dan twee derde van het aard oppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere zogeheten Pelagische dier soorten. Die ver van de kusten in volle zee leven. Is volgens nauw keurige natuur wetten verbreid om temperatuur afhankelijk. Van de breedte graad of van stromingen zoals de Golfstroom. Verticale niveaus waar het daglicht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen. speciaal aan gepaste fauna Abyssala  soorten.

 

 

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

 • platworm
 • snoerworm
 •  rondeworm

Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zoals de.

 • sponsen
 • kwallen
 •  zeesterren
 • koralen

De vogels soorten talrijke zijn de zangvogels er zijn ook onder soorten zoals.

 • pinguïns
 • struisvogels
 • pelikanen

De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling.

Vogel soorten de klasse van zangvogels en roofvogels komt men gemakkelijk tot een totaal van 32.000 gevleugelde vormen!

Web JVM dieren informatie heeft  dieren kaarten map waar je alle dieren te zien zijn.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succesvol werkstuk?