Russische desman

Russische desman Leeft alleen langs natuurlijke wateroevers

russische desman

De gelijkenissen van het dier

De Russische desman is geen alledaagse verschijning! Natuurlijk is hij verwant met de Pyreneese desman  Maar hij is wel veel groter dit dier. Deze zeer speciale insecteneter heeft men bij de Mollen ingedeeld. We hebben wel wat verbeeldingskracht nodig om enige verwantschap te ontdekken. Maar in anatomisch op zicht schijnen toch veel over een komsten te bestaan.

De slurf van dier

De Russische desman draagt een lange zeer beweeglijke slurf. Die bovendien bestaan uit twee kraak beenachtige buizen. De neus gaten zitten aan de punt van deze slurf kunnen door een soort dekseltje afgesloten worden. Vele zenuw uit einden verzamelen zich in deze slurf. Want die is een zeer gevoelig zintuig vormt.

Water en het leven

Waar mee de desman zijn prooi diertjes op spoort met zijn slurf. Die tussen de oever planten of in het troebele water van vennen en riviertjes voor komt. De zijdelings afgeplatte staart dient als roer. Bovendien zijn de achter poten met hun brede zwem vliezen die vormen stevige roeispanen. De Russische desman brengt dan ook het grootste deel van zijn leven in het water door. En daar in tegen klimt maar zelden op de oever.

Meestal wonen enkele desmans samen in een hol.  Waar van de in gang onder water ligt. Dit hol met zijn vele zijgangen lijkt sterk op de metro gang stel zo ook van onze gewone mol. Het echte nest is bekleed met bladeren en mos. Die ligt bijvoorbeeld steeds boven het water peil en ontvangt verse lucht via de openingen tussen de planten wortels. Deze goede schuil plaats gevoegd bij het feit dat de desman een nacht dier is. Waar in vereenvoudigt geenszins zijn observatie bemoeilijkt. Daar om valt er nog maar zo weinig over zijn biologie te vertellen.

Russische desman leef continent Rusland

russische-desman-leef-continent

 

 

Taxonomische indeling

Hoofdafdeling: Gewervelde dieren
Klasse: Zoogdieren
Orde: insecteneters
Familie: Mollen
Geslacht: Desmana moschata
Soort: Russische desman

Eigenschappen Kenmerken

  • Lichaamslengte : 18 tot 22 cm
  • Staartlengte : 17 tot 2t cm
  • Voortplantingswijze nog weinig bekend

 

 

 

De Russische desman leven in ZOETWATERMILIEUS STROMEN water.

Traag vloeiende stromen van de rivieren vormen ware natuurlijke barrières.  Die zijn bovendien voor de talrijke ecologische alkoven ten behoeve van een aquatiele en semi-aquatiele fauna. De reusachtige Amazone bijvoorbeeld een echte binnen zee bezaaid met eilandjes.  Bijvoorbeeld mangroves en met een weelderirussische-desman-woongebiedge plantengroei op haar oevers.  Waar in bezit de rijkste aquatliele fauna ter wereld. Maar door deskundigen worden nog voort durend nieuwe soorten geregistreerd.

 

 

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zoals de.

De vogels soorten talrijke zijn de zangvogels er zijn ook onder soorten zo als.

De eencelligen dieren leven vormen beginnen met organismen zo als.

Web JVM dieren informatie heeft ook een  dieren kaarten map waar je alle dieren te zien zijn.
Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succesvol werkstuk?