Klokdiertje

Klokdiertje minuskuuldiertje. dat de vorm heeft van een klok.

 

klokdiertje

De klokdiertjes vormen een belangrijke groep eencellige diertjes naast de pantoffel diertjes. De meeste biologie studenten kennen ze wel. Want ze zijn makkelijk te zien onder de microscoop. De meeste soorten klokdiertjes zijn niet met het blote oog te zien. Maar sommige klokdiertjes zijn die grote kolonies vormen. Kun je wel zonder optische hulp middelen bekijken. Hij heeft een typische vorm van het lichaam zit door een steeltje vast aan een water plant. Het steeltje kan door contractuele fibrillen worden ingetrokken.

 

 

Samen zorgen lichaam en steeltje voor een klokvorm. Reden om deze diertjes de klokdiertjes te noemen. Het steeltje is vaak langer dan het lichaam. Het klokdiertje gebruikt hem bijna altijd om zich ergens aan vast te zetten. Je ziet hem vrijwel nooit vrij rond drijven. Alle klokdiertjes leven in het water en wel in de meest uit een lopende milieus. In plassen en sloten waar het water stil staat.

Wemelt het er van klokdiertjes. Hun belangrijkste vijanden zijn de zoet water poliepen. Die zich voeden met eencelligen dieren. Als je tegen een bak of aquarium zit waar klokdiertjes in zitten. Zie je hoe deze zich meteen als een spiraal samen trekken. Om zich vrij kort daar na dus weer te ontspannen. Want bij deze kleine diertjes ontbreken alle mogelijke zin tuigen. Overal aan de buiten kant van het lichaam zitten trilharen. Waar mee zij het water rondom hen in beweging kunnen brengen. Meestal veroorzaken zij een draaiklokje. Waar mee zij de bacteriën naar de mond opening trekken. Daar worden zij door andere trilharen naar het spijsverteringsstelsel getransporteerd. Ondanks z’n geringe grootte is het toch een vrij ingewikkeld organisme.

klokdiertje leef continent

klokdiertje-leef-continent

 

 

Taxonomische indeling

Stam: Protozoa
Klasse: Cilita
Orde: petrichae
Familie: vorticellidae
Geslacht: vorticella sp.
Soort: Klokdiertjes

Eigenschappen Kenmerken

 • Vootplanting: door deling of door conjugatie
 • Doorsnede: enkele tienden van een mm
 • Levensduur: van enkele uren tot enkele weken

 

klokdiertje-leef-stilstaande-wateren

ZOETWATERMILIEUS STILSTAANDE WATEREN.

Het oppervlakte water van plassen komen ze in voor zo als. Vijvers en andere water partijen onder gaat sterke temperatuur wisselingen.  Want Het leidt tot de groei van een overvloedige en zeer verscheiden flora. Bosjes grasachtige vegetaties en drijvende water planten als bedekking vormen. Dus perfecte schuil plaatsen voor een groot aantal insecten. Ook voor kikvorsachtige en vogels. Jammer genoeg wordt het bestaan van deze wateren. Zo geschikte natuurlijke milieus meer en meer door droog leggings werken bedreigd.

De familie van de Infusorien soort  van eencellige dier in deze klasse bevat ook.

stentorStentor Heeft de vorm van een trompet. Want dit dier is uiterst klein dat vrij rond zwemmen of zich vasthechten.

 

 

 

 

 

loxodaloxoda is ook eencellige diertje leeft in stil staand zoet water tussen rottende planten. Want dit dier heeft een enkele cel met vele structuren.

 

 

 

 

 

mosseldiertjeMosseldiertje een diertje wat dus loopt met gestelden.  Want dit diertje komt voor in  stil staande zoet water vennen op de bodem.

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.
 • platworm
 • snoerworm
 •  rondeworm
Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zoals de.
 • sponsen
 • kwallen
 •  zeesterren
 • koralen
De vogels soorten talrijke zijn de zangvogels er zijn ook onder soorten zoals.
 • pinguïns
 • struisvogels
 • pelikanen

Deze vogels soorten  zijn tal rijke er zijn zang vogels en roof vogels er zijn ook onder soorten zoals.

 • pinguïns
 • struisvogels
 • pelikanen
De eencelligen vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling.
 • plankton
 • klokdiertje

Web dieren informatie heeft  dieren kaarten map waar je alle dieren te zien zijn.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succesvol werkstuk?