Alpenspitsmuis

Zijn Alpenspitsmuis komen op 3000 meter hoogte in de Alpen gebergte.

De Alpenspitsmuis een van de kleinste Europese zoogdiertjes. Is nauw verwant metalpenspitsmuis de bos spitsmuis. Die je overal in de laag vlakten aan getroffen wordt. Deze alpenspitmuis leeft in de berg gebieden hoger bevolkt. Maar komt niet in lagere gebieden voor van de bergen. In de Alpen vinden we deze spitsmuis tot op een hoogte van 3000 meter.

Maar dat is een opmerkelijk feit voor een insecteneter gezien de koele temperaturen die hier heersen. De Alpenspitsmuis bevolkt vele biotopen. Is als voorbeeld van biotoop waar het bos bodem op houdt. Maar men heeft een goede kans hem te vinden in vochtige weiden. Op veengronden en in moeras vlakten.

 

Alpenspitsmuis in de bossen

Op grote hoogten leeft hij tot aan de rand van de naaldbossen. Even als zijn familie leden leeft ook dit spitsmuisje in kleine holletjes. Zijn onder rots blokken of in de verlaten tunnels van de sneeuwmuis. Dit gulzige roofdiertje aarzelt niet om een heel nest jongen sneeuwmuisjes te verorberen. Als het zich een bewoond hol wil toe eigenen.

Voedsel en winterslaap?

Zijn voor naamste voedsel wordt echter gevormd door verschillende insecten en larven. Hij eet enorm veel aard wormen en larven die hij in de onderaardse gangen tegenkomt. Bij gelegenheid stelt hij zich ook wel tevreden met zaden of bessen. De perioden van actie en rust volgen elkaar snel op.

Ook  zowel ’s nachts als overdag kunnen we dit muisje tegen komen. Ook zijn lange snuit is voor zien van een scherp reukorgaan. Wat helpt bij het op sporen van de prooi dieren. Deze spitsmuis doet geen winter slaap. Maar blijft de hele winter actief onder de dikke sneeuwlaag.

De komen ook voor continent Zuid Europa.

alpenspitsmuis leefgebiedAlpenspitsmuis komt voor in de Alpen gebergten. In verband met de verspreiding van de levende wezens over het aardoppervlak. Indien men uitgaat van het principe dat alle diersoorten gewassen nodig hebben om te leven.

Dan begrijpt men dadelijk dat de geografische breedte van een bepaald gebied. In de eerste plaats de oorsprong vormt van de rijkdom of de armoede van de bodem. Dus van zijn plantengroei en uiteindelijk van het aantal dieren dat er leeft. Aan dit theoretische gegeven zijn nog een hele reeks plaatselijke correcties toe te voegen zoals de hoge bergketens. Maar ook de naijheid van de zeemet zij n overheersende luchtstromigen.

Taxonomische indeling

Stam: Gewervelde dieren
Klasse: Zoogdieren
Orde: Inseketers
Familie: spitsmuizen
Geslacht: Sorex alplnus
Soort: Alpenspitsmuis

Eigenschappen Kenmerken

  • Dracht van  13 tot 20 dagen
  • Aantal jongen  5 tot 8 stuks
  • Geslachtelijke rijpheid op de leeftijd van 4 maanden
  • Lichaamslengte  62 tot 75 mm
  • Staartlengte 60 tot 75 mm
  • Volwassen gewicht 6 tot 10g

BERGMILIEUS

Alpenspitsmuis leef gebied BERGACHTIGE WOONGEBIEDEN. Maar ook in de gebergte vertoont de planten groei horizontale variaties of niveaus. Onder aan de lalpenspitsmuis woongebiedoof bomen daar na de coniferen de prairie. Maar tenslotte het equivalent van de toendra op Alpenhoogte.
Dit tot aan de eeuwige sneeuw reikt.

Zoals de oriëntatie van de hellingen en de klimaat factoren die veroorzaken plaatselijke wijzigingen in deze niveaus. Dankzij de veel heid aan ecologische alkoven zijn fauna en flora op de bergen dan ook rijk aan allerhande soorten.

De soorten Spitsmuizen

De Familie Soricidae Spitsmuizen. Er zijn meer dan 200 soorten spitsmuizen die zijn  verspreid over vrijwel de hele wereld. Met uitzondering van Australië en Nieuw-Zeeland. Maar ook  het Caribisch gebied en het grootste deel van Zuid-Amerika. Spitsmuizen zijn insekteneters en de meeste soorten leiden een vreedzaam bestaan.

In de humuslaag  van de bodem die de bosgrond bedekt of het grasland. Daar vinden ze van allerlei ongewervelde dieren die in de bodem leven. Van waterspitsmuizen is bekend dat zij kikkers en vissen aanvallen en deze doden met een giftige beet. De speekselklieren van veel soorten spitsmuizen bevatten een krachtig gif. Ook aas wordt wel gegeten.

Spitsmuizen zijn levendige dieren met een hoge stofwisselingssnelheid. Hun hartjes slaan meer dan 1200 maal per minuut.  Maar in verhouding tot hun lichaamsgrootte hebben zij een verbazingwekkende eetlust. Zelfs in koude noordelijke streken houden ze geen winterslaap. Ze zouden onmogelijk voldoende vetreserves kunnen vormen. Hoewel uilen en haviken hevig jacht maken op spitsmuizen voor voedsel. Het schijnen dat meeste zoogdiervijanden afgeschrikt te worden door een scherp geurende afscheiding van klieren in de flanken.

Van sommige soorten wordt vermeld dat zij hun eigen uitwerpselen opeten en wellicht ook die van andere dieren. Daarmee vergroten zij de dosis vitaminen B en K maar ook sommige andere voedingsstoffen in zitten. Die zo binnenkrijgen vieja de uitwerpselen. Deze gewoonte kan misschien in verband worden gebracht. Met hun hyperactieve levenswijze en hun verhoogde stofwisseling. Spitsmuizen vertrouwen tijdens de jacht in sterke mate op hun neus en oren. Maar hun ogen zijn klein en waarschijnlijk van weinig nut.

 

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen of de platenwormen, die hebben een platte lichaam. Die leven in het water of in de bodem zoals de zuigworm dat zijn parasiet. Eveneens zijn er ook rondeworm en mijnworm. De snoerworm worden aangetroffen in de ondiepe zeeën  en langs de  kustwateren. Terwijl er ook wormen zijn die hersens hebben dat is de zeepier.
Van sponsen tot kwallen  zijn waterdieren zonder hersens. En ze worden beschouwd als de primitiefste van alle meercellige dieren. Het lichaam is niets anders dan een verzameling cellen. Zonder hersens en toch zijn deze wezens in staat allerlei activiteiten te ontplooien.
Deze vogels soorten  hebben enorme borstspieren die nodig zijn om de vleugels te bewegen en de weerstand van de lucht te overwinnen. De hoge stofwisseling die de vogels hebben. Die samenhangt met de spierkracht welke nodig is bij het
vliegen.
Onder de zoogdieren worden verstaan dat dieren de jongen levend worden geboren en met melk groot gebracht. Terwijl de zoogdieren ook belangrijke bloedsomloop hebben  met een hart en eveneens tanden. Het skelet van de zoogdieren zijn eveneens een bepaalde kenmerken.

 

Op webjvm dieren informatie heeft ook een  dierenkaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn. Die zijn verdeeld in stam en klasse maar in orde en familie. En ook het soort dier en eveneens de Latijnse namen in een overzicht van dieren. Die op website staan van webjvm en worden behandeld per web pagina. Als je bijvoorbeeld zoekt over vogelbekdieren is op genomen onder de zoogdieren.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succes vol over dieren informatie? Wil je ook een succes vol werkstuk maken?  Hier op de website vind je allerlei informatie over zoogdieren voor je werkstuk te maken maar ook tips om te helpen.

Onder de zoogdieren worden verstaan dat dieren de jongen levend worden geboren en met melk groot gebracht. Terwijl de zoogdieren ook belangrijke bloedsomloop hebben  met een hart en eveneens tanden. Het skelet van de zoogdieren zijn eveneens een bepaalde kenmerken.